Zbyněk Prousek

14. 11. 2023

Mnohá média přinesla dne 25. října 2023 zprávy o tom, že státní zástupce podal na Nelu Liskovou k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 návrh na potrestání pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Lisková v jejím příspěvku na síti X doprovodila snímek ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského slovy: „Doufám, že každý, kdo podporuje tuto nacistickou zrůdu a jeho stoupence, ponese plnou zodpovědnost. Deukrajinizace a denacifikace ČR, to bude náš úkol.“

Následně kriminalisté z pražského odboru extremismu a terorismu PČR v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Policejní postup jakož i návrh státního zástupce proti Liskové vnímám obdobně, jako horlivé postupy konkrétních útvarů policie, konkrétních státních zástupců, a konkrétních soudců v kauzách: TUŠL, ČERMÁK, BEDNÁŘOVÁ, SKÁLA, POPELKA, VRÁBEL, PETERKOVÁ, a dalších.

Ve všech těchto postupech spatřuji nebezpečný společný průsečík, a to zneužití práva k politickým cílům, neboli mechanismus ve kterém se zpolitizovaný policejně justiční aparát stal nástrojem politických zájmů – zájmů na postih a perzekuci oponentů či kritiků ideologie vládnoucí politické skupiny a současně zájmu ze stíhaných či perzekuovaných osob vytvořit jakési „exemplární případy“, s cílem zastrašit a zastrašovat národ i společnost od práva na svobodu projevu, od práva na informace, od práva vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, od práva svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace, jakož i od práva pokojně se shromažďovat či svobodně se sdružovat.

V této souvislosti připomínám, že jedny z charakteristických rysů totalitního státu jsou:

● státem vynucovaná ideologie (v případě LISKOVÁ onu ideologii vnímám tak, že z moci státu je vše Ukrajinské dobré a vše Ruské je zlé),

● kontrola médií a sociálních sítí a sankce vůči těm, které by umožnily publikaci názorů oponentů,

● omezování svobody projevu, včetně autocenzury (lidé se obávají vyslovit názor),

● postih odpůrců či oponentů ideologie totalitního režimu.

Případ LISKOVÁ je tak pro mne nejen důkazem o existenci onoho zpolitizovaného policejně justiční aparátu, ale také mě znovu utvrzuje v přesvědčení, že každý, kdo v současném státním režimu vyjádří politický názor, který je v rozporu s výlučnou ideologií vládnoucí politické skvadry stává se „třídním nepřítelem“ a „zločincem“, i když ze svého pohledu naplňuje svobodu názoru, myšlení a projevu.

Zrod i nárůst případů trestního stíhání a souzení lidí na politickou objednávku skrze zneužívání či ohýbání vybraných skutkových podstat trestního zákoníku, neboli zneužívání či ohýbání takzvaných paragrafů, spolu s pošlapáváním zásad i smyslu trestního řízení vnímám jako nástroj působnosti zmíněných vládních činitelů, ale také jako projev jejich strachu.

Nanejvýš odporné je mi však to, že k předmětnému pronásledování osob nepohodlných režimu a jejich politickému lynči právě skrze ono ohýbání paragrafů se uchýlili či uchylují konkrétní policisté, konkrétní prokurátoři, a bohužel i konkrétní soudci.

Tvrdší výroky bez reakce státního zástupce

V kontextu výše zmíněného návrhu státního zástupce proti Nely Liskové uvádím několik případů tvrdých výroků na sociálních sítích, které zůstaly bez odezvy státního zastupitelství, což pouze dokresluje politickou zaujatost (objednávku) v obvinění aktivistky Nely Liskové.

Když v nedávné minulosti „lékař“ Martin STRAKA, toho času primář sokolovské nemocnice řekl o prezidentovi ČR Zemanovi, že je „prochcaná mrtvola“ – zůstal bez sankce.

Když se v nedávné minulosti týž „lékař“ Martin STRAKA vyjádřil: „Přidat Tomio Okamurovi do pití kyanid a otrávit ho. Smrt Okamurovi“ – zůstal bez sankce.

Když v nedávné minulosti bývalý radní Jesenice Martin LANG, na sociální síti mimo jiné napsal: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini“ – zůstal bez sankce.

Když v ne dávné minulosti řeporyjský starosta Pavel NOVOTNÝ pronesl: „Vyhnat v noci z baráku, zabít dítě a ženu, podříznout, to by Češi potřebovali…“ – je bez sankce.

Proto si myslím, že i přesto, že Nela Lisková není členkou ODS ani TOP 09, tak i v jejím případě česká justice bude respektovat jedny ze základních procesních pravidel, a to právo na spravedlivý proces, a že stejné věci mají být posuzovány stejně.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Související témata

Související články