Katie Spence

9. 12. 2023

Jen málo odborníků, kteří nyní tvrdí, že se v otázce lockdownů a nařízení mýlili, se veřejně omluvilo. Mluvili jsme se dvěma, kteří tak učinili.

S tím, jak se usazuje prach po pandemii covidu-19 a jak se prohlubují důsledky politiky plošných lockdownů, někteří jejich zastánci, jako například profesor Scott Galloway z Newyorské univerzity, připouštějí, že se ve své podpoře těchto lockdownů zmýlili.

„Během covidu jsem byl ve školní radě svého dítěte. Chtěl jsem přísnější politiku lockdownu,“ řekl profesor Galloway Billu Maherovi v jeho pořadu „Real Time“. „Zpětně vidím, že jsem se mýlil.“

„Škody, které dětem vznikly, když zůstaly déle mimo školu, byly větší než samotné riziko. Ale můj hlavní závěr zní: Já sám, naši skvělí lidé z [Centra pro kontrolu a prevenci nemocí], rád bych si myslel, že i guvernér, všichni jsme pracovali s nedokonalými informacemi a dělali jsme to nejlepší, co jsme mohli,“ řekl s odkazem na tehdejšího guvernéra státu New York Andrewa Cuoma.

„Poučme se z toho. Učme se navzájem, ale přinesme si trochu milosti a odpuštění.“

Galloway není jediný, kdo uznává, že se mýlil, když podporoval lockdowny, zejména pro děti. Někteří další však tolik nespěchají s tím, aby obviňovali „nedokonalé informace“ a prosili za odpuštění.

Dr. Ari Joffe, klinický profesor pediatrie na Albertské univerzitě v Kanadě a ošetřující lékař v oboru dětské kritické medicíny, zpočátku lockdowny podporoval.

Stejně tak Kevin Bass, student sedmého ročníku medicíny a výzkumný pracovník na lékařské fakultě v Texasu.

Oba nyní tvrdí, že se zmýlili spíše kvůli „skupinovému myšlení“ a „šíření strachu“ než kvůli nedokonalým informacím.

A oba se ohrazují proti názoru Gallowaye, že mocní „dělali to nejlepší, co mohli.“

Strach a lockdowny

Dne 16. března 2020 zveřejnil tým Imperial College COVID-19 Response Team model, který ukázal, že bez lockdownů vynucených po více než dvě třetiny času v průběhu dvou let „by v polovině dubna došlo k 510 000 úmrtí ve Velké Británii a 2,2 milionu úmrtí ve Spojených státech, což by 30krát převýšilo poptávku po jednotkách intenzivní péče,“ uvedl dr. Joffe ve svém recenzovaném článku „COVID-19: „Rethinking the Lockdown Groupthink“ (Covid-19: Přehodnocení skupinového myšlení o lockdownu).

Imperial College odhadovala, že v prvním roce dojde na celém světě k „7 miliardám infekcí a 40 milionům úmrtí“.

Výsledkem tohoto modelování byl podle dr. Joffeho rozšířený strach, vůči němuž nebyl on sám imunní.

Proto na začátku pandemie plně podpořil vládou nařízená uzavírací opatření (lockdowny), protože věřil, že „lockdowny sníží přenos viru a počet úmrtí, jak bylo slavně, nepřesně a tautologicky modelováno na Imperial College,“ řekl deníku Epoch Times.

Bass, který uvedl, že na začátku pandemie byl zarytým „covidiánem“ (člověkem, který povýšil prevenci proti covidu-19 a zmírňování jeho následků téměř na úroveň náboženství), řekl, že modelování Imperial College mělo velký vliv na jeho počáteční podporu lockdownu, stejně tak jako zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO).

„Říkali, že to zabije 3,4 procenta lidí, kteří se nakazí – to byl údaj Světové zdravotnické organizace až do začátku dubna – 3,4 procenta. To je příliš mnoho lidí! To je, jako kdyby zemřel každý třicátý člověk,“ řekl Bass deníku Epoch Times.

„A pak jsme měli modely londýnské Imperial College, které predikovaly, kolik úmrtí by bylo způsobeno pandemií v různých scénářích, ať už při zmírňování nebo bez zmírňování, bez lockdownů nebo přijatých opatření.

