Radovan Dluhý

31. 10. 2023

aktualizováno o vyjádření MZVČR 21. 11. 2023 v 10:40

Kromě chystané „Pandemické úmluvy“ by měly členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) schvalovat v květnu 2024 také řadu změn v Mezinárodních zdravotnických předpisech (IHR), včetně návrhů na digitální zdravotnický či očkovací certifikát, který v září 2022 zaslala WHO Česká republika coby předsedající země Rady EU.

Nedávno jsme psali o připravované Pandemické úmluvě WHO, která by podle mnohých odborníků mohla představovat zásadní hrozbu pro demokracii a suverenitu jednotlivých členských států WHO.

Jakkoli je diskuze o Pandemické úmluvě důležitá, neměla by odvést pozornost od dalších klíčových dokumentů, které se budou na Světovém zdravotnickém shromáždění (WHA) schvalovat v květnu 2024 také.

Jsou jimi pozměňovací návrhy IHR. Tyto předpisy již nemusí být, na rozdíl od Pandemické úmluvy, parlamenty jednotlivých členských zemí WHO ratifikovány a vstoupí automaticky v platnost na začátku roku 2025.

Digitální zdravotnický certifikát

WHO zahájilo proces ke změnám IHR již v roce 2022. V současné době je na stole přes tři sta návrhů změn.

Některé členské země požadují v jejich návrzích například implementovat globální digitální zdravotnický certifikát pro cestování do zahraničí.

Během svého předsednictví v Radě EU zaslala takový požadavek na WHO i Česká republika.

Návrh zaslalo mezinárodnímu tělesu 30. září 2022 České ministerstvo zdravotnictví jménem členských států EU. V článku 23 odstavce 6 pozměňovacího návrhu IHR navrhuje zavést digitální zdravotnický certifikát. A v článku 36 odstavce 3 MZ v souvislosti s cestováním navrhuje i digitální certifikát pro vakcinaci. Podobné certifikáty navrhuje také Indonésie, Indie či Rusko.

Pozměňovací návrhy členských zemí WHO koordinuje a následně zpracovává pracovní skupina k tomu určená (anglicky the Working Group on Amendments to the International Health Regulations, WGIHR). Členské země mají povinnost zaslat WGIHR pozměňovací návrhy do prosince 2023.

Na říjnovém jednání WHO došlo ke změně schvalovacího procesu pozměňovacích návrhů IHR

Podle nedávné tiskové zprávyříjnového jednání WGIHR došlo k rozhodnutí prezentovat členským zemím některé pozměňovací návrhy IHR až mezi lednem a květnem 2024. Přitom vždy v květnu se koná shromáždění (WHA), na kterém členské státy WHO o návrzích již hlasují. To je zásadní změna oproti dosavadnímu stavu, protože shromáždění nebude muset mít k nastudování dokumentů dostatek času.

Přitom interní směrnice IHR dávají za povinnost předložit pozměňovací návrhy IHR členským zemím alespoň čtyři měsíce před samotným hlasováním květnového shromáždění.

„Spolupředsedové poznamenali, že s ohledem na rozhodnutí WHA75(9) se zdá nepravděpodobné, že balíček změn bude připraven do ledna 2024. V této souvislosti se pracovní skupina rozhodla pokračovat ve své práci od ledna do května 2024. Generální ředitel předloží 77. zdravotnickému shromáždění balíček změn dohodnutých pracovní skupinou,“ konstatuje se v tiskové zprávě.

Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničních věcí ČR sdělila 20. 11. 2023 v e-mailu pro Epoch Times: „změny Mezinárodních zdravotnických předpisů jsou vyjednávány v pracovní skupině složené ze všech členských států WHO. Nejedná se tedy o proces vedený WHO, resp. jejím sekretariátem, v jehož čele stojí Generální ředitel WHO. Generální ředitel WHO změny v této situaci skutečně pouze předkládá v souladu s postupem předvídaným MZP (konkrétně čl. 55, odst. 2). Diskuze členských států budou v pracovní skupině dále pokračovat během jara a finální změny budou jejím výstupem. Pro členské státy tak nebudou žádným novem. I přesto doplňujeme, že mezi výstupy pracovní skupiny a jejich předložením ke schválení WHA bude několik týdnů.“

Související témata

Související články