ČTK

7. 11. 2023

Čtvrtá generace českého Ústavního soudu (ÚS), kterou formuje prezident Petr Pavel, je už nyní výrazně rozmanitější než předešlá sestava, a to nejen díky většímu zastoupení žen. Zároveň je vidět, že cesta k soudu vede z různých měst i přes různé právní profese. Uvedla to ústavní právnička Zuzana Vikarská z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

“U dalších nominací považuji za důležité přemýšlet nejen o tom, z jaké pozice kandidáti a kandidátky přicházejí aktuálně, ale taky vzít v potaz jejich předchozí profesní působení. I jedna osoba v sobě může skrývat kariérní pestrost, byla by proto škoda o diverzitě přemýšlet příliš formalisticky,” uvedla Vikarská.

Uvítala lepší zastoupení žen a mladších lidí v novém kolektivu ÚS. Poukázala například na fotku z nedávného křtu komentáře k Listině základních práv a svobod. Zachycuje moment, kdy se v budově ÚS setkaly bývalá členka soudu Kateřina Šimáčková a nové soudkyně Veronika Křesťanová, Kateřina Ronovská a Daniela Zemanová.

“Vím, že ve studentské komunitě byla tato fotografie obrovským zdrojem inspirace a síly. Ta fotografie je jednak na první pohled symbolem toho, že se do nejvyšších justičních pozic mohou dostat i ženy – což by dnes mělo být samozřejmé, ale bohužel pořád není. A také na fotce hezky vyniká to, že do Joštovy ulice může vést cesta přes advokacii, akademii i justici, že se tam může člověk dostat z Brna, z Prahy i z Liberce, zkrátka že rozličné profily mají šanci,” uvedla Vikarská.

Prezident Pavel zatím jmenoval k ÚS vedle Zemanové, Křesťanové a Ronovské ještě Josefa Baxu s Janem Wintrem. Nominace se vzdal Robert Fremr kvůli kritice svého předlistopadového rozhodování. Další nominant Pavel Simon nezískal podporu Senátu, předtím čelil otázkám nejen na svou soudcovskou práci, ale i na soukromé aktivity. Nově navrženi jsou advokátka Lucie Dolanská Bányaiová a soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Zdeněk Kühn.

Vikarská považuje obě navržené osobnosti za vhodně vybrané. Dolanská Bányaiová se podle ní těší v advokátní komunitě širokému uznání a má užitečnou expertizu v nadnárodním právu, Kühn patří k nejvíce erudovaným a vzdělaným členům právnické komunity v Česku.

“Pokud se ozve kritika na to, že je to ‘zase další kandidát z NSS’, myslím, že by mělo zaznít, že Zdeněk Kühn je mnohem víc než jen soudce NSS,” uvedla Vikarská. Připomněla jeho akademickou dráhu, publikační činnost, znalost angloamerické právní kultury.

Prezident Pavel přistoupil k nominacím jinak než jeho předchůdci, zřídil si poradní panel, nechal si poslat návrhy z institucí, o jménech se veřejně diskutuje. “Je to významné zlepšení. Ve srovnání s minulostí přibyla transparentnost, veřejná diskuse, ale i veřejná kritika. To vše nám pomáhá si uvědomovat, jaké zájmy se v tomto procesu vlastně potkávají a co všechno může hrát roli,” řekla Vikarská.

Související články