Marina Zhang

26. 2. 2024

Mikrovlnný syndrom označuje citlivost vůči mikrovlnnému záření z okolního prostředí.

Toto je druhá část série článků „Elektromagnetické pole: Neviditelné nebezpečí“.

V tomto seriálu se budeme zabývat neviditelnými, ale všudypřítomnými elektromagnetickými poli, kterými je náš svět prosycen, od běžné domácí elektroniky až po 5G, a jejich možnými dopady na lidské zdraví.

Desetiletá dcera Courtney Gilardiové nikdy neměla problémy se spánkem. Ale v srpnu 2020, ráno poté, co byla ve vzdálenosti přibližně 138 metrů od jejich domu v Pittsfieldu ve státě Massachusetts zapnuta věž 5G, se probudila a stěžovala si na bolesti hlavy, závratě, hučení v hlavě a celkovou nevolnost.

Obvykle vstává v osm hodin ráno, toho dne však vstala až odpoledne.

„Nevypadala dobře a říkala, že ji bolí hlava, točí se jí hlava a hučí jí v ní. To nejsou slova, kterými by někdy předtím popsala, jak se cítí,“ řekla Courtney Gilardiová.

U dívky, její sestry a matky, která uvedla, že začala pociťovat poruchy spánku, zrychlený tep a migrény, byl brzy diagnostikován mikrovlnný syndrom, což je stav, který se projevuje po vystavení člověka elektromagnetickým polím (EMF) vyzařovaným bezdrátovými technologiemi.

Rada lékaře byla prostá: Držte se dál od svého domova.

Syndrom mikrovlnné trouby: Co to je a jak vám škodí?

Mikrovlnný syndrom označuje citlivost a rozvoj příznaků způsobených mikrovlnným zářením z okolního prostředí. Jedná se o stejný typ záření, které se používá k ohřevu potravin v mikrovlnných troubách.

Lidé jsou mikrovlnnému záření vystaveni především prostřednictvím bezdrátových zařízení a antén. Mobilní věže, modemy Wi-Fi, telefony, tablety, chytrá nositelná zařízení a chytré domácí spotřebiče vysílají tyto vlny nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Mezi příznaky vystavení mikrovlnnému záření patří nespavost, bolesti hlavy, únava, stres, bolest a dokonce i kožní vyrážky. U osob s chronickými onemocněními může podle výzkumu dojít v rámci mikrovlnného syndromu ke zhoršení již existujících příznaků.

Vliv mikrovlnného záření na zdraví: Současné poznatky

O zdravotních účincích mikrovlnného záření se již dlouho diskutuje, přičemž studie financované průmyslem často nedospěly k žádnému závěru o souvislosti mezi vystavením záření a zdravím.

Z etických důvodů neexistují randomizované studie na lidech, ale prospektivní studie na lidech, zvířatech a buňkách naznačují potenciálně škodlivé biologické účinky.

Námořní lékařský výzkum

V roce 1971 zveřejnili vědci z Námořního lékařského výzkumného ústavu zprávu o biologických účincích elektromagnetických polí, včetně radiofrekvenčního a mikrovlnného záření (pdf). Zpráva zkoumala jejich účinky na člověka, zvířata a buňky.

Profesor Martin Pall z Washingtonské státní univerzity, který se specializuje na chronický únavový syndrom, mnohočetnou chemickou citlivost a účinky mikrovlnných elektromagnetických polí o nízké intenzitě na lidský organismus, shrnuje biologické účinky takto:

 • Čtyřicet neuropsychiatrických účinků, včetně změn struktury mozku, mozkových funkcí, psychologických reakcí a chování.
 • Osm hormonálních účinků, včetně hypertyreózy a dysfunkce hypofýzy.
 • Účinky na srdce, včetně snížení srdeční činnosti a změn srdečního rytmu.
 • Chromozomové zlomy a změny struktury chromozomů.
 • Histologické změny na varlatech.
 • Buněčná smrt, důležitý proces u neurodegenerativních onemocnění.