„V podstatě neexistovaly žádné další údaje. Myslím, že kvůli hysterii, strachu a příkladu Číny lidé příliš důvěřovali modelům Imperial College.“

Dr. Joffe a Bass však uvedli, že s rozvojem pandemie začali svou podporu lockdownu přehodnocovat.

Rozpoznání skupinového myšlení

„V prvních měsících lockdownu jsem si uvědomil, že moje odbornost (a odbornost podobně vzdělaných kolegů lékařů) není vhodná pro poskytování rad během pandemie,“ řekl dr. Joffe.

Dodal, že když poprvé viděl modelování Imperial College, nevšiml si, že „vysoce rizikovými skupinami jsou osoby ve věku 70 let a více (zejména v dlouhodobé péči) a osoby ve věku 60 až 69 let se závažnými komorbiditami“.

Avšak tato skutečnost se brzy ukázala a infekční míra úmrtnosti (počet lidi odhadovaných, že zemřou na následek nemoci, pozn. překl.) byla více než desetkrát nižší než skutečná hlášená hrubá míra úmrtnosti (procentuální počet lidí, kteří na danou nemoc zemřeli, pozn. překl.).

„Modelování bylo chybné a obecně modelování (předpovědi) během pandemie selhalo. Bylo to proto, že modely byly založeny na chybných předpokladech a netransparentních metodách,“ uvedl dr. Joffe.

„Pokud do modelu vložíte nepřesné předpoklady (např. příliš vysoká úmrtnost na infekci, populace byla modelována jako homogenní, zatímco ve skutečnosti je vysoce heterogenní z hlediska rizika a expozice, epidemie byla modelována jako nekonečný exponenciální nárůst, který se nepodobá žádné epidemii v historii, práh stádové imunity byl předpokládán příliš vysoký apod.), model ukáže to, co chcete, aby ukázal.“

Dr. Joffe uvedl, že také viděl vliv lockdownu na studenty na univerzitě a uvědomil si, že jeho podpora lockdownu byla z privilegované pozice, která „nedokázala rozpoznat, že osamělost, nezaměstnanost a nepříznivé zkušenosti z dětství jsou hlavními rizikovými faktory pro zkrácení délky života, problémy s duševním zdravím a chronické nepřenosné nemoci“.

Navíc si „neuvědomil, že zameškání školní docházky ovlivní celou generaci se sníženým sociálním vývojem, exekutivními funkcemi (tj. schopností se rozhodovat), výdělečným potenciálem a budoucí délkou života a povede k výraznému nárůstu nepříznivých výsledků v oblasti duševního zdraví“.

Jakmile si tyto skutečnosti uvědomil, začal dr. Joffe zkoumat lockdowny a jeho článek byl publikován 26. února 2021.

Ve svém závěru napsal: „Lze očekávat, že ekonomická recese způsobí v důsledku úsporných vládních výdajů na sociální determinanty zdraví v dlouhodobém horizontu mnohem větší ztráty na životech a blahobytu než covid-19.“

„Musíme společnost otevřít, abychom zachránili mnohem více životů, než kdybychom se snažili zabránit každému případu (nebo dokonce většině případů) covidu-19. Je nejvyšší čas se s námahou zastavit, přizpůsobit naši reakci skutečnému riziku, provést racionální analýzu nákladů a přínosů, pokud jde o kompromisy, a ukončit skupinové myšlení o lockdownu.“

Pro Basse byla cesta k přehodnocení jeho podpory lockownu poněkud krkolomnější.

Řekl, že se na začátku roku 2022 snažil najít nová témata k diskusi o zdraví a jako populární postava na sociálních sítích byl stále skeptičtější k „věcem obecně“. Současně si Bass uvědomil, že jeho online publikum tvoří především lidé z jeho kruhů, nikoli běžný člověk, který hledá odpovědi na otázky týkající se zdraví, a tak se rozhodl prozkoumat „řadu různých otázek“.

„Přestože jsem velmi, velmi pečlivě sledoval vědecké poznatky, četl jsem články velmi pozorně a pečlivě a věděl jsem, o čem mluvím, setkal jsem se s velkým odporem od té samé komunity, jejíž jsem byl součástí a která mi fandila, když jsem vyvracel dezinformace,“ řekl Bass.

