Fenja Lindau

11. 11. 2023

Podcast zveřejněný na platformě X vyvolává rozruch. Sám majitel platformy Elon Musk v něm hovořil o nesprávné léčbě pacientů s covidem.

V rozhovoru s Joem Roganem 31. října zakladatel společnosti Tesla Elon Musk uvedl, že lidi napojené na ventilátory nezabíjel ani tak koronavirus, jako spíše sekundární bakteriální infekce, které vedly ke smrtelnému zápalu plic.

Musk se odvolával na prohlášení několika lékařů, kteří mu řekli o chybách v léčbě během první vlny koronaviru. Ti popsali, že „příliš mnoho lidí“ bylo připojeno k invazivním ventilátorům, řekl Musk. „To je to, co ve skutečnosti poškozuje plíce, ne covid,“ pokračoval. „Je to léčba. Léčba je horší než nemoc.“

V dubnu 2023 se studie analyzující vzorky z pitev zabývala otázkou úmrtnosti u ventilovaných pacientů s covidem. Studie ukázala, že až u 40 % pacientů s akutní infekcí SARS-CoV-2 se vyvinul sekundární zápal plic.

Autoři ze svého výzkumu vyvodili, že pneumonie může přispívat k úmrtnosti pacientů s covidem. Hlavní autor studie, lékař plicní a intenzivní péče dr. Benjamin Singer, uvedl, že „naše údaje naznačují, že úmrtnost spojená se samotným virem [SARS-CoV-2] je relativně nízká. Avšak ostatní faktory, které se objevují během pobytu na jednotce intenzivní péče, jako je sekundární bakteriální pneumonie, to vyvažují“.

Ventilátory doporučené WHO

V červnu 2023 napsal dr. Joseph Mercola na X, že v New Yorku zemřelo 76,4 % uměle ventilovaných pacientů s covidem-19 ve věku 18 až 65 let. U osob starších 65 let byla úmrtnost až 97,2 %.

Mercola vysvětlil, že doporučení primárně ventilovat pacienty s covidem přišlo od Světové zdravotnické organizace (WHO). Vycházela přitom ze zkušeností a doporučení čínských lékařů. Toto doporučení však nebylo vydáno s cílem zvýšit míru přežití pacientů s covidem. Cílem byla spíše ochrana personálu izolací viru prostřednictvím ventilátoru.

ORL specialista o nevýhodách invazivní ventilace

Dr. Howard Stupak, otolaryngolog a docent na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku, sdílel a komentoval na X video, ve kterém Musk a Rogan diskutovali o ventilovaných pacientech s covidem-19. K tvrzení, že přibližně 80 % ventilovaných pacientů s covidem-19 zemřelo, Stupak napsal: „To je pravda, ale tady je příčinný řetězec.“

Za prvé je třeba poznamenat, že ventilátory nahrazují funkci mozku, nikoliv plic. Ventilace je v případě zápalu plic zbytečná.

V roce 2020 se podle Stupaka nemocniční personál mylně domníval, že intubace pacientů – známá jako invazivní ventilace – hadičkou z úst přes průdušnici ochrání personál před nemocemi, protože se předpokládalo, že hadička udrží bakterie mimo dosah. „Někteří lidé tomu stále věří,“ kritizuje lékař.

Ventilátory jsou pouze mechanismem, který personál používá k plnění plic skrze tracheální rourku, protože přirozený proces ventilace byl vypnut, pokračuje ORL specialista. Zavedení a ponechání trubice na místě vyžaduje vysokou dávku anestetika. Sedace vede ke smrti, zejména u starších pacientů, protože snižuje rozpínání svalů hrudní stěny, které pohánějí měch během ventilačního procesu, říká Stupak.

Pokud v důsledku toho přestanou být části plic ventilovány, mohou se naplnit tekutinou. To pak vypadá jako zápal plic. „To je obzvláště nebezpečné u ztuhlého, staršího hrudníku,“ vysvětluje lékař.

Podle Stupaka nakonec pacienti nezemřeli kvůli samotným ventilátorům, ale kvůli „používání sedativ k intubaci v důsledku rozšířené paniky mezi personálem“. Ten se domníval, že je nutné stávající i nové pacienty anestezovat a intubovat. Proč? Protože personál „nyní považoval covidové pacienty za hrozbu pro sebe“.

Podle Stupaka těch několik málo pacientů, kteří přežili, nebylo buď příliš anestetizováno, nebo byli dostatečně zdraví na to, aby zákrok přežili.

Sedace byla „hlavní zbraní“

Dne 3. listopadu považoval docent za nutné zanechat dodatek na platformě X. V něm se odvolával na několik komentářů, že zaměstnanci chtěli úmyslně ublížit lidem nebo za to byli placeni. I když se domnívá, že ve zdravotnictví skutečně existují „chamtiví lékaři“ a vedoucí pracovníci, v New Yorku to byl především extrémní strach, který vedl k akci v roce 2020.

„Lidé, kteří se rozhodli pracovat ve veřejných nemocnicích, si chtějí vydělat na živobytí, ale nejsou to oni, kdo v době krize, jako je tato, myslí na bonusy.“ Dodal: „Byla v tom masová hloupost a tvrdohlavost a neschopnost ,zachovat klid a pokračovat‘ […]? Rozhodně. Byl mezi průměrnými zaměstnanci vražedný úmysl za účelem zisku? O tom nevím – ale také nevím všechno.“

Stupakův závěr byl následující: „Hromadná sedace starých lidí byla primární zbraní, špatné řízení ventilátorů a jednotky intenzivní péče pouze sekundárním faktorem vyplývajícím z toho prvního,“ napsal na platformě X.

Ventilace těžce nemocných pacientů s covidem-19 „nezbytná“

Také v Německu lékaři zpočátku podporovali přístup léčení pacientů s covidem pomocí ventilace. Dne 24. dubna 2020 vydala Německá společnost pro pneumologii a respirační medicínu doporučení k akci. „Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádný lék proti covidu-19, je ventilace v současnosti jedinou možností léčby těžce nemocných pacientů,“ uvedl tehdy profesor Torsten Bauer, zástupce prezidenta DGP a spoluautor stanoviska.

Způsob ventilace, který se použije, závisí na průběhu onemocnění a zdravotním stavu pacienta. V určitém stadiu onemocnění je možná neinvazivní ventilace. Pokud tato metoda již není dostatečná, musí být pacient ventilován invazivně. Zde je důležité pacienta pečlivě sledovat, aby bylo možné rozhodnout, který způsob ventilace je nutný, a to ani příliš brzy, ani příliš pozdě.

Odborná asociace vyvrací případné obavy, že by umělá ventilace mohla pacienty poškodit: „Umělá ventilace nezpůsobuje vždy trvalé poškození plic.“

„I když existují pacienti, u nichž proces uzdravení po takové ventilaci trvá déle, obvykle nic nebrání plnému uzdravení, případně doprovázenému rehabilitačními opatřeními,“ uvedl Bauer. V těžkých případech covidu-19 je ventilace nezbytná. „Je to život zachraňující opatření pro osoby s velmi těžkým onemocněním covid-19,“ zdůraznili odborníci z DGP.

(S použitím materiálů The Epoch Times)

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související témata

Související články