Mezi další biologické účinky patřily změny metabolismu a trávení.

Zpráva o bioiniciativě

Zpráva Bioinitiative Report, jejíž spoluautorem je Dr. David Carpenter, profesor environmentálních zdravotních věd na University at Albany School of Public Health, zkoumala souvislost mezi EMF a zdravím. Odhalila, že nepříznivé biologické reakce mohou být vyvolány i při úrovních mnohem nižších, než jsou průmyslové normy pro maximální expozici organismu, stanovené na 1,6 wattu na kilogram (pdf).

Současná norma vychází z předpokladu, že mikrovlnné záření působí na organismus výhradně teplem a nebere v úvahu jeho netepelné účinky.

Vystavení netermálnímu elektromagnetickému záření na chronické úrovni 0,00034 mikrowattů prostřednictvím mobilních telefonů však bylo spojeno s významným snížením počtu spermií. Mikrowatty představují miliontinu wattu.

Podle zprávy navíc děti a dospívající vystavení krátkodobému působení 0,02 mikrowattů uváděli příznaky, jako jsou bolesti hlavy, podráždění a potíže se soustředěním ve škole.

„Opravdu neexistuje úroveň, o které by se dalo s naprostou jistotou říci, že je bezpečná pro všechny,“ řekl Dr. Carpenter deníku Epoch Times.

Dodal, že stanovení normy bez biologických účinků je nereálné vzhledem k rychlému nárůstu používání bezdrátových technologií od zveřejnění zprávy v roce 2007, což vede ke zvýšené úrovni vystavení jednotlivců mikrovlnnému záření.

Ačkoli zpráva čelila kontrole kvůli nedostatečnému odbornému posouzení, všechny zahrnuté studie odbornému posouzení podléhaly.

Moskevský signál

V letech 1953 až 1976 bylo na americké velvyslanectví v Moskvě mířeno mikrovlnné vysílání. Jeho frekvenční rozsah se pohyboval mezi 2,5 a 4 gigahertzy, což odpovídá frekvenčnímu rozsahu dnešních sítí Wi-Fi a 4G.

Ačkoli americká vláda nakonec rozhodla, že šlo o pokus o špionáž bez významných zdravotních následků pro zaměstnance velvyslanectví, tento závěr byl zpochybněn.

V roce 1975 Walter Stoessel mladší, velvyslanec USA v Sovětském svazu, onemocněl, krvácel z očí a později podlehl leukémii. Rakovinou onemocněli i další zaměstnanci velvyslanectví, což podnítilo polemiku o souvislosti mezi mikrovlnným zářením a rakovinou.

O rok později nechalo americké ministerstvo zahraničí vypracovat studii, která porovnávala zdravotní stav zaměstnanců velvyslanectví v Moskvě a jejich rodin s kolegy z východoevropských měst, u nichž se předpokládalo, že nebyli vystaveni stejné expozici. Studie prokázala, že zaměstnanci v Moskvě nepociťovali žádné výrazné škodlivé účinky vystavení mikrovlnnému záření.

Revize epidemiologické studie z roku 2019 naznačila, že ministerstvo zahraničí původní zjištění zmírnilo a že některé klíčové otázky zůstávají nezodpovězeny.

Mikrovlnným syndromem trpí pravděpodobně více lidí, než se předpokládalo

Podle průzkumů provedených v různých zemích postihuje citlivost na elektromagnetické pole přibližně 1,5 až 13,3 % populace v mezinárodním měřítku.

Cecelia Doucetteová, zastánkyně osvěty o škodlivosti elektromagnetických polí, uvedla pro Epoch Times, že skutečný výskyt citlivých osob je pravděpodobně vyšší, než se předpokládalo.

