ČTK

31. 10. 2023

Hlavními principy notářské práce jsou nestrannost a nezávislost, nejhezčí stránkou notářství je pak pomoc lidem k dobrému nastavení vztahů. V rozhovoru to uvedl prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. Notář podle něj kombinuje činnost advokáta i soudce. Na své profesi si Neubauer cení i toho, že lidé notářům důvěřují – například se neobávají svěřit své celoživotní úspory do notářských úschov.

„Celá notářská agenda je zaměřená na to, aby se předcházelo sporům. Všechno musí být vnitřně spravedlivé. I když si nás objedná a platí jenom jedna strana, tak to, co sepíšeme, musí být vyvážené,“ zdůraznil Neubauer. „Neznamená to, že tam nemůže být nějaká věc výhodná jednom pro jednu stranu, ale vždycky musíme druhou stranu poučit o tom, jaké to má důsledky, a ujistit se, že si je toho vědoma a že na tom trvá,“ vysvětlil.

„Notáři se a priori důvěřuje, to mě nepřestane fascinovat. Samozřejmě člověk se podle toho musí i chovat, protože důvěru a dobré jméno ztratíte jenom jednou,“ podotkl šestačtyřicetiletý šéf komory, kterého profese zaujala, když jako student práv docházel při práci v advokátní kanceláři ověřovat kopie listin k notářce.

O notářích se říká, že jsou právnickou profesí, s níž se běžný člověk nejčastěji setká. „K notáři dřív nebo později jdete – minimálně kvůli vyřízení pozůstalosti, tomu se prostě vyhnout nelze,“ souhlasil Neubauer.

Do notářských kanceláří podle něj v posledních letech hojně míří i mladí lidé, a to kvůli sepisování závětí. Společenským tabu přestávají být i předmanželské smlouvy, uvedl. „Často je uzavírají podnikatelé nebo lidi, kteří už si jednou rozvodem prošli a nechtějí to martýrium absolvovat znova,“ řekl s připomínkou, že bez uzavření smlouvy odpovídá manžel společným jměním i za výlučné dluhy, které si druhý manžel způsobil před uzavřením manželství. Notáři často pomáhají i se zakládáním obchodních společností nebo s problematikou darovacích smluv u nemovitostí.

Šéf komory poukázal na to, že notář na rozdíl od advokáta nepracuje pro některou ze stran dané věci, a nepodléhá tak jakýmkoliv tlakům. Má povinnost odmítnout úkon, který není v souladu se zákonem – třeba nepřípustně vysoký úrok z prodlení. Částečně pak provádí i agendu soudce, a to v pozůstalostních řízeních. „Na rozdíl od soudu je ale v notářství prvek osobního podnikání,“ připomněl Neubauer, který má vlastní kancelář v Praze.

Práci notáře definuje i pevná sazba za jednotlivé úkony a regulovaný počet notářských úřadů: obojí určuje vyhláškou ministerstvo spravedlnosti. Aktuálně je úřadů 439. Ministr notáře jmenuje i odvolává. Všichni jsou povinně členy profesní komory a mají také povinné pojištění. „Naše listiny jsou ze zákona veřejnými listinami, takže za případnou škodu způsobenou notářem odpovídá v plném rozsahu stát,“ uvedl Neubauer s tím, že stát by v takovém případě škodu zaplatil a následně ji po notáři vymáhal.

Laická veřejnost si notáře často vybaví jako právníka s razítkem a Neubauer sám potvrdil, že tato představa má reálný základ – na rozhovor dorazil s aktovkou, v níž měl kvůli předchozímu jednání čtyři různé typy razítek. Prozradil, že v notářské kanceláři se jich nachází ještě mnohem víc. „Na ověření jednoho listu jich může být i pět – opisové razítko, razítko s doložkou, že kopie souhlasí s originálem, datumovka, kulaté razítko a razítko koncipienta,“ vyjmenoval pro představu.

Notář ale nesedí pouze za stolem, za prací chodí například i do nemocnic nebo domovů důchodců kvůli ověřování podpisů. Komora v této souvislosti zřídila informační systém, který má notář v mobilním telefonu a který je napojený na základní registry státu. Po zadání čísla občanského průkazu se tak načtou potřebné údaje z registru obyvatel. Proti zneužití je systém zabezpečený tak, že si ho notář aktivuje přes QR kód na omezenou dobu. Další technologickou novinkou poslední doby je to, že podnikatelé si mohou vyřídit veškerou agendu obchodních společností on-line. Notáři se totiž rozhodli jít nad možnost on-line zakládání společností, které Česku uložila digitalizační směrnice, a jako první v Evropě umožnili takto firmy i měnit a rušit.

Neubauer připouští, že v informačních technologiích má Notářská komora proti složkám státu podstatně lehčí pozici – zakázky nemusí soutěžit a může se spolehnout na dlouholeté osvědčené dodavatele. Navzdory prosazování technologických novinek se prezident notářů staví rezervovaně k případnému využití umělé inteligence při tvorbě právních dokumentů. „Právní text bych si v chatbotu netroufl psát. Za výsledek jako notář odpovídám celým svým majetkem,“ uzavřel právník, který stojí v čele stavovské organizace notářů od roku 2015.