Juraj Skovajsa

18. 10. 2023

Během středečního jednání Senátu ke zvolení JUDr. Pavla Simona do řad Ústavního soudu se několik senátorů ohradilo vůči poznámce prezidenta o „grilování“ jeho kandidátů pro nejvyšší soudní instanci v zemi.

„Nemohla mi uniknout mediální pozornost, která byla věnována některým aspektům profesního, ale i soukromého života navrženého kandidáta. Opakovaně jsme svědky toho, že kandidáti na ústavní soudce jsou veřejně tak důkladně rozebíráni, jako tomu nebylo nikdy předtím. A to dokonce detailněji, než u některých skutečně kontroverzních kandidátů, které navrhovali moji předchůdci,“ uvedl prezident Petr Pavel ve svém projevu v Senátu 18. října 2023.

„Pochopitelně si kladu i další otázky. Co se změnilo, že je dnes grilování kandidátů tak detailní, že jde tak hluboko i do jejich osobního života? Je to jen nově pojatým detailním zájmem o jejich osobnost? Nebo je to nějaký vzkaz?“ pokládal prezident otázky. A dodal: „Za nejdůležitější však považuji otázku, kde je hranice veřejného zájmu. Kde je hranice, která nám na jedné straně umožní důkladně ověřit veškeré předpoklady kandidátů a také jasně formulované požadavky na ně kladené, avšak na druhé straně nepovede k tomu, že se kvalitní a slušní právníci začnou nominací na soudce obávat a raději je nepřijmou. Od špiček české justice jsem již několikrát slyšel i názor, že v případě trvání takového trendu se obávají o nezávislost soudního rozhodování. Já věřím, že tak daleko nejsme.“

„Měli bychom respektovat, že navržené osobnosti jsou často lidé s úctyhodnou kariérou… Plně respektuji ústavní rozdělení kompetencí. Snažím se vám navrhovat kandidáty podle mého nejlepšího přesvědčení. A zcela respektuji úlohu Senátu, který se autonomně rozhodne, zda mnou navržené kandidáty schválí, či nikoli,“ podal prezident Pavel.

Jako první zareagoval na tato slova prezidenta třemi výtkami senátor Láska, který dnes dle jeho slov poprvé jeho kandidáta nepodpořil.

„Zaprvé – citoval tady [prezident] soudní špičky, které se domnívají, že je ohrožena soudcovská nezávislost. Myslím si, že tady těch argumentů už bylo opravdu moc. Myslím si, že soudcovská moc a soudci mají v ČR naprosto privilegované postavení, nezpochybnitelné… Tady nemáte ani náznak něčeho, že by kdokoliv zpochybňoval nezávislost soudní justice. A přijde mi, že špičky soudní justice už toho zneužívají,“ uvedl Láska a popsal několik příkladů, které byly považované na „zasahování do nezávislosti justice“. A dodal: „Já myslím, že už toho bylo dost. A opravdu bych soudní špičky vyzval, aby byly nohama na zemi a aby taky přišly s nějakou pokorou.“

„Zadruhé, pan prezident položil, asi řečnickou, otázku, jestli to naše rozhodování a ta naše diskuse je nějaký vzkaz… Chtěl bych pana prezidenta ujistit, že všechno, do dělám, dělám podle ústavy v tomto bodu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A nikomu žádný vzkaz neposílám. A byl bych nerad, kdyby mi to bylo podsouváno i samotným prezidentem republiky,“ pokračoval senátor.

„Za třetí padla tu otázka, proč se právě o jeho kandidátech vede diskuse? Na to můžu odpovědět. Já jsem tu dostatečně dlouho, abych zažil projednávání kandidátů i předchozích. A někteří z nich prostě byli tak špatní, že jsme se v klidu v kuloáru dohodli, že je nepodpoříme, žádnou diskusi jsme o tom nevedli a prostě jsme je nepodpořili. Pan prezident předkládá kandidáty kvalitní, a tudíž o nich diskusi vedeme, protože jsme velmi často rozpolceni v těch názorech. Někdo je pro, někdo proti. Ale to je přece legitimní. Já si myslím, že by to měl brát jako pochvalu, že na rozdíl od předchozího prezidenta umí předkládat kvalitní kandidáty, o kterých diskutujeme. Ten předchozí to moc neuměl,“ reagoval naposled k prezidentovým otázkám Láska.

Senátor Marek Hilšer sdělil vedle sedícímu prezidentovi: „Opravdu nehledejte v tom našem zkoumání těch věcí a v tom našem rozhodování žádný vzkaz ani žádné schválnosti. Já mám za to, že Senát v minulosti odmítl kandidáty i jiným prezidentům, možná o tom nebyla taková debata, to už zmínil pan senátor Láska…“

Rozsáhlým sdělením reagovala senátorka Hana Kordová Marvanová: „Já samozřejmě nemohu vědět, s kým pan prezident ze špiček české justice mluvil, ale já jsem slyšela pana doktora Baxu… který se výslovně v Otázkách Václava Moravce postavil na úplně jiné stanovisko,“ uvedla.

„Já si myslím, pane prezidente, že jste prostě nemluvil s jinými reprezentanty české justice, protože jste nemohl usoudit, že by se všichni významní lidé v justici domnívali, že diskuse v Senátu o tak důležité pravomoci, jakou je, že společně s prezidentem můžeme ovlivnit složení Ústavního soudu, tak byste se nemohl domnívat, že prostě tímto my můžeme podkopávat právní stát. Naopak já tu diskusi tady považuji za velmi důležitou, je to jedna z klíčových pravomocí, samozřejmě, pana prezidenta. A je to klíčová pravomoc Senátu,“ pokračovala senátorka.

Hana Kordová Marvanová adresuje své výtky prezidentovi, 18. 10. 2023. (senat.cz)

A poté se ohradila vůči narativu Hradu: „A chtěla jsem poprosit jak pana prezidenta, tak jeho kancelář, protože jsem zaregistrovala naposledy třeba i komentáře pana Tomáše Lebedy, klíčového zástupce Kanceláře prezidenta, že je prostě rozladěn, znepokojen, proč rozebírám kandidáty na šroubky a kolečka včetně jejich soukromého života? To chci odmítnout, není tomu tak.“

Vyčetla také prezidentské kanceláři, že senátorům rovnou nesdělila informaci o společnostech, ve kterých figuroval jejich kandidát a o kterých věděla: „Neupozornila nás na to. Nebýt toho, že jsme pátrali na facebookovém profilu, tak jsme vůbec nezjistili to, co prezidentská kancelář věděla, že poradila panu doktorovi, aby se zbavil těch obchodních podílů. Podle mého názoru tento postup svědčí o tom, že si všichni byli vědomi toho, že to není úplně optimální, že to bude působit divně. Podle mého názoru to zpochybňuje důstojnost soudcovského stavu.“

„Byla bych závěrem moc ráda, kdyby namísto obviňování Senátu a senátorů ze strany prezidentské kanceláře, nebo dnes takové výtky ze strany prezidenta, byli všichni ochotni s námi o tom mluvit, seznámili se s těmi informacemi, protože chci říct, že já a mí ostatní kolegové máme ten nejlepší zájem na tom, abychom měli vysoce kvalitní Ústavní soud, který bude pojistkou právního státu a důvěryhodnou institucí pro občany,“ zakončila Marvanová.

Jako poslední reagoval na poznámky prezidenta Jiří Čunek, který sdělil, že nikdo nechtěl „posílat nějaké vzkazy s tím, že budeme přebírat kandidáty“.

Související témata

Související články