Edward Chin

31. 10. 2023

Komentář

V posledních týdnech svět zachvátil brutální konflikt mezi Izraelem a Gazou, který se vyznačuje násilím a absencí rychlého řešení. Tisíce lidí tragicky přišly o život, což vrhá na celý region stín nejistoty.

Mezitím se v Hongkongu, městě kdysi oslavovaném po celém světě, rozvíjí hluboká krize, kterou ilustruje probíhající soudní proces s Jimmym Laiem, zakladatelem deníku Apple Daily.

Tento proces, poznamenaný opakovanými odklady, má pokračovat 18. prosince, a to pod rouškou takzvaného zákona o národní bezpečnosti, který do hongkongské legislativy instalovala Komunistická strana Číny.

Pan Lai strávil ve vazbě již více než 1 000 dní a v případě, že bude shledán vinným, čelí neradostným vyhlídkám v podobě doživotního trestu odnětí svobody.

Celá událost začala policejní razií 10. srpna 2020 a další razií 17. června 2021, které proběhly ve společnosti Next Digital, což je mateřská společnost deníku Apple Daily a časopisu Next. Razie vyvrcholily posledním vydáním novin 24. června 2021 a vrhly na obyvatele Hongkongu a na všechny, kteří mají o kdysi demokratické město a centrum obchodu velký zájem, mrazivý a nezapomenutelný stín.

Nejasně definovaný zákon o národní bezpečnosti, který může být aplikován téměř na cokoliv, vytvořil atmosféru strachu a podnítil autocenzuru, která v dnešním Hongkongu postupně vymazává důležitou a ceněnou svobodu slova. Tvrdá volba mezi podřízením se nebo trestními následky je krutou realitou, která je všem dnes jasně zřejmá.

Deník 20. června 1995, který při svém prvním vydání odvážně prohlásil, že „Apple Daily patří Hongkongu“, měl v úmyslu být novinami pro místní lidi a vyřešit mezeru na mediálním trhu. Vznikl pouhé dva roky předtím, než britská vláda předala vládu nad městem Komunistické straně Číny pod příslibem, že bude městu ponecháno demokratické zřízení.

Dnes je společnost v Hongkongu po instalování takzvaného zákona o národní bezpečnosti k nepoznání a politické i policejní síly se snaží umlčet svobodu slova.

Na další frontě se od léta 2019 do současnosti odehrála bezprecedentní kapitola v moderní historii Hongkongu. Do ulic vyšli lidé napříč různými generacemi, kteří se sjednotili v boji za svobodný Hongkong.

Začalo to pokojným pochodem jednoho milionu lidí, který se pak v červnu 2019 rozrostl na dva miliony. Během protestu místní obyvatelé vyslali jasný vzkaz Pekingu: To, po čem obyvatelé Hongkongu touží, je skutečná autonomie a demokracie.

Reportáže z „chřtánu rudého draka“

Členové redakce deníku Epoch Times setrvávají v pracovním nasazení v Hongkongu, přesto že byla tiskárna deníku dvakrát napadena neznámými útočníky, kteří ji poprvé zapálili a podruhé kladivy rozmlátili výpočetní techniku. Jedna z našich reportérek byla napadena maskovaným útočníkem s baseballovou pálkou, zranění přežila a pokračuje dále v novinářské práci. Obdivujeme odvahu našich kolegů v Hongkongu.

O rok později odpověděl Peking obyvatelům Hongkongu vydáním zákona o národní bezpečnosti.

Při zamyšlení se nad těmito událostmi se vynořuje naléhavá otázka: Jak mohou zákonů dbalí obyvatelé Hongkongu uplatňovat své základní právo na svobodu projevu a vyjadřovat své stížnosti proti úřadující vládě, když se zákon o národní bezpečnosti stal nástrojem, který se vymyká rozumu a vládě zákona, který garantuje základní svobody?

Během uplynulých tří let od 30. června 2020, kdy byl zákon přijat, vedla řada znepokojivých událostí k hlubokým společensko-politickým proměnám Hongkongu, které mnoho lidí přinutily potýkat se se srdcervoucím rozhodnutím, zda zůstat a snášet intenzivní kontrolu, dohled a někdy i násilné represe, nebo hledat útočiště v zámoří v honbě za svobodou a lepší budoucností.

Události z let 2020 a 2021, kdy stovky policistů vtrhly do budovy Next Digital, připomínají vojenský převrat, který se vyznačuje barbarstvím. Jako člověk, který byl až do konečného uzavření deníku Apple Daily jeho sloupkařem, si vzpomínám, že jsem se soudních jednání souvisejících s Next Digital účastnil tak často, jak mi to čas dovolil, až do svého odchodu z města v polovině roku 2021.

V tomto „novém normálu“ už není novinářské zpravodajství kritické k vládě tolerováno a totalitní režim má absolutní nekontrolovanou moc určovat, co se považuje za „legální“. Mezinárodní podniky působící v Hongkongu nyní musejí zvažovat, zda je rozumné pokračovat ve své činnosti v prostředí, které je plné neustálé hrozby zadržení a zmrazení majetku.

Za nedodržení hrozí přísné občansko-právní nebo trestně-právní sankce, včetně zmrazení bankovních účtů, uzavření provozoven, pozastavení činnosti a zadržení zaměstnanců – což je znepokojivá realita, které jsme již byli svědky v Next Media a on-line médiu StandNews.

V této náročné době je nutné si uvědomit, že obyvatelé Hongkongu v posledních letech čelili mnoha zkouškám a významným okamžikům při proměně svého města. Navzdory omezování jejich fyzických svobod však zůstávají jejich duch a odolnost neotřesitelné.

Po třech letech od zavedení zákona o národní bezpečnosti přichází vystřízlivění a uvědomění si, že „starý Hongkong“ se nenávratně změnil a budoucnost města je nejistá.

Nicméně odpor proti rostoucímu vlivu Pekingu v Hongkongu pokračuje, trvá již několik generací a sdružuje různorodé koalice. Studenti, odborníci, státní zaměstnanci, podnikatelé, akademici a novináři se spojili na obranu svých svobod.

I když Peking utahuje sevření, nezdolný duch Hongkongu přetrvává, a to jak ve městě, tak v diaspoře Hongkonžanů žijících v zahraničí.

Závěrem bychom chtěli říci, že ti, kteří mají víru, spojují svá srdce v modlitbě za pana Jimmyho Laie a šest vedoucích pracovníků bývalého deníku Apple Daily, kteří byli před dvěma lety nuceni ukončit svou činnost.

Soustřeďme se na nadcházející nespravedlivé soudní procesy, které jsou naplánovány na prosinec. Kéž Bůh sešle své anděly strážné, aby chránili Jimmyho Laie a těchto šest vedoucích pracovníků, kteří nyní čelí obvinění ze spolčení s cizími silami a ze spiknutí za účelem spáchání odštěpenectví podle zákona o národní bezpečnosti.

Modleme se za milosrdenství a změnu smýšlení lidí u moci v komunistickou stranou ovládané Číně a jejich spolupracovníků v Hongkongu. Jako obyvatelé Hongkongu toužíme po zázraku pro naše město a chováme naději, že Hongkong bude jednoho dne svobodný.

Z původního článku anglické redakce deníku The Epoch Times přeložil Milan Kajínek.

Související témata

Související články