Maurice Forgeng

27. 9. 2023

Na Světovém jaderném sympoziu se sešlo několik společností a zastánců jaderné energetiky, aby společně zahájili iniciativu „Net Zero Nuclear“. Ta se při přechodu na novou energetiku zaměřuje více na jadernou energii.

„Země tohoto světa nemohou dosáhnout cílů čisté nuly bez atomové energie,“ shrnul 6. září na Světovém jaderném sympoziu 2023 v Londýně Mohamed Al Hammadi, generální a výkonný ředitel společnosti Emirati Nuclear Energy Corporation (ENEC). ENEC ve spolupráci se Světovou jadernou asociací zahájila iniciativu „Net Zero Nuclear“. Jejím cílem je do poloviny století ztrojnásobit kapacitu jaderné energie.

Nová iniciativa si dává za cíl odstranit veškeré antropogenní emise skleníkových plynů z atmosféry prostřednictvím redukčních opatření. Čistá uhlíková stopa Země, tj. po odečtení přírodních a umělých propadů, by tak byla nulová.

Dalšími partnery jsou iniciativa „Atoms4NetZero“, mezinárodní agentury pro atomovou energii a britská vláda. Zahájení nové jaderné iniciativy se zúčastnilo přibližně 700 účastníků z celého odvětví, informoval server World Nuclear News. Iniciativa byla zahájena v rámci příprav na konferenci OSN o změně klimatu COP 28 v Dubaji, která se má konat od 30. listopadu do 12. prosince.

Využití potenciálu jaderné energie

Cílem iniciativy „Net Zero Nuclear“ je zajistit, aby zúčastněné země plně využily potenciál jaderné energie „k usnadnění dekarbonizace globálních energetických systémů. Toho dosáhneme podporou jaderné energie a odstraněním překážek jejího rozvoje“.

Podle jejich nejnovějších datových modelů by se kapacita jaderné energie musela do roku 2050 nejméně ztrojnásobit. Teprve pak by federace mohla splnit své klimatické cíle. To by vyžadovalo přibližně 40 gigawattů nové jaderné energie ročně, což je asi šestinásobek tempa výstavby v posledním desetiletí. V roce 2022 činil nominální elektrický výkon všech jaderných elektráren na světě podle údajů Statista přibližně 371 gigawattů. Podle cíle iniciativy by se toto číslo mělo v příštích 27 letech zvýšit na více než 1 100 gigawattů.

Al Hammadi na setkání zdůraznil výhody jaderné energie. Nejenže poskytuje čistou energii ve dne i v noci, ale může také dekarbonizovat těžký průmysl a dopravu. Pro zajištění jejího růstu je podle něj zapotřebí ještě užší spolupráce. „Mluvit je dobré, ale realizovat je ještě lepší,“ dodal.

Ke státům promluvil generální ředitel Světové jaderné asociace Sama Bilbao y León:

„Rozšíření kapacity jaderné energie na nejméně trojnásobek současné úrovně vyžaduje vůli tvůrců energetické politiky.“

To také předpokládá, že rychle a účinně poskytnou potřebné finanční prostředky, řekl. „Není času nazbyt. […] Doufáme, že prostřednictvím čisté jaderné energie usnadníme opatření, která náš průmysl potřebuje k růstu,“ dodal.

Mnoho mladších lidí je také pro jadernou energetiku

Akce se zúčastnila také Miss Amerika 2023 Grace Stankeová. Ta v současné době studuje jaderné inženýrství a chce zvýšit povědomí o jaderné energii a nízkouhlíkových zdrojích energie.

Stankeová se domnívá, že extrémní výkyvy počasí znamenají, že změna klimatu je „naléhavým problémem, se kterým jsme vyrostli. Nebojme se jednat“. Dále uvedla, že „je důležité vést tuto konverzaci na mezinárodní úrovni. […] Začněme nahoře, protože pokud se to neděje všude na této planetě, jaký to má smysl?“

Britské ministerstvo pro energetickou bezpečnost při zahájení oznámilo, že se k Net Zero Nuclear připojí jako první vládní partner.

Jeho ministr pro jadernou energii a sítě Andrew Bowie prohlásil, že „bez jaderné energie nemůže být žádná čistá nula“. Poukázal na plány Spojeného království na výstavbu nových jaderných kapacit – velkých elektráren a malých modulárních reaktorů. Bowie potvrdil potřebu mezinárodní spolupráce.

Německo je jedinou výjimkou

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Mariano Grossi rovněž zdůrazňuje význam rozšiřování kapacit v oblasti jaderné energie. „Jinak bychom nemohli dosáhnout cílů dekarbonizace,“ citoval ho tiskový portál Fair News. Grossi označil setkání v hlavním městě Spojeného království za „klíčový okamžik pro jadernou energetiku“.

Cílem iniciativy „Net Zero Nuclear“ je podpořit rozšíření jaderné energetiky a urychlit výzkum a vývoj nových jaderných technologií. V posledních měsících se již objevily náznaky rostoucí podpory jaderné energie po celém světě. Několik zemí prodloužilo provozní dobu stávajících jaderných elektráren nebo staví nové reaktory. To se odráží i ve výrazně zvýšené ceně uranu. V současné době je poptávka po nejdůležitější surovině pro tuto technologii silná.

Osamocenou výjimku představuje pouze německá vláda, která v dubnu ukončí jadernou energetiku. Po odstavení posledních tří jaderných elektráren se Německo stalo zemí dovážející elektřinu.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila Gabriela Kalinová.

Související témata

Související články