Zdenka Danková

4. 10. 2023

Počátkem října slavíme mezinárodní den zvířat. Datum 4. 10. je svátkem sv. Františka, jenž byl patronem a ochráncem zvířat. Při křtu dostal jméno Giovanni – Jan. Protože od matky uměl francouzsky, dali mu přátelé přezdívku malý Francouzek (Francesco). Toto jméno později použil jako své jméno v řádu. Žil v letech 1182 až 1226, což je pro nás již velmi dávno. Protože však zanechal výrazný odkaz, církev jej uznala za svatého a na celém světě jsou mu stavěny svatostánky zasvěcené jeho jménu.

František z Asssisi byl původně mladíkem z velmi dobře situované rodiny. Dalo by se říci, že v mládí využíval svého postavení z hlediska užívání si dobrého života, přál si stát se rytířem. Dnes by byl pravděpodobně označen za „zlatou mládež“. Rodičům tehdy možná přidělával dost starostí. Na druhé straně měl dobré srdce a povahu, nikomu neubližoval a ve svém krátkém životě se stal mnichem, jehož chudoba byla opravdu třeskutá.

Velmi důsledně šel v Ježíšových stopách a zřekl se všeho materiálního. Na své cestě k Bohu se stal zprvu osamělým mnichem, později se k němu přidali další věřící následovníci.

Tento mnich žijící velice skromným životem zvířata miloval a ochraňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. Označoval zvířata za své bratry a sestry. Věřil dokonce, že všechna zvířata oslavují svého Stvořitele a vzdávají mu chválu, například ptáci svým zpěvem.

Známá je legenda, podle níž svatý František svým kázáním napravil zlého vlka, který v okolí Assisi terorizoval pastýře a jejich stáda. Vypráví se a také bylo namalováno více obrazů, jak k Františkovi krotce přicházela zvířata nebo jak se vznášel, překonávaje zemskou přitažlivost.

Za téměř tisíc let od jeho narození nakupili životopisci pro Františkovu slávu bezpočet historek, které jsou z větší části pouhé legendy.

U Františka se ke konci života objevila tzv. stigmata*, Kristovy rány, které se občas objevují i u jiných věřících křesťanů, kteří se velmi vložili do následování Spasitele.

Zemřel v Porciunkuli, v chatrči na zemi, přikryt vypůjčeným pláštěm.

Svatý František zvirata
Datum Mezinárodního dne zvířat 4. října bylo stanoveno na počest sv. Františka z Assisi, patrona zvířat, který zemřel toho dne v roce 1226. (file photo)

Ochránci a obránci zvířat uvítali tento svátek, který jim pomáhá v nesnadné cestě ochraňování domácích, hospodářských i divokých zvířat před utrpením způsobeném člověkem.

Úplně první oslavu Mezinárodního dne zvířat zorganizoval německý ochránce zvířat Heinrich Zimmermann v berlínském sportovním paláci v roce 1925. Akce se tehdy zúčastnilo na 5 000 lidí. Nejdříve se svátek slavil jen v Československu, Německu, Švýcarsku a Rakousku. Každý rok Zimmermann pracoval s velkým úsilím na jeho propagaci, nakonec se mu ho v roce 1931 podařilo napevno zakotvit do světového kalendáře významných dnů.


* otevřené rány na těle připomínající rány Ježíše Krista po ukřižování