„Začali mě obviňovat z dezinformací! Začal mě napadat můj vlastní tým.“

Tato reakce přiměla Basse, aby si uvědomil kmenový charakter své komunity a to, že se neřídí fakty, ale konvenčním myšlením a takzvanými experty s nejvýznamnějšími internetovými platformami.

„Jakmile jsem si to uvědomil, začal jsem to vidět v mnoha různých věcech a začal jsem se ptát,“ řekl.

Toto zpochybňování vyvrcholilo, když v roce 2022 Elon Musk koupil Twitter, který se nyní jmenuje X, a zveřejnil svůj post „Stíhejte/Fauciho“.

„Já jsem to retweetnul, nebo možná dokonce zvýraznil, citoval jsem to, jako že to schvaluju, a prostě jsem dostal na zadek,“ řekl Bass. „Vždycky jsem byl ,covidián‘. Vždycky jsem si myslel, že bychom měli mít lockdowny, že bychom měli mít povinné roušky a povinné očkování, a byl jsem velmi autoritářský.“

„Když se na to teď dívám zpětně, je to trapné.“

V té době také naslouchal dalším významným osobnostem, které zpochybňovaly reakci vlády, a to ho přivedlo k vlastním otázkám.

„Říkali něco o covidu a já si pomyslel: ,No, to je velmi zajímavé. Možná je to pravda. Možná je pro nás také důležité, abychom si zachovali otevřenou mysl vůči kritickým pohledům.’ Takže po celou tu dobu jsem pochyboval a přemýšlel o věcech,“ řekl Bass.

„A začalo být zřejmé, že celý tenhle příběh o nulovém covidu je zhovadilý. Covid jsme nikdy neovládali, a začalo být zřejmé, že lockdowny obecně jsou jenom bláhový sen, fantazie. A pokud by to dál pokračovalo, skončilo by to totalitní noční můrou.“

Bass si uvědomil svou chybu a chtěl ji uznat, a proto 12. prosince 2022 napsal na X:

„Mýlil jsem se, pokud jde o lockdowny a nařízení. Mýlil jsem se a důvodem mého omylu byl můj tribalismus, mé emoce a mé zkreslené chápání lidské povahy a viru. Moc na tom nezáleží, ale chtěl jsem se omluvit za to, že jsem se mýlil.“

Chyby, kterým se dá vyhnout

Dr. Joffe řekl: „Vlády pověřily poradenstvím a řízením mimořádné situace v souvislosti s pandemií nesprávné lidi.“

„Zdravotníci nebyli vyškoleni ani neměli zkušenosti se zvládáním mimořádných událostí. Lékařské odborné skupiny také nebyly vyškoleny ani neměly zkušenosti s řízením mimořádných událostí. Všichni podléhali skupinovému myšlení.“

Dr. Joffe spolu s Davidem Redmanem, podplukovníkem ve výslužbě z Agentury pro krizové řízení v Albertě, ve svém dokumentu uvedli, že agentury pro krizové řízení se svými specifickými postupy měly pandemii zvládnout.

Místo toho vlády kontrolovaly reakce a soustředily se pouze na cíle, jako je „zplošťování křivky“ a „ochrana systému zdravotní péče“, a selhaly při výpočtu dopadů, které by lockdowny měly na společnost, v porovnání s jejich skutečnou účinností.

„Častou chybou bylo považovat korelaci za příčinnou souvislost – to znamená, že když byly zavedeny lockdowny, počet případů a hospitalizací se někdy snížil, a to bylo nesprávně interpretováno jako jejich účinnost,“ řekl dr. Joffe.

„Problém byl v tom, že to nebylo způsobeno příčinnou souvislostí… bylo jasné, že bez ohledu na lockdown byly trajektorie pandemie stejné.“

Bass s tím souhlasil.

