Redakce Epoch Times

23. 10. 2023

„Dá se říci, že všechny autoimunitní poruchy jsou řešitelné. Myslím, že jsem se ani nesetkala s tím, že by se příčina onemocnění spojená s autoimunitou nedala vyřešit. Onkologické onemocnění, autoimunitní onemocnění, alergie, ekzémy, celiakie, astma jsou někdy otázkou šesti týdnů.“

Navštívili jsme malé terapeuticko-detoxikační centrum ve Zlatých Moravcích, vedené terapeutkou Alojzií Kováčovou, jejíž výsledky přitahují i klienty mimo hranice Slovenska a dokonce v některých případech i mimo hranice evropského kontinentu.

Co stojí za těmito výsledky? Jak probíhá detoxikační proces? Je možné dosáhnout 90% úspěšnosti vyřešení zdravotních problémů? Jaké jsou limity a jak se na výsledky dívají lékaři a doktoři?

Rozhovor s Alojzii Kováčovou k poslechu. Hlas je generovaný text článku pomocí umělé inteligence.

Alternativní medicíně se věnujete už poměrně dlouho a měla jste určitě hodně případů chronických a tzv. nevyléčitelných nemocí. Dají se taková onemocnění vůbec nějak řešit?

Dá se říci, že všechny nemoci spojené s autoimunitou jsou řešitelné. Myslím, že jsem se ani nesetkala s tím, že by se příčina onemocnění spojená s autoimunitou nedala vyřešit. Bavíme se o problémech, jako je Parkinsonova nemoc, skleróza multiplex, hypofunkce štítné žlázy, Alzheimer, obstrukční nemoci plic atd. 

Velmi dobré výsledky jsou také u nádorových onemocnění, ekzémů… Před nedávnem se mi stalo, že už po jedné kúře zmizel klientce ekzém z celého těla. Bylo to shodou okolností po prodělaném očkování proti covidu, kde buď vznikla autoimunitní porucha vůči kůži, nebo byla zesílena očkováním. Podobný problém může někdy nastat po kterémkoli očkování.

No a ta klientka už po první kúře přišla, začala mě objímat a řekla, že všechno zmizelo. Já sama, která jsem, dá se říci, odbornice v této oblasti, jsem byla absolutně překvapená, že to bylo až tak rychlé.

Takže ano, mohu podle podobných zkušeností potvrdit, že i ty nejtěžší záležitosti, které jsou v klasické medicíně v podstatě neřešitelné, se dají vyřešit. Klasická medicína se u autoimunitních onemocnění zaměřuje na následek. Využívá imunosupresiva, která zpomalují imunitní systém, aby nelikvidoval tkáně tak rychle. To je také velmi dobré, protože když se následně klient seznámí s touto metodou, je to zachraňující stav.

Uvedu příklad: nedávno jsem měla případ, kde byla klientka na nějaké terapii, která byla mimo klasickou medicínu, při které jí vysadili léky vůči autoimunitnímu problému spojenému s očima. Její zrak se v důsledku vysazení léků neúnosně zhoršil, slepla. To byla z mého pohledu velká chyba. Až když se vyřeší autoimunitní proces, je možné – po konzultaci s lékařem a kontrolním vyšetření – tyto léky vysadit.

Onkologické onemocnění, autoimunitní onemocnění, alergie, ekzémy, celiakie, astma jsou někdy otázkou pouhých šesti týdnů. Měla jsem klientku, která ke mně přišla ještě těsně předtím, než měla dostat oficiální výsledky po lékařském vyšetření na podezření na nádorové onemocnění. Přišla ke mně na naléhání své sestry, kterou jsem v minulosti řešila s celou její rodinou, abych zjistila, jestli má nebo nemá rakovinu.

