Ondřej Horecký

25. 9. 2023

Česká vakcinologická společnost (ČVS) i ministerstvo zdravotnictví (MZ) doporučují očkování proti covidu-19, aniž by uvedly, kdo stojí za těmito doporučeními, upozorňuje právnické sdružení Pro Libertate, které navíc tvrdí, že doporučení, k nimž se nikdo nehlásí, jsou sporná.

V červnu zveřejnila Česká vakcinologická společnost doporučení k očkování proti onemocnění covid-19. V srpnu přišlo s podobným doporučením i ministerstvo zdravotnictví. Oba zdánlivě odborné dokumenty se jednoznačně staví na stranu očkování, a to dokonce i dětí, těhotných žen či rizikových skupin pacientů.

K jejich autorství se ale nehlásí žádný odborník, zjistilo Pro Libertate. Doporučení navíc čerpají spíše z politických proklamací než ze skutečných zdrojů. Jak potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, pro lékaře nemají doporučení žádný reálný význam. Ani MZ, ani ČVS neponesou odpovědnost za případné důsledky postupu lékaře podle doporučení. Za podání vakcíny odpovídá v každém konkrétním případě jen lékař, a to vždy na základě individuálního posouzení stavu pacienta a znalosti informací o podávané látce.

Vakcinologové nově doporučují další dávku každému, kdo se v minulosti očkoval. Doporučuje se chronicky nemocným, lidem s komorbiditami, osobám ve vyšším věku, pacientům imunodeficitním i těm, kteří prošli transplantací, ale i zdravým lidem žijícím ve společné domácnosti se seniory nebo zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách. Nadále se doporučuje očkování i těhotným ženám a také zdravým dětem ve věku od 6 měsíců. Aplikovat dávku si mají i ti, kdo již infekci prodělali.

Doporučení, která jsou nyní šířena mezi lékaře, přitom postrádají zcela zásadní náležitosti. Není v nich uvedeno, kdo je jejich autorem ani z jakých odborných zdrojů dokumenty čerpají. Jejich původci se nijak nenamáhali provedením tzv. risk-benefit analýzy, tedy posouzením poměru přínosů očkování proti jeho rizikům u jednotlivých cílových kategorií občanů.

Pravděpodobnější je zásah bleskem

V srpnu 2023 schválil americký Poradní výbor pro vakcíny a příbuzné biologické produkty (VRBPAC) doporučení vakcinaci proti covidu-19 pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let.

21-členný panel hlasoval jednohlasně pro schválení, ovšem jeden z členů výboru, dr. Cody Meissner, profesor pediatrie a ředitel divize pediatrických infekčních nemocí na Lékařské fakultě Tufts University, vyzval, aby bylo rodičům jasně komunikováno, že riziko infekce či hospitalizace je u dětí v kojeneckém a předškolním věku velmi nízké.

Dr. Meissner uvedl, že počet úmrtí mezi dětmi předškolního věku v průběhu pandemie byl asi 440, a i to je údaj rozložený do dvou let. Podle něj tato čísla ukazují, že děti budou častěji zasaženy bleskem, než by zemřely na covid-19. „Mluvíme o velmi vzácné události,“ prohlásil dr. Meissner.

Kdo stojí za doporučeními?

Začátkem srpna oslovilo Pro Libertate členy vedení ČVS se žádostí o informaci, zda s textem zveřejněného doporučení souhlasí. Do dnešního dne se k textu nepřihlásil ani jeden z nich. Pro Libertate oslovilo i další členy společnosti s dotazem, zda a jak proběhla diskuse o tomto doporučení.

Ze strany České vakcinologické společnosti jsem nebyl seznámen ani se zveřejněním tohoto doporučení, natož s jeho návrhem. S obsahem doporučení se odborně neztotožňuji a nemohu se jím v praxi řídit. Jak probíhá tvorba schvalování podobných dokumentů v rámci této společnosti, nevím, členem ČVS jsem teprve krátce. Ale např. doporučené postupy Společnosti všeobecného lékařství jsou podepsány konkrétními autory a oponenty, guidelines pneumologické společnosti mají též konkrétní autory a po schválení výborem společnosti jsou předkládány k veřejné diskusi všech členů,“ napsal právníkům zkušený praktický lékař a pneumolog MUDr. Jan Brodníček, který je členem ČVS od konce roku 2022.

