Juraj Skovajsa

19. 10. 2023

Aktualizováno 19. 10. 2023 ve 20:50 o reakci ministerstva dopravy na citované dokumenty

Během jednání v Poslanecké sněmovně k vyslovení nedůvěry vládě 18. října 2023 vystoupil ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který humorně reagoval na prohlášení předsedy hnutí ANO o tom, jak vetoval v EU „Green Deal“, a naznačil, že lže.

„Myslím, že jsme to pochopili, Andrej Babiš nesnáší Brusel, všechno nešťastné tam vetoval. Green Deal – tak to je největší zvěrstvo – tak proti tomu bojoval celou noc s Morawieckim, vetoval to. Říkal to opakovaně – nikdy by nepolíbil prsten Bruselu. Tak já jsem se snažil vydat za tím dobrodružstvím, zjistit, jak ta noc tehdy z 12. na 13 prosince roku 2019 v tom Bruselu na jednání premiérů mohla vypadat,“ uvedl ministr dopravy v reakci na proslov Andreje Babiše.

Předseda ANO totiž vystoupil před ním a během svého více než dvouhodinového proslovu sdělil: „I ten Green Deal jsem opakovaně vetoval, celou noc jsem ho vetoval. Ale vy budete stále lhát. Já se ptám, kolikrát vy jste dal veto, pane premiére? Takže ten Green Deal, ten návrh bylo snížení emisí o 55 % pro všechny. My jsme s Morawieckim vetovali, celou noc jsme vetovali. Bojovali jsme za taxonomii. A Green Deal byla politická deklarace. To jste chtěli, abychom my řekli, že nebudeme snižovat emise? Ne. My jsme nepřijali žádné rozhodnutí, takže jsme opakovaně vetovali, a výsledek bylo, že Polsko a Česká republika, Polsko dostalo nejvíc peněz, my jsme dostali druhou největší částku na Modernizační fond, který je teď 500 miliard, možná bude 600 miliard, celkově jsem dovezl 1 600 miliard z Evropské unie, které neumíte čerpat, tak to bylo to veto. Ale vy budete stokrát stále opakovat, že něco jsem podepsal.“

Kupka sdělil, že Babišovo líčení událostí působilo tak sugestivně, jako by tam stál s Morawieckim a „dokázal přesvědčit všechny ty premiéry, aby v žádném případě Green Deal neprošel“.

Když se ale podíval na zprávu z onoho jednání, v zápisu se dle něj praví, že „prosincová Evropská rada potvrdila cíl EU dosáhnutí klimatické neutrality do roku 2050, a to v souladu s cíli Pařížské dohody. Výjimku ale dostal jeden členský stát – Polsko – který není v této fázi s to se k plnění tohoto cíle zavázat“.

Interpretace sdělení Evropské rady ministrem Kupkou, kterou jsme dohledali, je v zásadě správná, byť ne zcela doslovná.

„Já bych teda čekal, že tam zároveň bude napsáno ‚Polsko a Česko‘, ale Česko tam schází. Tak nevíme, jak to tehdy probíhalo a jak to tedy tehdejší premiér Andrej Babiš vetoval,“ poznamenal Kupka.

Dále ministr přečetl „závěr“ dokumentu týkající se zmiňovaného jednání, který se Epoch Times nepodařilo ověřit: „Česká republika plně podpořila přijetí závěrů prosincové Evropské rady. V rámci debaty o klimatu Česká republika vystupovala na Evropské radě konstruktivně.“

„O vetu v té zprávě není ani jedno slovo,“ sdělil Kupka a dále zmínil „klíčové jednání“, které se „odehrálo o rok později“ z 10. na 11. prosince 2020.

„Rada přijala závazek zvýšení společného cíle snížení emisi skleníkových plynů do roku 2030 na úrovni EU alespoň o 55 % oproti roku 1990,“ sdělil dále Kupka. Epoch Times dohledal oficiální dokument, který ministr v této souvislosti interpretoval v zásadě správně.

Ministr dopravy dále upozornil, že „závěry Evropské rady jsou přijímány jednomyslně“. „To znamená, že Andrej Babiš, pokud teda někdo zásadně nelže, musel tehdy s tím závažným závazkem souhlasit,“ komentoval dále Kupka.

Projev Andreje Babiše:

Projev Martina Kupky:

„Pane ministře, vy lžete jako váš premiér,“ reagoval následně Babiš a pokračoval: „Evropská unie navrhla snížení emisí o 55 % pro všechny členské státy. Pro všechny. Je to tak, nebo ne? Je to tak! A my jsme to vetovali s Poláky. A já vám ještě vysvětlím ty Poláky, jak to bylo. Tady je to napsané v tom projevu. Vy jste normální lhář, megalhář!“

„Pokud jde o Green Deal, je třeba přísně oddělit jednání o obecném cíli, kdy v EU dosáhneme uhlíkové neutrality, což se řeší na Evropské radě, ale neschvaluje se tam žádná konkrétní legislativa. Vy jste ji schvalovali proti občanům České republiky. A jednání o jednotlivých legislativních návrzích, kterými se tohoto cíle dosahuje. Jinými slovy, prezidenti a premiéři na Evropské radě dají úkol Evropské komisi, aby předložila legislativu, která zaváže členské státy k tomu, na čem se Evropská rada shodla. Ministři členských států pak návrh komise projednají a to, co schválí, musí zapracovat do národní legislativy. A to je sice základní princip, který všichni znáte, ale po vyslechnutí projevu pana Kupky nebo premiéra mi připadá důležité to zopakovat,“ vysvětloval předseda ANO.

Dodal, že „my jsme dosáhli toho, že Česká republika nemá závazek 55 %, de facto nemá žádný závazek. My jsme vždycky argumentovali možná 40, 42 %“. Opakovaně obvinil členy Fialovy vlády ze lhaní na toto téma a z toho, že během českého předsednictví proti Green Dealu nevystoupili.

Deník Epoch Times se obrátil na ministerstvo dopravy s žádostí o poskytnutí dokumentů, ze kterých ministr Kupka citoval. Mluvčí František Jemelka se odkázal na oficiální zápisy z jednání Evropské rady v databázi evropské legislativy DAP. Nicméně, tato databáze není veřejně přístupná.

Ministr Kupka ale ve svém projevu sdělil, že dokumenty, ze kterých citoval jsou veřejně dohledatelné. Obrátili jsme se tedy na mluvčího ministerstva znovu o poskytnutí dokumentů.

Deník Epoch Times se také obrátil na tiskového mluvčího hnutí ANO s žádostí o reakci předsedy strany na sdělení ministra Kupky. Do doby publikování zprávy však odpověď neobdržel.

Související témata