„Když pandemie začala, byl jsem si velmi dobře vědom negativních stránek této ideologie, ale přesto jsem s ní souhlasil,“ řekl. „Moje konečné přesvědčení – a myslím, že ho sdílelo mnoho lidí –bylo, že každý lidský život je cenný. S tím přece nikdo nemůže polemizovat, ne?“

„V podstatě jsme si řekli: ,Ano, na krátkou dobu může dojít k určité ekonomické devastaci. Nebo ano, mohou nastat nějaké nepříjemnosti,‘ jak říkával Fauci, kdykoli jednal s protestujícími proti lockdownům nebo mezinárodními představiteli. Ale přesto, tyto nepříjemnosti, tyto mírné ekonomické recese nemusí být úplně špatné a odrazíme se ode dna; to byla věc, kterou jsme si říkali. A tak jsme se v drtivé většině soustředili na pozitiva.“

Přesto Bass uvedl, že odborníci varovali před lockdowny již od samého počátku.

„Stalo se to, že establishment na začátku března 2020 zveřejnil 800 podpisů z míst jako Harvard, Yale, [Národní zdravotní institut], všechna nejlepší místa a nejvyšší elita byly signatáři tohoto otevřeného dopisu [tehdejšímu viceprezidentovi] Mikeu Pencovi o tom, co bychom měli dělat během pandemie.

„A to, co řekli, se velmi podobalo tomu, co později Jay Bhattacharya nazval Prohlášením z Great Barringtonu, tedy že ,musíme být velmi opatrní při zavádění lockdownů, nebývají účinné, mohou lidem vzít lidská práva, mohou je odcizit a způsobit politickou nestabilitu. Měli bychom být velmi opatrní a být velmi pravdiví. Měli bychom dbát na to, abychom strach kontrolovali, nikoliv podporovali; měli bychom se snažit chránit občanská práva a zajistit co největší dobrovolnost‘. V mnoha ohledech šlo v podstatě o stejný narativ, stejný pohled na věc, jako to, co se nakonec stalo známým jako pohled kritiků.“

Bass uvedl, že na začátku pandemie bylo ve vědecké komunitě všeobecně známo, že účinky lockdownu na nemoci přenášené vzduchem byly zkoumány v Japonsku a na vojenských základnách, kde je možné striktně dodržovat pravidla, ale výsledky ukázaly, že ani tyto typy lockdownu nebyly účinné.

„Dělali to nejlepší, co mohli“

Dr. Joffe a Bass tvrdí, že prohlášení Gallowaye – že on a jemu podobní „dělali to nejlepší, co mohli“ – je přinejmenším nepřesné.

„Úkolem vedoucích pracovníků, kteří provádějí potenciálně škodlivé zásahy pro zvládání pandemie, bylo vědět co nejvíce, včetně zvážení předvídatelných škod a přínosů,“ řekl dr. Joffe.

Dr. Rochelle Walenskyová, nominovaná do čela Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, hovoří během tiskové konference ve Wilmingtonu, Del., 8. prosince 2020. (Chip Somodevilla/Getty Images)

„Mnoho literatury před pandemií covidu-19 uvádělo, že lockdowny, zavírání škol a nařizování roušek v rámci komunity se nedoporučuje z důvodu nepříznivého poměru nákladů a přínosů. Přinejmenším měly být známy předchozí pandemické plány a proces EM [řízení mimořádných událostí].“

Dr. Joffe uvedl, že odborníci již na začátku pandemie věděli, že lockdowny mají „předvídatelné obrovské vedlejší škody s nejasnou účinností“, že roušky v komunitě nefungují a že děti nejsou „významně ohroženy“, ale starší a rizikové skupiny ano.

„Nemyslím si, že je [prohlášení Gallowaye] správné,“ řekl.

„Je to bláznivé prohlášení,“ řekl Bass. „Neexistovaly žádné tvrdé údaje, které by dokazovaly, že lockdowny fungují. Hlavním kritikem ve Švédsku byl Anders Tegnell, který vypracoval švédskou odpověď na virus, a ten velmi otevřeně prohlásil, že modelování není příliš dobré a není dobrým vodítkem. Říkal, že bychom měli používat tvrdá data, protože pokud budeme používat modely, hypotézy a pravděpodobné scénáře, můžeme skončit tím, že se budou dít ošklivé věci, protože to se v historii medicíny stává.“

Bass dodal, že jedním z důvodů, které takzvaní odborníci uváděli jako důvod pro lockdown, bylo asymptomatické šíření covidu-19.