I když klientům nesmím říkat žádné diagnózy, tato detekce na nádorové onemocnění u mě byla pozitivní, což se o dva dny později potvrdilo na základě výsledků u lékaře. Ihned po mém měření začala s detoxikační kúrou. Shodou okolností aktuálně nebyly volné termíny na operaci a musela nějaký čas čekat. A když přišla na kontrolní vyšetření před operací, lékaři byli překvapení, nevěděli, co se stalo. Ten nádor jako by tam nebyl. Takže někdy se může výsledek dostavit velmi, velmi rychle. Buď se nádorové onemocnění zastaví, anebo se vyřeší úplně a to i ve velmi krátkém čase.

Přístroj Salvia, který se v informační metodě používá (The Epoch Times)

Zmínila jste se, že jste ten nádor naměřila. Jak to probíhá, čím dokážete tyto věci měřit?

Osobně používám přístroj Salvia, který používají i jiné firmy. Záleží hlavně na tom, jak s ním pracujete a co měříte. Někteří měří pouze doplňky stravy. Přípravky, které používám převážně, jsou také doplňky stravy, ale technologie samotné výroby je složitější.

Přístroj Salvia detekuje několik bodů na ruce na dráze osrdečníku a pomocí vegetativního nervového systému, který jde od orgánů do mozku, protože je v celém těle, nám poví informaci o celém těle. Vlastně tím přístrojem a pomocí testerů zjistíme toxickou mapu člověka.

Přístroj Salvia by byl na nic, kdyby ho poradce neuměl s absolutní přesností používat. Je to ale velmi, velmi náročné.

Můžete nám přiblížit informační detoxikační medicínu a co všechno obnáší?

Od určité doby nerada používám slovo detoxikace… Kdybyste mě potkali na ulici, neřeknu, že dělám detoxikační medicínu. Tento pojem se do značné míry znehodnotil a dost se podceňuje. V současnosti téměř každý říká, že dělá „detoxikaci”. Když hovoříme o medicíně, tak by to měl být určitý systém a postup.

Když hovoříme o detoxikaci, principem detoxikační medicíny je zbavit tělo všech toxinů z různých oblastí, ať už se jedná o toxiny ze stravy, životního prostředí, psychických nebo fyzických toxinů. Dále jsou to toxiny z různých dědičných vlivů a přenosné toxiny od matky, když v průběhu těhotenství procházejí různé toxiny – přes nitroděložní vývoj.

Jaké toxiny máte na mysli, když hovoříte o psychických a fyzických toxinech?

Psychický toxin způsobuje fyzických problém. Psychický toxin je jeden z nejhlavnějších toxinů, který má vliv na to, že se usazují fyzické toxiny do daných tkání. 

Například citová deprivace. To jsou vlastně dětská traumata, kde malé děťátko ani neví, že zažije nějaké trauma. Ono to neumí ani pojmenovat, ale tato citová deprivace může způsobovat například to, že u dětí a dospělých nastávají poruchy metabolismu cukrů. 

Fyzické toxiny jsou přímo bakterie, viry, plísně atd., a mohou být také neživé, jako radioaktivní látky, těžké kovy, výfukové zplodiny a jiné.

Například kadeřnice mají v těle neskutečně mnoho chemických látek. U spousty kadeřnic je velmi těžké dořešit hormonální systém, protože ony stále vdechují chemii z laků a dalších přípravků. Dobře víme, že se chemické látky vážou hlavně na hormonální systém, takže pokud mají hormonální poruchu, je někdy velmi těžké v takovém případě chemické látky odstranit, protože klientky jsou neustále vystaveny této chemické zátěži.

U mužů se chemické látky hromadí například ve spermiích, které jsou absolutně nejcitlivější na chemické látky, u žen pro změnu často do tukových tkání.

Tato tuková tkáň, která je nejvýraznější v oblasti ženského břicha, potom může výrazně ovlivnit hormonální systém.

V čem se liší informační metoda, kterou používáte, od ostatních metod alternativních medicín? 

Hlavní princip je v diagnostikování a odstranění infekčních ložisek. Míří se na příčinu zdravotních potíží, ne na následek. V tom spočívá genialita této metody. Zároveň praxe vychází z poznatků tradiční čínské medicíny (TČM).

