Jednou z akcí Ministerstva zahraničních věcí v průběhu června a první poloviny července 2023 bylo propagovat systém dobrovolné registrace českých občanů cestujících do zahraničí.

Systém Drozd už funguje od roku 2009. Podle marketingových odhadů jej informačně letos zaznamenaly více než 4 miliony lidí ve věkové skupině od 15 do 64 let. MZV pozitivně hodnotí informační kampaň, díky níž lze podat rychlou pomoc občanům ČR, pokud se při zahraničních cestách ocitnou v krizové situaci. Pokud se lidé před cestou v systému Drozd registrují, může je pak ministerstvo kontaktovat pomocí emailu nebo textových zpráv, když v konkrétní destinaci dojde k mimořádné události.

Hlavním smyslem systému Drozd je prevence – registrací občané i ministerstvo mohou předejít náročnému řešení některých konzulárních případů, které s sebou nesou často i zvýšené finanční náklady na straně cestovatelů.

„Zvýšený zájem o registrace a Drozd jako takový zaznamenáváme každý den. Při každé krizové situaci v zahraničí, ať už to byly požáry, záplavy nebo zemětřesení, je první otázkou novinářů, kolik lidí je právě v systému Drozd registrováno. Dá se tak zjistit, kolika spoluobčanům můžeme poskytnout rychlé informace,“ říká podle TZ ředitel odboru komunikace MZV ČR Karel Smékal.

Například během požárů na ostrově Rhodos „konzularisté přímo na letišti rovněž nepřetržitě pomáhali českým občanům bez potíží se dostat do letadel, v případě potřeby jim vydávali náhradní cestovní doklady, v zájmu hladkého odbavení všech českých turistů komunikovali s představiteli řeckých orgánů v místě, spolupracovali s delegáty cestovních kanceláři a podávali českým občanům nezbytné informace i psychologickou podporu,“ sdělila Aneta Kovářová MZV a dodává:

„Tato mimořádně krizová situace, kterou zapříčinily extrémní požáry na Rhodu, opět ukázala, jak je důležité se před každou cestou v systému Drozd registrovat.“

MZV tak díky Drozdu mohlo všem českým občanům průběžně podávat aktuální a pravdivé informace o situaci na ostrově, které oblasti jsou v tom kterém okamžiku zasaženy požáry a jaký je faktický stav např. v ubytovacích zařízeních.