ČTK

19. 10. 2023

Cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí obdrželo osm osobností a jedna organizace. Ocenění jim dnes v Černínském paláci předal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Jednou z oceněných byla spisovatelka Eva Erbenová, která minulý týden přiletěla do Česka z Izraele jedním z repatriačních letů vypravených vládou po teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás.

Lipavský řekl, že se laureátům a laureátkám daří šířit dobré jméno Česka například v kultuře, vědě, krajanských či humanitárních aktivitách.

Erbenová je podle ministerstva jedním z nejaktivnějších lidí, kteří přežili holokaust a jsou ochotni sdílet svůj osud, například v autobiografických knihách. Vystupuje na sympóziích, konferencích či besedách s žáky a studenty v Izraeli, Česku i Německu. V roce 2020 obdržela od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana Medaili za zásluhy 1. stupně.

Tomáš Řízek obdržel cenu za dlouhodobé aktivity zaměřené především na tchajwanské děti a mládež. Za přínos k prohlubování vztahů mezi krajany a Českou republikou byl oceněn vědecký pracovník a dřívější ředitel Etnologického ústavu Akademie věd ČR Stanislav Brouček. Cenu obdržel také lékař Jan Marek specializující se na dětskou a prenatální kardiologii, který působí mimo jiné v Londýně.

V Británii žije také Jana Sommerlad, překladatelka a redaktorka, jež je 15 let ve vedení britské dobrovolnické organizace The Friends of Czech Heritage, která zajišťuje fondy na opravu historických památek v Česku, dobrovolné brigády v českých památkových objektech a úzkou spolupráci a výměnu zkušeností mezi památkáři v Británii a ČR.

Sabine Gruša je podle ministerstva zakladatelkou a nejaktivnější členkou představenstva spolku, který byl založen v německém Bonnu a sdružuje osobnosti společenského a kulturního života se zájmem o Česko. Každoročně pořádá několik benefičních společenských akcí s hosty z českého kulturního prostředí.

Cenu obdržel také bohemista, vysokoškolský pedagog, redaktor a překladatel Alessandro Catalano. Loni získal také cenu Premia Bohemica, kterou uděluje Moravská zemská knihovna v Brně a jež je určena zahraničnímu bohemistovi nebo překladateli, který se ve své zemi, v tomto případě v Itálii, zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury. Oceněn byl také dlouholetý výkonný ředitel Amerického židovského výboru (AJC) David Harris.

Jedinou organizací, která letos cenu obdržela, je Bohemian Benevolent and Literary Association, jejímž posláním je podle ministerstva zachování českého i slovenského kulturního dědictví v zahraničí a podpora krajanských aktivit v New Yorku a okolí.

Ocenění Gratias Agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé bez ohledu na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad své profesionální povinnosti zasloužili o šíření dobrého jména ve světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí. Dosud cenu, ke které patří diplom a letos nově křišťálový kvádr, dostalo přes 300 lidí a organizací.