Rychlé rozšíření bezdrátových zařízení a chytrých spotřebičů výrazně zvýšilo expozici EMF v okolí lidí, což zesílilo potenciální rizika spojená s tímto zářením, řekla deníku Epoch Times Magda Havasová, která je doktorkou v oboru environmentální toxikologie a emeritní profesorkou specializující se na zdravotní účinky elektromagnetického záření na Trentské univerzitě.

Vzhledem k tomu, že většina příznaků mikrovlnného syndromu je poměrně neurčitá a běžná, může být mnoho lidí citlivých na elektromagnetické záření vyzařované bezdrátovými zařízeními, ale jednoduše si to neuvědomují, dodala.

V dopise redakci časopisu Electromagnetic Biology and Medicine z roku 2009 se zdůrazňuje, že v roce 1985 bylo na elektromagnetické pole citlivých pouze 0,06 % švédské populace. V roce 2003 však toto číslo vzrostlo na 9 % a bylo odhadováno, že do roku 2017 by mohlo být postiženo přibližně 50 % populace.

Nejnovější odhad výskytu citlivosti na elektromagnetické pole přinesla zpráva z roku 2019, která pozorovala více než 435 000 obyvatel Spojeného království. Autor odhadl, že 5 až 30 % populace má mírnou citlivost, 1,5 až 3 % má středně silnou citlivost a méně než 1,5 % má závažné případy citlivosti.

Podle Havasové došlo k nárůstu citlivosti také po přechodu z analogových na inteligentní digitální měřiče a výskyt Wi-Fi ve školách vyvolal obavy z případů u dětí.

„V poslední době slýchám, že s výstavbou malých buněk [5G] se stále více lidí ve svých domácnostech necítí dobře,“ řekla.

Poukázala na případovou studii, kterou v lednu zveřejnili švédští lékaři a která odhalila, že účastníci začali pociťovat příznaky poté, co byly v jejich bytech vyměněny antény 4G za antény 5G.

„Úroveň expozice byla mnohem vyšší a počet i závažnost příznaků se s anténami 5G dramaticky zvýšily,“ uvedla Havasová.

Závažnost mikrovlnného syndromu se u jednotlivých osob liší. Někteří lidé jsou schopni tolerovat určitou úroveň vlivu elektromagnetických polí, zatímco u jiných se projevují tak závažné nežádoucí reakce, že nejsou schopni používat elektronická zařízení, a to ani ta, která nevydávají bezdrátové záření.

Kdo je vůči mikrovlnnému syndromu nejzranitelnější?

Studie prokázaly, že dětiženy jsou náchylnější k rozvoji citlivosti na elektromagnetické pole než muži.

Vyššímu riziku jsou vystaveni také jedinci s chronickými onemocněními, včetně chronické únavy a mnohočetné chemické citlivosti, nebo s předchozími zraněními či úrazy. Předchozí zranění mohou zahrnovat fyzické incidenty nebo intenzivní vystavení toxinům z prostředí, jako jsou plísně, chemické látky a elektromagnetická pole.

„Pokud máte jeden z těchto druhů onemocnění, je mnohem pravděpodobnější, že budete mít i další,“ řekl Dr. Carpenter.

Navíc jakákoli forma poškození centrálního nervového systému zvyšuje náchylnost k záření. Podle Havasové se tento druh poškození týká lidí s nemocemi, jako je borelióza, osob užívajících některé léky nebo osob s oslabeným imunitním systémem.

„Lidé s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou nebo jakýmkoli neurodegenerativním onemocněním obvykle pociťují horší příznaky v prostředí vystaveném elektromagnetickému záření,“ uvedla. „Naopak, když jsou v elektromagneticky čistém prostředí, jejich příznaky do určité míry ustupují.“

Tipy pro zmírnění citlivosti na působení mikrovlnné energie

Někteří lidé s citlivostí na elektromagnetické pole mohou pociťovat tak závažné příznaky, že je pro ně obtížné vyjít mimo svůj pokoj nebo domov. Existují však možnosti léčby, které jim mohou pomoci, uvedla pro deník Epoch Times Dr. Elizabeth Seymourová, specialistka na rodinnou medicínu z Environmental Health Center v Dallasu.

Snížení množství látek znečišťujících životní prostředí

Prvním krokem k řešení citlivosti je přijetí opatření k prevenci vystavení elektromagnetickým polím. Tento přístup pomáhá zmírnit příznaky a umožňuje tělu odpočívat.

Níže jsou uvedeny některé běžně doporučované strategie, jejichž podrobnosti budou popsány v dalších částech seriálu:

 1. Vypněte Wi-Fi a chytrá zařízení a během spánku je mějte v režimu letadlo.
 2. K připojení k internetu používejte místo Wi-Fi kabelové připojení, například ethernetové modemy.
 3. Udržujte čisté životní prostředí. Citlivost na EMF mohou vyvolat nebo zhoršit faktory, jako jsou plísně, citlivost na chemické látky a toxicita těžkých kovů.
 4. Zkuste měřič elektromagnetického pole. Ten dokáže rozpoznat frekvence, na které jste citliví.

Zlepšení individuálního zdraví

Někteří lidé mohou vyžadovat větší pomoc při obnově normálního stavu svého těla. Následující kroky mohou pomoci ke zlepšení celkového zdravotního stavu:

 1. Projděte detoxikační terapii, která řeší toxicitu plísní, chemických látek a těžkých kovů, pokud je přítomna spolu s citlivostí na elektromagnetické pole.
 2. Dr. Seymour doporučuje doplnit vitamin C a melatonin. Tyto antioxidanty pomáhají neutralizovat oxidaci, kterou elektromagnetické pole v těle způsobuje.
 3. Provádějte terapie zaměřené na obnovení rovnováhy imunitního systému.
 4. Pravidelně cvičte a udržujte hydrataci.
 5. Zlepšete stravovací návyky konzumací čistých a zdravých potravin.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Ve Sněmovně „zavlál“ transparent, který v Pekingu vytrhávají policisté lidem z ruky
Ve Sněmovně „zavlál“ transparent, který v Pekingu vytrhávají policisté lidem z ruky

Během veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně ukázal muž z Číny transparent s nápisem „Falun Gong je dobrý“, s nímž šla jeho matka protestovat na Náměstí nebeského klidu v Pekingu proti násilným represím komunistické strany.

Volby by v březnu vyhrálo ANO, roste podpora nesněmovních stran
Volby by v březnu vyhrálo ANO, roste podpora nesněmovních stran

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů, druhá ODS by měla 14 procent a třetí Piráty by volilo 10,5 procenta lidí.

Indoktrinace postupuje
Indoktrinace postupuje

Pokud máte alespoň mírný sklon ke konzervativismu, nejspíš jste se už v posledních letech setkali s tím, že vás někdo označil za extrémistu. Anebo vám někdo řekl, že se radikalizujete.

Europoslanci odsouhlasili zákaz zboží vyrobeného pomocí nucených prací
Europoslanci odsouhlasili zákaz zboží vyrobeného pomocí nucených prací

Evropský parlament dnes definitivně schválil nařízení, které Evropské unii umožňuje zakázat prodej, dovoz a vývoz zboží vyrobeného za použití nucené práce.

Americký Senát schválil balík s vojenskou pomocí pro Ukrajinu či Izrael
Americký Senát schválil balík s vojenskou pomocí pro Ukrajinu či Izrael

Americký Senát v noci na dnešek schválil balík s pomocí pro Ukrajinu, Izrael či Tchaj-wan v hodnotě 95 miliard dolarů (2,24 bilionu korun).Americký Senát v noci na dnešek schválil balík s pomocí pro Ukrajinu, Izrael či Tchaj-wan v hodnotě 95 miliard dolarů (2,24 bilionu korun).