Ondřej Horecký

21. 2. 2024

Novela zákona o silničním provozu zavedla od 1. ledna 2024 možnost absolvovat autoškolu a závěrečné zkoušky už od 17 let. Za minulý měsíc této novinky využilo již kolem 700 uchazečů, uvedl pro Epoch Times člen výkonné rady Asociace autoškol ČR Martin Aujezdský.

Možnost získat řidičský průkaz na automobil již v 17 letech využívá v Evropě více států. Aujezdský předpokládá, že L17, jak se program označuje, využije v budoucnu zhruba 20–30% mladých českých řidičů, tak jak je tomu například v Německu nebo Rakousku.

Podle něj jde o „největší změnu ve vzdělávání mladých řidičů od roku 1989“. Mladý řidič musí po získání řidičského oprávnění řídit až do dosažení 18 let pouze pod dohledem tzv. mentora, což může být kterýkoliv zkušený řidič. Povoleni jsou až čtyři mentoři.

„Velkou výhodu spatřuji v tom, že se můžete legálně podílet na vzdělávání svého dítěte nebo i cizího dospívajícího řidiče a tím mu předávat svoje zkušenosti. Zároveň ho máte pod dohledem a můžete sledovat a ovlivňovat jeho kvalifikaci,“ popisuje přednosti programu L17 Aujezdský.

Výuka, výcvik i závěrečná zkouška v autoškole jsou naprosto stejné jako u žadatelů od 18 let. Jediný rozdíl spočívá v tom, že 17letí řidiči musí jezdit vždy pod dohledem mentora, který je evidován na úřadě, kde se vystavují řidičské průkazy.

Velkou předností programu podle něj je, že mladí, začínající řidiči, kteří patří mezi jednu z rizikových skupin z hlediska nehodovosti, budou pod stálým dohledem mentora po dobu až jednoho roku, díky čemuž si mohou osvojit správné návyky bezpečné jízdy.

Navíc vzhledem k zavedení řidičáku na zkoušku po období dvou let od získání prvního řidičského průkazu, které také platí od ledna 2024, může mladý řidič toto období začít absolvovat o rok dříve. V tomto dvouletém období platí snížená bodová hranice z 12 na šest bodů.

Kdo může být mentorem

Možnost stát se mentorem zřejmě využijí nejčastěji přímí příbuzní mladého řidiče. Být jím ovšem může každý, kdo splní tato kritéria:

  • vlastní řidičské oprávnění pro skupinu B minimálně 10 let,
  • je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
  • v posledních 5 letech nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu,
  • zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • nemá zadržený řidičský průkaz,
  • nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.

Aujezdský doporučuje přípravu i mentorům. „Mnoho z řidičů sice umí dobře řídit, ale to ještě neznamená, že to umí také dobře učit,“ říká. Asociace autoškol ČR proto připravila „Manuál pro mentory“, který je jakýmsi rádcem a návodem, co by mentor měl se svým svěřencem po autoškole dělat.

Zároveň Asociace autoškol vytvořila aplikaci L17, kterou si jak mladý začínající řidič, tak mentor mohou stáhnout do svých mobilních zařízení. Ta je potom logicky a komplexně provádí všemi důležitými situacemi, které mohou řidiče na silnici, ale i mimo ni potkat, například tankování paliva nebo probliknutí dálkovými světly.

Veškeré informace mohou zájemci najít na přehledném webu autoskolal17.cz.

Přečtěte si také

Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány
Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány

Pryžové povrchy na hřištích a sportovištích mohou vylučovat zdraví nebezpečné látky, upozorňují světové studie. Některé z těchto chemikálií jsou přitom karcinogenní a představují rizika zejména pro děti. Státní zdravotní ústav proto upozorňuje provozovatele i dodavatele, aby si zajistili zdravotní certifikaci.

Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě
Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě

Farmaceutický monopol? Proč se tradiční čínská medicína v České republice setkává s odporem představitelů medicíny západní?

Plánovaný útok New York Times na Shen Yun
Plánovaný útok New York Times na Shen Yun

Deník Epoch Times 18. března informoval o tom, že The New York Times plánují útok na taneční soubor Shen Yun Performing Arts. Nakolik jsou obavy z tohoto útoku odůvodněné?

Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad
Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad

Tři možné budoucí vládní strany chtějí v nizozemském parlamentu předložit návrh. Podle tohoto návrhu by vláda měla usilovat o odložení rozhodnutí o Pandemické úmluvě ve WHO – nebo o jejím zamítnutí.

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini
Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, Evropa nejednou jde za hranice selského rozumu, uvedl zvolený prezident Slovenska Peter Pellegrini u příležitosti Dne Země, který připadá na dnešek.