Milan Kajínek

4. 10. 2023

Vedení města Chotěboř v pondělí představilo záměr vytvořit z louky, která je místním známá jako „Koubek“, stavební parcely pro výstavbu bytových domů. Někteří místní obyvatelé podali proti územnímu plánu petici, protože by na Koubku místo činžovních domů rádi zbudovali park.

Paní Lenka Polívková, která petiční akci organizuje, sdělila deníku Epoch Times, že pod petici sesbírala přibližně 850 podpisů a předala ji zastupitelům města před 14 dny.

Starosta města Chotěboř odpověděl deníku Epoch Times, jak bude s peticí naloženo. „Petice bude dnes řádně projednána v radě města a petičnímu výboru zaslána odpověď,“ sdělil Ing. Ondřej Kozub.

Petice má podle starosty „vždy váhu, rozhodně pro mne ano, pokud je ale aktuální a vyjadřují se jejím prostřednictvím lidé, kterých se to skutečně týká“.

K předané petici má však určité výhrady. „Zjistili jsme, že petice má podpisy starší o dost více než tři roky. Někteří petenti jsou více než tři roky po smrti, jiní si nepamatují, že něco podepsali, jsou také tací, kteří by dnes petici rozhodně nepodepsali,“ sdělil Kozub deníku Epoch Times.

Starosta také uvedl, že třetina lidí podepsaných na petici „není ani z Chotěboře, natož z lokality Koubek, o kterou se jedná“.

Požádali jsme petenty o komentář.

Reakce autorky petice

„Petice byla založena v druhé polovině roku 2020, kdy se otevřelo téma změny územního plánu. Za dobu tří let určitě došlo k úmrtí, nicméně v době podpisu dotyčný věděl, co podepisuje a vyjádřil tak svůj názor,“ sdělila deníku Epoch Times iniciátorka petice paní Lenka Polívková, v reakci na starostův komentář.

„V petici je jasně formulováno, že je to názor občanů Chotěboře a lidí s vazbou na Chotěboř. To, že někdo nebydlí v blízkosti Koubku, neznamená, že na tuto změnu nemá nárok vyjádřit svůj názor,“ říká Polívková. „Stejně tak lidé, kteří se zde narodili, a pravidelně se sem vrací nebo zde mají rekreační objekty.“

Autorka petice dále uvedla, že jí není známo, jaký „průzkum ohledně podpisů proběhl a kolik lidí pana starostu informovalo, že by petici znovu nepodepsalo“.

„Věřím, že lidé, kteří by změnili svůj názor, měli možnost kohokoliv z petičního výboru nebo petičních míst kontaktovat, a jejich podpis by byl vyškrtnut,“ míní Polívková a dodává, že během posledních dvou týdnů kontaktovali petiční výbor noví lidé, kteří „se zajímají o to, co je s Koubkem zamýšleno a jestli je ještě možné petici podepsat“.

Park Fialy, o kterém hovořil starosta, je podle paní Polívkové „velmi dobře udržovaný“, ale v podvědomí především starších občanů „stále zůstává, že je to bývalý hřbitov“.

„Je to místo pro klidný relaxační odpočinek díky velkému množství vzrostlých stromů, ovšem nikoliv park pro aktivní odpočinek pro mladé rodiny a zcela nevhodný pro propojování generací,“ míní autorka petice za vytvoření parku na Koubku.

Koubek je podle ní jediná plocha občanské vybavenosti v Chotěboři a „město by ji mělo využít především k občanské vybavenosti“.

Proto je petice podle Polívkové koncipována tak, „aby zůstala zachována pro infrastrukturu a byl zde vybudován park, ze kterého je možno pro občanskou vybavenost kdykoliv ukrojit v případě potřeby, ale jakmile se zastaví bytovými domy, už nepůjde plochu využít jinak“.

„Chotěboř je skutečně zelená. Je to tím, že je plná rodinných domů, které mají zahrádky,“ říká Polívková a poukazuje na to, že ve strategii rozvoje města za minulé období byl „uveden rozvoj bydlení v západní části města. Bytové a rodinné zástavby a bytový dům zde nebyl postaven ani jeden, protože všechny parcely se prodaly na rodinné domy, na bytové nebyla vyčleněna ani jedna“.

Deník Epoch Times nebyl schopen toto prohlášení ověřit.

„A nyní by ve středu města měla vzniknout takto monumentální zástavba, která nerespektuje původní ráz rezidenčního bydlení a především cenné architektonické budovy v těsné blízkosti u Koubku,“ říká autorka petice za park na Koubku. 

Dle starosty je plán Koubku dostatečně zelený

Město již podle starosty parky má a také dostupnou přírodu v blízkém okolí města. „Park máme – park Fialy, je udržován, proběhla jeho rekonstrukce, jednáme s církví, aby si opravila kapli,“ říká starosta. „Neřekl bych, že Chotěboř je dostatečně zelená, zeleně není nikdy dost, ale patříme k městům s vyšším podílem zeleně a nemáme jí zas tak málo, jak se prezentuje.“

Plánovanou výstavbu na Koubku prezentuje starosta jako dostatečně zelenou. „Kolem výstavby má být zeleň v rozsahu nejméně 40 %, a to v průmětu plochy mimo zastavěnou, tedy nepočítají se zazeleněné stěny ani střechy. To opravdu není málo. Mezi uliční čárou a výstavbou je dle návrhu zeleň plánována s výsadbou stromů, a také ne málo.“

Současný návrh radnice na změnu územního plánu Koubku stanovuje podle města určité limity, které zaručí, že budou stavby 8 až 13 metrů od uliční čáry a budou muset dodržet množství zelených ploch.

Podle současného plánu je na místě možné postavit „betonovou kostku prakticky ihned od silnice, nutný chodník, ale to jsou 2,5 metru, a zastavět celou plochu klidně monolitem vysokým 5 pater, není omezena výška patra, může tam tedy vzniknout hodně vysoká budova,“ říká starosta.

Související články