„Ukázalo se, že asymptomatický přenos covidu není příliš častý.“

Příště lépe?

Do konce roku 2023 bude covid-19 stát americkou ekonomiku 14 bilionů dolarů, uvádí Centrum Leonarda D. Schaeffera pro zdravotní politiku a ekonomiku při Jihokalifornské univerzitě.

Centrum uvádí, že „k ceně nejvíce přispěly absence na pracovišti a ztráty tržeb způsobené ukončením nákupů v kamenných obchodech, cestování letadlem a veřejných shromáždění“.

Bývalý státní epidemiolog Anders Tegnell ve Stockholmu, Švédsko, 12. října 2023. (Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Podle průzkumu nadace Kaiser Family Foundation navíc 50 % mladých dospělých (ve věku 18–24 let) v roce 2023 hlásilo příznaky úzkosti a deprese a přibližně 47 % rodičů, kteří odpověděli, uvedlo, že pandemie poškodila duševní zdraví jejich dětí.

Pandemie ovlivnila duševní zdraví a pohodu veřejnosti různými způsoby, mimo jiné izolací a osamělostí, ztrátou zaměstnání a finanční nestabilitou, nemocí a zármutkem,“ uvedla nadace.

„Pandemie se časově shoduje s nárůstem užívání návykových látek a zvýšeným počtem úmrtí způsobených návykovými látkami. … Celková úmrtnost na předávkování drogami se během pandemie zvýšila o 50 %.“

V recenzované zprávě v časopise Nature se navíc uvádí, že systematické vyhodnocení a metaanalýza účinků na učení během lockdownů za covidu-19 odhalily „značný celkový deficit ve vzdělávání“, který vedl ke ztrátě 35 % typického učiva za školní rok.

„Pandemie koronavirového onemocnění 2019 (covidu-19) vedla k jednomu z největších narušení výuky v historii. Do značné míry za to může uzavření škol, které podle odhadů postihlo 95 % světové studentské populace,“ napsali autoři studie Bastian A. Betthäuser, odborný asistent Centra pro výzkum sociálních nerovností, a Anders Bach-Mortensen, vedoucí postdoktorand na Oxfordské univerzitě.

„Lockdowny omezily pohyb dětí a jejich možnost hrát si, setkávat se s ostatními dětmi a zapojit se do mimoškolních aktivit. Kvůli ekonomické nejistotě a protichůdným požadavkům na práci, péči a učení utrpěla také pohoda dětí a rodinné vztahy.“

Na otázku, co si vědecká komunita odnesla z reakce vlády na covid-19, dr. Joffe odpověděl: „Je toho hodně. To, co jsem se dozvěděl já, je možná vhodnější komentovat. Zaprvé, takzvaní ,odborníci‘ na lékařství a veřejné zdraví nebyli vyškoleni pro zvládání mimořádných událostí. Znovuobjevení procesu řízení mimořádných událostí bylo mým největším poučením.“

„Kdyby se to použilo, dalo by se předejít lockdownům, omezením, strachu a vedlejším škodám s mnohem lepšími výsledky pro blaho obyvatelstva,“ řekl.

„Zadruhé, bylo pro mě alarmující, jak náchylná je společnost, vedoucí představitelé a zdravotníci ke skupinovému myšlení a masovému formování. Strach je silná emoce, která narušuje jasné myšlení a rozhodování. Formování davové mentality je děsivý jev.“

„Zatřetí, cenzura a znevažování alternativních pohledů založených na důkazech jsou v rozporu s vědeckou metodou a během této pandemie pošpinily pověst institucí. Získat zpět důvěru si vyžádá práci.“

Bass řekl, že si není jistý, zda se vědecká komunita vůbec něco naučila.

„Všechno bylo špatně. Chci říct, že téměř všechno udělali špatně. Celé institucionální řešení je třeba reformovat,“ řekl.

„Pokud systematicky děláte chyby jedním směrem, není to náhodné, že? Takže musíte zabránit tomu, co způsobuje tento druh zaujatosti. Nestačí říct, že by [Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí] mělo dělat něco jiného. CDC by mělo být něco jiného.“

Tento článek byl původně publikován v rámci americké edice Epoch Times

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram