ČTK

21. 11. 2023

Činnost agentur práce se zřejmě bude od ledna řídit přísnějšími pravidly a nelegální práce získá nové vymezení. Senátní sociální výbor dnes podpořil tyto změny, které má přinést novela o zaměstnanosti. Předloha, která také zjednoduší vstup zahraničních pracovníků na trh práce i administrativu kolem zaměstnávání cizinců, projedná horní parlamentní komora za týden.

Senátor Marek Hilšer z klubu Starostů neúspěšně navrhoval zamítnutí novely, i když s jejím obsahem souhlasil. Vadilo mu ale to, že Sněmovna na návrh ministerstva práce a sociálních věcí do novely doplnila úpravu zákoníku práce, která se týká záruk za mzdy zaměstnancům subdodavatele. Podle senátora by tato změna mohla představovat nepřípustný přílepek. Podle zástupců ministerstva byla změna řádně předjednána.

Novela má zpřesnit vymezení nelegální práce tak, aby se lépe vymáhal její zákaz, a upravit přestupek zastřeného zprostředkování. Nyní se za nelegální práci považuje podle ministerstva spíš dlouhodobější činnost. Z nové definice má být podle zdůvodnění vládní novely jasné, že se k délce práce nepřihlíží. Novela upřesňuje, kdy je možné agentuře odebrat povolení. Stanovuje také, že by agentura měla platit náklady správního řízení, které se vede kvůli porušování jejích povinností.

Licence má agenturám vydávat a odnímat podle schválených sněmovních úprav ministerstvo práce a sociálních věcí místo ředitelství úřadu práce, jak je tomu nyní. Odvoláními by se zabývala rozkladová komise ministra. Podle Hilšera pro tuto změnu chybí věcný motiv i finanční úspora kromě zrušení jednoho vedoucího pracovního místa.

Novela zvyšuje kauci při žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání z nynějších 500 000 korun na jeden milion korun. Při zániku agentury totiž podle ministerstva v řadě případů půlmilionová částka nestačila na pokrytí nedoplatků na zdravotních a sociálních odvodech. Podmínkou ke vzniku agentury by měla být podle vládního návrhu také bezdlužnost, už při podání žádosti o povolení by agentura musela mít rovněž označené sídlo a svou provozovnu. Předloha po sněmovních úpravách také rozšiřuje institut ručení za pokuty.

Agentury by měly poskytovat povinně víc informací. Pravidelně by oznamovaly, kolik lidí a do jakých odvětví a oborů přidělují. Stát tyto údaje nyní nemá. Hlásit by to měly i zahraniční agentury, které do Česka pracovníky vysílají. Sněmovna podpořila návrh sociálního výboru na digitalizaci těchto informačních povinností.

Agenturního zaměstnance na dobu určitou by podle vládního návrhu nemělo být nově možné při dřívějším ukončení práce ze dne na den propustit. O uzavření spolupráce by se musel dozvědět nejméně dva týdny předem. Agenturní zaměstnanec bude muset po roce s dalším řetězením svého přidělení výslovně souhlasit.

Cizinci budou moci podat žádost o zaměstnaneckou kartu ihned po zveřejnění volného pracovního místa obsaditelného zahraničními pracovníky v centrální evidenci. Rozšíří se také okruh cizinců, k jejichž zaměstnání nebo k výkonu práce se nebude vyžadovat pracovní povolení, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta. Při rozhodování o tom, zda povolit cizincům z vybraných států volný vstup na tuzemský trh práce, budou úřady přihlížet k jeho aktuálnímu stavu.

Související články