S očkováním ani doporučením nesouhlasí ani další členka České vakcinologické společnosti, pediatrička MUDr. Jana Králová. „Většinou nás s novými doporučeními předsednictvo e-mailem informovalo, ne však s tímto upraveným… Pokud jde o obsahovou stránku doporučení, můj názor je takový, že se s ním neztotožňuji. Myslím si, že není zohledněno plno aspektů, a řídit se jím nebudu a ani toto očkování nebudu svým dětským pacientům doporučovat.

S dotazem na původ doporučení ČVS oslovilo Pro Libertate i Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, k níž se vakcinologové hlásí. Ani od ní se ovšem nedozvěděli, kdo je autorem doporučení, kdo je garantem jeho odbornosti, ani kdo ho schválil.

Právníci neuspěli ani u ministerstva zdravotnictví, které má být společně se Státním zdravotním ústavem autorem druhého doporučení. Odpovědi sice dorazily, ale neobsahovaly žádané vysvětlení ohledně autorství doporučení.

Ministerstvo pouze napsalo: „Doporučení bylo připravováno ve spolupráci členů Centrálního řídícího týmu, pracovníků sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a Státního zdravotního ústavu.“

Co doporučením chybí?

Základním odborným problémem doporučení je podle Pro Libertate, že se neopírají o žádnou tzv. risk-benefit analýzu, která by vycházela ze situace v roce 2023. Propagátoři očkování navíc bez jakéhokoliv rozumného důvodu předpokládají, že vakcíny budou mít dnes stejný přínos, jako na začátku roku 2021, kdy ve společnosti převažovali lidé bez imunity získané proděláním infekce.

„Neexistuje totiž žádný důkaz z randomizovaných klinických studií, že přínosy očkování u dětí převažují nad riziky. Podobně je na tom i očkování těhotných žen,“ píše v tiskovém prohlášení Pro Libertate a dodává, že na základě randomizovaných studií neexistuje žádný důkaz, že by přínosy vakcín proti covidu-19 převažovaly nad riziky.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo 8. září, že na základě výzkumu byly protilátky produkované předchozí infekcí covidem-19 nebo existující vakcíny dostačující na to, aby chránily před novou variantou, která nyní koluje ve Spojených státech. CDC tuto informaci použilo jako ospravedlnění k dalšímu očkování.

Nové vakcíny míří sice na subvariantu omikronu, XBB.1.5, ale tato subvarianta již byla z velké části nahrazena jinými kmeny, jako je EG.5 (Eris). Představitelé FDA, který má na starosti schvalování léků a vakcín pro USA, uvedli, že na základě studií dřívějších modelů a testování na zvířatech věří, že injekce budou účinné i pro novou variantu.

Databáze, které evidují nežádoucí účinky léčiv po celém světě, ukazují, že po covidových vakcínách je hlášeno za dva roky jejich používání o jeden až dva řády více podezření na nežádoucí účinky než například po vakcínách chřipkových za celou dobu jejich používání. Dokonce i CDC nyní uznává, že očkování proti covidu-19 může vyvolávat zánět myokardu – myokarditidu.

Přes tyto informace vydalo české ministerstvo zdravotnictví doporučení k očkování, v němž dokonce neuvedlo kontraindikaci u žádné skupiny pacientů, namítá Pro Libertate.

Rozpory v informacích

Další věcí, kterou spolek právníků ministerstvu zdravotnictví vytýká, je rozporuplnost informací vůči lékařům i pacientům. Jako příklad uvádí doporučení ohledně souběžného podání vakcíny proti chřipce a covid-19.

Zástupci ČVS i ministerstva zdravotnictví nevidí v podání obou léčiv v jediný den žádný problém (viz např. rozhovor s Danielem Dražanem, členem výboru České vakcinologické společnosti). Takové doporučení ale nemá oporu v tzv. „souhrnu údajů o přípravku“, tedy dokumentu, evidovaném Evropskou lékovou agenturou, který obsahuje jediné pro lékaře relevantní informace.

Zde je například u vakcíny Comirnaty (od výrobce Pfizer) uvedeno následující: „4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce. Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Současné podání vakcíny Comirnaty s jinými vakcínami nebylo hodnoceno“.

Související články