Já s ní profesionálně pracuji 17 let a mohu říci, že když ke mně přijdou klienti, kteří absolvovali jiné metody, vidím existenci těchto infekčních ložisek v celém těle, které potom umíme správným systémem rozrušit a odstranit.  

Nedokážu říci jistě, jestli byly všechny odstraněné. Ale pokud tato ložiska najdeme, rozrušíme je, a tím vyřešíme v podstatě zdravotní stav klienta, ale to je jen zhruba řečeno. Samozřejmě nestačí vyřešit jen infekční ložiska. To je to hlavní, co vnímám, že jiné metody nedokáží, aspoň zatím jsem se s tím nesetkala. Pokud se mýlím, tak se omlouvám.

Co vás k této metodě přivedlo?

Měla jsem velké fyzické problémy, depresivní stavy, ekzémy, problémy s klouby. Když mi bylo 33 let, lékaři mi v podstatě diagnostikovali menopauzu.

Nevěřila jsem tomu, že jsem v menopauze. Také mi tvrdili, že budu na vozíčku. Po gymnáziu jsem studovala nástavbu asistenta hygienické služby na zdravotní škole a něco jako vnitřní hlas mi na základě vědomostí říkal, že toto určitě není pravda. Lékaři nemohli přijít na příčinu a já jsem to nenechala být jen tak.

Až díky jedné známosti mi v bratislavské nemocnici diagnostikovali boreliózu. Absolvovala jsem léčbu, ale i přesto zdravotní problémy neodezněly. Proto jsem se víc sebevzdělávala, zaobírala se bylinkami, šťávami, stravou, meditacemi, což mi skutečně velmi pomohlo, ale…

Nakonec jsem se dostala do tak velkých fyzických i psychických problémů až jsem došla do bodu, kdy jsem si klekla na zem, plakala a prosila Pána Boha, aby mi někoho nebo něco poslal do cesty, jen ne nemoc!

Asi tomu neuvěříte, ale skutečně o týden později mě můj bývalý klient z bývalého povolání seznámil s touto informační metodou. Shodou okolností se mi to časem spojilo s knížkou Křížovka života, jejímž autorem je právě MUDr. Josef Jonáš, zakladatel metody. Z této knihy jsem čerpala dost vědomostí při své samoléčbě. Sestra tohoto klienta vedla celý polský trh a ubezpečila mě, že to není jen byznys. 

Proto jsem se pustila do studia této metody. Laicky jsem si nasadila jeden přípravek a po užití tohoto prvního preparátu jsem zjistila: „Proboha, vždyť já tento stav už ani neznám!” Cítila jsem klid, neměla jsem těžkost v žaludku, neměla jsem depresi… Myslela jsem, že ten stav, který mě provázel předtím, je normální. A až když jsem se z toho dostala, jsem pochopila, že to vůbec nebylo v pořádku.

Zlepšení zdravotního stavu klienta je dlouhodobého charakteru, nebo vás klient musí pravidelně navštěvovat?

Pokud klient dodrží principy zdravého stravování a emocionálně se bude umět zdokonalovat, popřípadě na sobě začne pracovat po duchovní stránce, tak ano.

V podstatě by se ten klient ani nemusel vrácet, ale když víme, že život je takový, jaký je, může být detoxikace také nikdy nekončícím procesem.

Ze zkušenosti trvá maximálně rok a půl, kdybych chtěla úplně všechno, co změřím, dostat pryč z hlavních orgánů, z podřízených orgánů, nervového systému, hormonálního systému, cévního, pohybového aparátu, mozkových struktur, emocionálních struktur z mozku atd. A když se s klientem do tohoto bodu dostaneme, i potom mu doporučím, aby přišel jednou za rok na kontrolu.

Protože už ho znám jako člověka, vím, co porušuje po stravovací stránce, vím, s čím se umí nebo neumí vypořádat po psychické a emocionální stránce, a podle toho mu možná znovu nasadím 3–4 přípravky a celý rok se zase nevidíme.

Klient nebude mít důvod chodit k lékaři, pokud nejde o nějaký úraz, ale samozřejmě i já doporučuji chodit na preventivní prohlídky k lékaři. Ideální stav je obě cesty spojit.

Přístroj Salvia
Testovací sady pro práci s přístrojem Salvia (The Epoch Times)

Můžeme tedy mluvit o určitých predispozicích, díky kterým se člověku vracejí zdravotní neduhy?

Vždy si můžeme způsobit nový zdravotní problém, ale často je tam nějaká cesta, která vede víceméně k té jisté toxické zátěži. Ale často je to tak, že někdo bude mít stále paradentózu, někdo bude mít stále nádorové onemocnění, ano?

Takže má ty určité konkrétní psychické pochody a stravovací návyky, které ho budou vést k tomu, že dostane nějaký pro něho typicky daný zdravotní problém, ale samozřejmě, může se tam i vyvinout nový problém. Musím to zopakovat, protože je to důležité… pokud na sobě začne klient pracovat po všech stránkách – duchovní, psychické, fyzické a emoční – tak je možné to změnit.

Vzpomínám si na klientku, kde jsme vyčistili všechno, co bylo možné, a ne a ne se zbavit herpetických virů na ústech. Ale já jsem časem odpozorovala, že vždy, když ke mně přišla, byla taková ztrápená, a vnímala jsem na její tváři jakoby agresivitu.

Tak jsme s tím začaly pracovat, a i ona sama s tím začala pracovat. Potom mi vlastně prozradila, že má sestru schizofreničku, a vždy když spolu telefonovaly, bylo to pro ni z psychického hlediska velmi těžké.

Toto byl pro ni ten toxin, se kterým se musela naučit pracovat, aby ji to nerozrušilo. Vždy dostala pocit nejistoty, hněvu, agrese, což vlastě oslabilo játra, a játra řídí hlavně imunitu vůči herpetickým virům. 

Když dokázala přijmout, co její sestra říká, i když s tím nemusela souhlasit, když to přijala, tak se změnil její celkový zdravotní stav. V podstatě je úplně zdravá, bez přípravků, ale stále chodí pravidelně jednou ročně na kontrolu a také na pravidelné, preventivní prohlídky k lékaři.

Na vaší webové stránce uvádíte, že máte 90% úspěšnost při řešení chronických onemocnění. Jak jste se k tomuto číslu dostala? Jsou tam nějaká omezení?

Je to reálné číslo. Je to možná nepochopitelné, ale je to tak. Pro běžného člověka je to neuvěřitelné, a i pro lékaře, kteří mě navštívili, je to nepochopitelné. 90 % klientů dokáži úplně dořešit zdravotní problémy, se kterými přijdou, pokud dodržují dané pokyny, vydrží až do konce detoxikace a jejich zdravotní stav není příliš poškozený. Pokud ale klient přijde pozdě a má už trvalé poškození u neregenerovatelných tkání, tak těch 5–10 % klientů v této metodě nepůjde „vyřešit“ úplně.

S takovým stavem bohužel nedokáži nic udělat a potom samozřejmě nastupuje práce lékařů a chirurgů, pokud je to ještě možné. Kdybych měla říci nějaký příklad ohledně poškození, uvedu to na příkladu srdce, které může být dlouhodobě poškozené autoimunitou nebo parazity atd. Když detoxikací udělám všechno ohledně srdce a výsledky mi ukazují, že srdce je čisté, tak bych mohla říci, že srdce je v pořádku a mělo by pracovat na 100 %, což ale nemusí být pravda, protože bylo poškozené autoimunitou, parazity atd. Takže čistota orgánu je splněna, ale funkčnost může být omezena. To je těch 5–10 % případů.  Účinky detoxikace ale klienti pocítí vždy.

Mezi limity této metody také patří většina velmi akutních případů ohrožení života. To prostě logicky musí zůstat v kompetenci lékařů.

Tak vysoká úspěšnost je výsledkem vašeho talentu při hledání správné metodiky, nebo je to dáno informační metodou a takové výsledky mají všichni terapeuti?

Samozřejmě, základ je v tom, aby měl terapeut vzdělání a uměl měřit úplně přesně. A musí tam být určitě i talent. Jinak to asi nejde. Na terapeutovi a zvolené strategii záleží do značné míry. Tato metoda není jen o naučení se nějakých vědomostí, protože jsou zde nějaké základní postupy podobné jako v klasické medicíně, ale někdy musíte umět ten postup změnit. Já osobně jsem si vytvořila svůj vlastní systém, který mi funguje, a pokud by mi nefungoval, tak bych jej začala postupně měnit, až dokud by mi nezafungoval.

Není lehké systém jen tak okopírovat, protože záleží na praxi a zkušenostech a z toho plyne i přirozená intuice.

V minulosti mi trvalo odstranění ekzému i dva roky a nyní to může být vyřešeno i po první kúře. Samozřejmě je to způsobeno i přípravky (doplňky stravy), které se také velmi zdokonalily a stále zdokonalují. Bez nich by to absolutně nešlo.

Jsou mezi současnými terapeuty, kteří se věnují informační metodě, také lékaři?

Ano, samozřejmě, ale nemusí to nutně znamenat nějakou značnou výhodu. Osobně jsem se musela rok a půl vzdělávat, i když jsem měla za sebou zdravotní školu, abych mohla složit atestační zkoušky a mohla tuto metodu používat. To oni nemusí, i když jsou obory medicíny, ke kterým to nemá až tak blízko, např. chirurgie, takže je potřeba se značně dovzdělat. Ze své zkušenosti vím, že lidé s poctivým přístupem, kteří pocházejí z nezdravotnické sféry, mohou mít někdy lepší výsledky než právě lékaři.

Placebo v naší metodě v podstatě neexistuje, i když má jisté účinky v každé profesi. Když má někdo titul, lidé jaksi berou jeho rady vážněji, a to může třeba terapeutovi-lékaři ulehčit práci a naopak, někomu kdo titul nemá, to může v některých případech práci ztížit. 

Zmínila jste, že jsou lékaři, kteří k vám posílají své pacienty… Setkáváte se i s určitou skepsí ze strany lékařů vůči alternativní medicíně? Zkuste popsat své zkušenosti. 

Samozřejmě, je to úplně běžné, že se potkávám se skepsí, ale já jim rozumím, protože jsou naučeni pracovat v tom, v čem pracují, a většina se s takovými věcmi ani nedostane do styku. 

Vždy je to o člověku. Pokud je lékař inteligentní, když něco nezná, neřekne, že tomu nevěří.

Dá se podle vašeho pohledu skloubit klasická medicína s alternativou, resp. mohla by být alternativní medicína nápomocna klasické medicíně? Má vůbec někdo ambice z prostředí alternativní medicíny převzít určitým způsobem hlavní roli na poli medicíny?

Situace je taková, že každá strana si v současné době hraje na vlastním písečku. Určitě by to byla neskutečně přínosná situace pro klienty, pro pacienty, ale i pro lékaře, kdybychom mohli více spolupracovat. Alternativní medicína má pravděpodobně lépe zvládnutou prevenci nemocí a ta klasická zase akutní stavy. Dokážu si představit, že obě dohromady by fungovaly efektivně po stránce finanční i co se výsledků léčby týče. 

Používáte ve své terapeutické praxi i jiné druhy alternativní medicíny?

Používám jen informační metodu pro svoje účely, sem tam si pomůžu homeopatií. Sama jsem byla už i na plazmě a biorezonanci kvůli některým osobním akutním případům.

Co se týká doplňků výživy, minerálů… používám ověřené produkty, vybírám si, co má nejlepší výsledky na základě detekce na přístroji Salvia, a kontroluji vhodnost použití na konkrétním klientovi. 

Posíláte k těmto kolegům z jiných praxí také klienty?

Stalo se to jen jednou. Klienta jsem ani nepřijala, už v průběhu telefonátu jsem měla podezření na herpetické viry, a poslala ho rovnou na biorezonanci, kvůli akutnosti. Jednalo se o malého chlapečka, který by možná i oslepl. Po jedné kúře biorezonance jsme se potkali v mé poradně a zjistili jsme, že má v očích ještě sklerózu multiplex, což si následně nechali rodiče ještě potvrdit u svého známého lékaře v Bratislavě.

Vyřešili jsme sklerózu multiplex, dítě je teď zdravé, bez sklerózy a vidí, takže časem se potom stali mými klienty i jeho rodiče.

Konec první části rozhovoru. V druhé části se terapeutky Alojzie Kováčové zeptáme na průběh měření a vyhodnocení stavu jejich klientů pomocí přístroje Salvia, jaký je rozdíl mezi cílenou detoxikací daného problému a celkovou detoxikací, jak ovlivňuje prostředí psychiku člověka a také se zaměříme na otázku, jestli a jak dokáží některé mikroorganismy, nebo paraziti ovlivnit naše úsudky a jednání.

Odkaz na druhou část rozhovoru naleznete zde.

Máte vlastní dotaz? Napište nám na zdravi@epochtimes.cz.
Zeptáme se za vás!

Obsah rubriky Zdraví nemá být náhradou odborné lékařské rady, diagnostiky nebo léčby. Dbejte odborných lékařských doporučení a neodkládejte jejich vyhledávání kvůli tomu, co jste si přečetli v tomto článku či rubrice. Rubrika Zdraví na Epoch Times nedoporučuje ani nepodporuje žádné konkrétní testy, produkty, postupy, názory nebo jiné informace, které mohou být poskytnuty v rámci této rubriky.

Související články

Přečtěte si také

30 věcí, které je třeba vědět o Kamale Harrisové, nové demokratické favoritce
30 věcí, které je třeba vědět o Kamale Harrisové, nové demokratické favoritce

Pokud bude příští měsíc na národním sjezdu Demokratické strany formálně nominována, utká se v listopadu v boji o Bílý dům s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem současná viceprezidentka Kamala Harrisová.

Maďarsko a Slovensko chtějí, aby Evropská komise urgentně zasáhla ve věci zastavené ropy z Ukrajiny
Maďarsko a Slovensko chtějí, aby Evropská komise urgentně zasáhla ve věci zastavené ropy z Ukrajiny

Jednání Ukrajiny podle nich porušuje asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou a zásadně ohrožuje energetickou bezpečnost obou zemí.

Rozhovor o jádru a vyhlídkách české energetiky s „energetickým realistou“ Milanem Smutným
Rozhovor o jádru a vyhlídkách české energetiky s „energetickým realistou“ Milanem Smutným

S Milanem Smutným jsme probrali vládní rozhodnutí o dostavbě jaderných bloků, nelichotivé vyhlídky v energetice či přechod závislosti od Ruska ke komunistické Číně. „Namaloval“ i hypotetický scénář pro rok 2030.

Atentát na Trumpa byl největším selháním za desetiletí, vypověděla šéfka Tajné služby
Atentát na Trumpa byl největším selháním za desetiletí, vypověděla šéfka Tajné služby

Atentát na amerického exprezidenta Donalda Trumpa byl největším operačním selháním Tajné služby Spojených států za poslední desetiletí.

Mnohé potravinářské přísady jsou škodlivější, než se předpokládalo
Mnohé potravinářské přísady jsou škodlivější, než se předpokládalo

Více než 73 % potravin je ultrazpracovaných. Některé složky jsou „obecně uznávané jako bezpečné“, ale výzkum...