Juraj Skovajsa

20. 10. 2023

Nově vydaná statistická zpráva EU ukazuje, že Češi mají nejmenší rozdíly mezi příjmy. Mezi Evropany také platíme nejméně za své zdraví.

Eurostat dnes vydal první statistickou zprávu týkající se životních podmínek v zemích Evropské unie a některých dalších evropských zemích. Zaměřuje se na tři oblasti: distribuce příjmu a nerovnosti, situace v domácnostech a zaměstnání, a aspekty zdravotnictví ze socio-ekonomické perspektivy.

Prezentované statistiky (převážně z roku 2022) zrcadlí část cílů „Evropského pilíře sociálních práv“. Na webu Evropské komise je podtitul iniciativy charakterizován jako „budování spravedlivější a inkluzivnější EU“ a jednou z charakterizovaných „potřeb“ v pozadí projektu je „dobrý systém sociálního zabezpečení“.

Jako první statistika ve zprávě je tzv. Giniho koeficient, který zachycuje, nakolik se skutečné rozdělení příjmů liší od absolutně rovných příjmů ve společnosti, tj. 100 % je stav, kdy jde veškerý příjem v zemi jen jednomu člověku, a 0 % je stav, kdy mají všichni stejný příjem.

Česká republika v tomto ohledu patří mezi „nejrovnější“ země s koeficientem téměř 25 % (Slovensko 21,2 %) a na opačném konci spektra je Bulharsko (38,4 %) a pobaltské země. Průměr EU je pak necelých 30 %.

Nejlépe si Česko stojí v podílu obyvatel, kterým hrozí chudoba či „sociální vyloučení“. Tato situace u nás dle statistik Eurostatu hrozí necelým 12 % obyvatel. Naopak, v Rumunsku a Bulharsku jde o více než 32 % obyvatel. Evropský průměr je pak 21,6 %. Celkem jde v unii o 95,3 milionu lidí, což je o zhruba 300 tisíc méně než v roce 2021.

Pokud jde o to, zda domácnosti mají jakýkoliv problém vyjít s penězi, nejlépe jsou na tom v Německu a severských zemích, kde takové situaci čelí méně než čtvrtina domácností. Na druhém konci spektra je Bulharsko, Řecko, Itálie, Rumunsko či Slovensko.

Zajímavou je pak např. statistika toho, kolik peněz domácnosti vynakládají na zdravotní péči. Nejméně v roce 2021 platili za své zdraví Češi, Slováci a Maďaři – méně než 400 eur na obyvatele za rok. Naopak nejvíce, 1 340 eur, platili v Belgii. Evropský průměr byl 760 eur.

A jak vnímají lidé v Evropě svou životní situaci jako celek? Na stupnici od 0 do 10, kde deset je nejvíce, je evropský průměr za rok 2022 na hodnotě 7,1 bodu, což je o dvě desetiny horší než v roce 2018. Češi vnímají svou situaci o malinko lépe, než je průměr unie, bez patrného rozdílu ve zmíněných letech. Němci vnímají svou situaci na hodnotě 6,5 bodu, přičemž v roce 2018 tomu bylo ještě 7,5 bodu.