Ondřej Horecký

3. 10. 2023

Poslanci Patriku Nacherovi (ANO) se nelíbí, že Ministerstvo kultury přispělo na kontroverzní knihu Zrušte rodinu radikální marxistické autorky Sophie Lewisové. Chystá se proto interpelovat ministra kultury, aby zjistil důvody podpory ze strany státu.

„V souvislosti s touto otázkou budu z pozice poslance interpelovat ministra kultury Baxu s požadavkem na důkladné zdůvodnění smyslu podpory předmětné knihy a vysvětlení nastavení a fungování kritérií, na jejichž základě se tato podpora vůbec mohla uskutečnit,“ uvedl Nacher na svém profilu na platformě X a pro Epoch Times napsal, že interpelaci zařadí při první možné příležitosti, což by mohlo být již příští čtvrtek.

Interpelace je oficiální dotaz poslance na člena vlády, který musí na tento dotaz odpovědět. Deník Epoch Times již 28. září kontaktoval Ministerstvo kultury se žádostí o informace týkající se výše dotace na toto dílo a důvodů k jejímu udělení, ale instituce dodnes na dotazy nereagovala.

Zrušte rodinu je feministicko-marxistické pojednání „o rodině jako zdroji nespravedlnosti a nerovnosti, který překáží cestě ke svobodné společnosti a je nutné ji odstranit“, zní popis českého vydání knihy.

Své znepokojení nad vznikem knihy vyslovila v souvislosti s jejím křtem, který proběhl 27. září, řada uživatelů internetu i sdružení zastánců tradiční rodiny. Aliance pro rodinu na svém facebookovém profilu tvrdí, že kniha „útočí na základní prvek naší společnosti – rodinu“.

„Považuji za skandální, že Ministerstvo kultury, jeden z ústředních orgánů státní správy, dotačně podporuje dílo, které explicitně směřuje proti elementárnímu institutu, na němž je vystavena naše (z tisíciletých křesťanských základů vycházející) společnost jako taková,“ napsal na X poslanec Nacher.

„Je více než na místě se ptát, proč MK (v době avizovaných rozpočtových úspor a nekonečných proslovů o rozdělené společnosti) podpoří penězi daňových poplatníků knihu určenou úzké skupině radikálů, která vychází z tezí utopického a minulostí zdiskreditovaného myšlenkového proudu,“ pokračuje poslanec.

Podle dokumentu, který Nacher zveřejnil na svém X profilu a který politik označil v komentáři pro Epoch Times za „analytickou práci mých kolegů“, přispělo ministerstvo na vydání knihy Zrušte rodinu dotací ve výši 160 tisíc korun.

Excelová tabulka s názvem „Kulturní aktivity“ – dotační program Ministerstva kultury ČR uvádí, že požadovaná částka na projekt byla 228 tisíc korun z celkových nákladů ve výši 388 tisíc korun. Epoch Times nebyl schopen ověřit věrohodnost dokumentu.