Ondřej Horecký

4. 10. 2023

Prezident Petr Pavel podpořil při své návštěvě Evropského parlamentu a Brugg rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu nebo tzv. Asociovaného tria (Ukrajina, Moldavsko, Gruzie). Rovněž zmínil, že je na čase, aby evropský blok snížil svou závislost v obranyschopnosti na Spojených státech.

Pavel se ve svém více než dvacetiminutovém projevu na půdě Evropského parlamentu v Bruselu vyjádřil také k ruské invazi na Ukrajinu, kterou označil za tupý a cynický pokus vymazat Ukrajinu, její lid a kulturu z mapy.

„Obracím se proto na všechny, aby pokračovali v poskytování pomoci všemi možnými prostředky. Pokud Ukrajina padne, padneme i my. A bude nás to stát daleko víc,“ řekl český státník.

Pavel označil EU za „nejúspěšnější mírový projekt, jaký kdy evropský kontinent zažil“. Také vyslovil názor, že síla unie „spočívá v její jednotě a rozmanitosti. To je klíčem k míru a prosperitě“, prohlásil český prezident s tím, že nepřátelé EU jsou si toho vědomi a podkopávají „naše morální a demokratické hodnoty, aby nás oslabili“.

Podle Pavla budou testem demokracie volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční již příští rok. V projevu prezident vyzvedl rozšíření EU v roce 2004, kdy do bloku vstoupila i Česká republika, a vyjádřil podporu pro další růst unie.

„Jsem přesvědčen, že snaha o plnohodnotnou evropskou budoucnost západního Balkánu a Asociovaného tria není jen naší morální povinností. Z dlouhodobého hlediska se jedná o investici do bezpečnosti a odolnosti Evropy a jejích občanů,“ uvedl. „Na rozšíření by se mělo nahlížet jako na příležitost k přenastavení evropské myšlenky. Mělo by být vnímáno jako šance vytvořit efektivnější unii,“ dodal.

O rozšiřování hovořil prezident již den předtím na půdě College of Europe v Bruggách, kde řekl, že balkánské a další státy nesmějí být ponechány napospas „geopolitickým manipulacím“.

Rozšíření je podle Pavla nutné v kontextu stále více antagonického mezinárodního prostředí. „Žádná bezpečnostní hrozba není naléhavější než ruská agrese, žádná geopolitická výzva není náročnější než asertivní Čína a její přístup k mnoha zemím,“ uvedl v proslovu ke studentům v Bruggách.

Prezident hovořil také o nutnosti klást větší důraz na obranyschopnost kontinentu a nespoléhat se na USA. „Dominantní role NATO jako poskytovatele bezpečnosti již nesmí znamenat, že Evropa zanedbává své obranné závazky,“ řekl Pavel.

„Snížení závislosti na USA a rozvoj evropských strategických nástrojů je třeba vnímat jako náš příspěvek k našemu transatlantickému partnerství. Velmi pravděpodobně budeme muset jít nad rámec dvou procent výdajů na obranu,“ poznamenal Pavel.

Související témata