Zdenka Danková

22. 10. 2023

Když přicházíme do svého pracovního prostředí, mnozí si všímáme, jakým dojmem čistoty na nás působí naše pracoviště. Občas si všimneme, zda jsou skla průhledná, sem tam okem zavadíme o podlahu a hodnotíme, jak je vytřeno. Zejména na toaletách si ženy všímají, jak je tam prostředí hygienické.

Přitom si málokdy uvědomujeme, že někdo tu s mopem nebo hadrem v ruce pečuje o naše prostředí – a kdo to je?

Mezi nejpodceňovanější profese patří právě uklízečky. Spolu s nimi jsou přehlíženi další potřební pracovníci, jako stavební dělník, prodavač, sekretářka nebo pracovník ostrahy, tzv. sekuriťák.

Některá povolání vnímají lidé jako přínosná a prestižní, u jiných oceňují jejich nezbytnost, dalších si neváží, i když jsou užitečná.

Nejvíce si lidé cení práce lékařů a vědců.

Lidé obecně mají tendenci podceňovat zpravidla ty pozice, které nevyžadují vzdělání, jsou hůře placené a někdy je zastávají zahraniční pracovníci. K nim náleží také profese, kde není velká perspektiva profesního rozvoje.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR periodicky a na základě dotazování připravuje žebříčky prestiže jednotlivých povolání. Na spodních příčkách žebříčku se tak opakovaně objevují profese jako uklízeč / uklízečka, prodavač, sekretářka, stavební dělník a další dělnické profese nebo pracovníci ochrany. Na konci těchto žebříčků se kupodivu objevují i poslanci a kněží, kteří mají vysokoškolské vzdělání, uvádí tisková zpráva ASPEN PR.

Podle dat portálu Platy.cz, který se specializuje na srovnávání výše mezd a platů napříč segmenty, profesemi a pracovními pozicemi, je pak aktuální průměrný plat pracovníka / pracovnice úklidu ve výši 21 293 Kč, dělníka 28 907 Kč a pracovníka ostrahy pak 23 197 Kč.

Muži v černém: pracovníci ostrahy

Ostrahu lidé často vnímají jako postarší muže v černé uniformě, kteří obcházejí skladové, komerční nebo tovární objekty. Kromě podceňování je tato pozice navíc zatížená předsudky.

„Úloha ostrahy nespočívá jen v dozoru, klade stále větší požadavky na psychickou a fyzickou odolnost. Bezpečnostní pracovníci musejí často zklidňovat agresivní jednání lidí nebo řešit konflikty vyvolávané skupinkami mladistvých, například v obchodních centrech a dalších komerčních a veřejných prostorech.

Je na nich zasáhnout jako první a asertivně zklidnit útočníka nebo jej do příjezdu policie zpacifikovat tak, aby neohrožoval ostatní přítomné. Přesto si lidé jejich práce neváží, pracovníci ostrahy jsou nezřídka napadáni nejen slovně, ale i fyzicky, přičemž jejich reakce je často posuzována velmi kriticky,“ popisuje situaci Václav Elman z SSI Group.

Posun ve vnímání povolání

V posledních letech se však vnímání prestiže některých povolání posouvá. Lidé vnímají práci a zásluhy zdravotnického personálu či učitelů jinak. Jinou optikou by si zasloužili být vnímáni i úklidoví pracovníci, kteří zajišťují čistotu a hygieničnost prostředí, v němž se každodenně pohybujeme, uvádí Klára Procházková z www.aspen.pr.

„Ačkoli čisté a hygienické pracovní prostředí lidé považují většinou za nezbytnost – a nyní si kvality úklidových prací všímají více než dříve – pracovníků, kteří jej zajišťují, si lidé neváží,” říká Milada Skutilová ze společnosti Kärcher a dodává:

„Proto jsme se rozhodli i do České republiky rozšířit iniciativu Thank Your Cleaner Day, jež slouží k ocenění tvrdě pracujících úklidových pracovníků a pracovnic.“

Iniciativa Thank Your Cleaner Day má poslání upozornit na nedocenění pracovníků v úklidových službách.

Mezi podceňované a hůře placené profese patří povolání uklízečů / uklízeček. (Ilustrační foto Karcher)

Podle Milady Skutilové ze společnosti Kärcher „se jedná o tvrdě pracující kolegy, kteří svoji práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu. Často o večerech, nocích, víkendech. Jejich práce navíc není veřejností vnímána, tak jak by si zasloužila“.

Letošní poděkování úklidovým pracovníkům v ČR proběhlo ve středu 18. října. Tato událost má stále větší dosah, ve stejný den se děkuje i pracovníkům v 50 zemích.