Joe Wang

3. 5. 2024

Komentář

Nová studie o škodlivosti vakcíny proti covidu byla zveřejněna 8. dubna v americkém odborném lékařském časopise Cureus. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší studii o nežádoucích účincích vakcíny proti covidu a její výsledky jsou, mírně řečeno, šokující.

Ve studii nazvané Zvýšená úmrtnost na rakovinu v závislosti na věku po třetí dávce vakcíny s mRNA a lipidovými nanočásticemi během pandemie covid-19 v Japonsku použilo pět japonských vědců celý soubor údajů o 123 milionech obyvatel země (Japonsko má nejvyšší míru proočkovanosti na světě) ke studiu nadměrné úmrtnosti na rakovinu, která se časově shodovala s masovým očkováním proti covidu.

Autoři také poskytují rozumné vysvětlení, proč k těmto úmrtím došlo po injekci mRNA.

Jako bývalý výzkumník v oblasti vakcín jsem si článek v časopise Cureus přečetl s velkým zájmem. Moje kolegyně Megan Redshawová z Epoch Times napsala o této studii vynikající článek. Zde bych rád zdůraznil některé body, které podle mého názoru stojí za to zopakovat.

Nadměrný počet úmrtí po třetí dávce

Studie ukazuje, že v roce 2022 bylo v Japonsku zaznamenáno celkem 1 568 961 úmrtí. Na základě statistických předpovědí s využitím informací z doby před pandemií se očekávalo přibližně 1 453 162 úmrtí, což znamená, že v roce 2022 došlo k nadměrnému počtu 115 799 úmrtí.

K „věkově upravenému nadměrnému počtu úmrtí“ 115 799 v roce 2022 došlo poté, co dvě třetiny japonské populace obdržely třetí dávku vakcíny proti covidu.

Na základě údajů japonského ministerstva zdravotnictví jsem vypočítal, že v roce 2022 bylo hlášeno 39 060 úmrtí na covid. Většina nadměrných úmrtí v Japonsku v roce 2022 tedy nebyla způsobena infekcí, ale spíše silně souvisí s očkováním.

Škodí vakcína, ne virus

Studie ukazuje, že v roce 2020, poté, co se covid-19 začal v Japonsku šířit, ale předtím, než bylo k dispozici očkování, byl počet úmrtí upravený podle věku o 28 000 nižší, než se předpokládalo. A v roce 2021, kdy virus pokračoval a očkování proti covidu-19 bylo omezené (začalo v únoru), bylo o 25 000 úmrtí více, než se předpokládalo.

Na základě počtu nadbytečných úmrtí v roce 2022 dospěli japonští vědci k závěru: „Statisticky významný nárůst věkově upravené úmrtnosti na všechny druhy rakoviny a na některé specifické druhy rakoviny, konkrétně na rakovinu vaječníků, leukémii, rakovinu prostaty, rtu/ústní dutiny/hrtanu, slinivky břišní a prsu, byl pozorován v roce 2022 poté, co dvě třetiny japonské populace obdržely třetí nebo pozdější dávku vakcíny SARS-CoV-2 mRNA-LNP.“

„Toto zvláště výrazné zvýšení úmrtnosti na tyto ERα-senzitivní druhy rakoviny lze přičíst spíše několika mechanismům očkování mRNA-LNP než samotné infekci covid-19 nebo snížené péči o rakovinu v důsledku lockdownu,“ napsali autoři.

Jednoduše řečeno, tato studie odhalila, že očkování mRNA je pravděpodobně příčinou dalších úmrtí, ke kterým v Japonsku došlo.

Šest typů rakoviny mělo výrazně nadměrný počet úmrtí

Ve studii byla uvedena čísla týkající se úmrtí ze všech příčin, ale také podrobnosti o úmrtích způsobených rakovinou. Studie zjistila, že z 20 typů rakoviny mělo šest z nich – rakovina vaječníků, leukémie, prostaty, rtu/ústní dutiny/hrtanu, slinivky břišní a prsu – v roce 2021 statisticky významný nadměrný počet úmrtí a v roce 2022 se dále zvýšil.

Výrazný nárůst úmrtnosti na šest konkrétních typů rakoviny nelze přičítat na vrub nedostatku zdravotnických služeb během pandemie. Omezení screeningu rakoviny a zdravotní péče v důsledku lockdownu by mělo zvýšit úmrtnost na všechny druhy rakoviny. U ostatních typů rakoviny v Japonsku však takový nárůst v roce 2022 zaznamenán nebyl.

Co je tedy na těchto šesti konkrétních typech rakoviny tak zvláštního? Všechny jsou známé jako rakovina citlivá na estrogenový receptor alfa (ERα).

Vědci vysvětlili, proč se tyto druhy rakoviny po očkování nejen objevily, ale také v krátké době po očkování zabíjely.

Rakovina po dávce: vědecké vysvětlení

Více než 10 let jsem pracoval jako vědecký pracovník ve společnosti Sanofi Pasteur, jedné z největších světových firem vyrábějících vakcíny. Jako člověk, který stál v roce 2003 v čele vývoje vakcíny SARS-CoV-1 společnosti Sanofi, jsem osobně považoval hypotézu předloženou japonskými vědci za velmi rozumnou.

Prosím, mějte se mnou strpení, pokud jde o vědecké termíny, protože jsou důležité pro pochopení možné role, kterou mohla vakcína mRNA sehrát při vzniku rakoviny.

ER (estrogenové receptory) jsou skupinou proteinů, které se nacházejí uvnitř buněk. Jsou to receptory, které mohou být aktivovány pohlavním hormonem estrogenem. ERα je jedním ze dvou tříd ER, důležitým regulátorem v reprodukčním systému těla.

Výzkum publikovaný v odborném časopise Science Advances v listopadu 2022 provedl screening 9 000 lidských proteinů s cílem zjistit, který protein se lépe váže se spike proteinem (S) viru SARS-CoV-2, a zjistil, že protein S se specificky váže na ERα. Tato vazba „zvyšuje transkripční aktivitu ERα“.

Jinými slovy, protein S viru SARS-CoV-2 (z infekce nebo očkování) se po vnesení do lidského těla váže na ERα a funguje jako koregulátor buněčného receptoru, čímž narušuje normální funkci buňky a vede k poruše funkce buněk a orgánů.

To může vysvětlovat, proč se v roce 2022 v Japonsku zvýšil počet úmrtí způsobených šesti typy rakoviny citlivé na ERα poté, co dvě třetiny populace dostaly třetí dávku mRNA vakcíny.

Vakcína nese gen S viru SARS-CoV-2, který unáší hostitelské buňky, aby produkovaly proteiny S. Proteiny S se produkují uvnitř buňky, poté se vážou na ERα, narušují normální funkci buňky a vedou ke vzniku rakoviny.

Rakovina je onemocnění, při kterém některé tělesné buňky nekontrolovatelně rostou a šíří se do dalších částí těla.

U každého zdravého člověka některé buňky odumírají, některé stárnou a některé se stávají rakovinnými. To vše se děje, aniž by o tom člověk věděl, protože imunitní systém těla neustále pracuje na tom, aby se s těmito problémy vypořádal. Pokud je však imunitní systém narušen, dochází pak ke vzniku onemocnění, včetně rakoviny.

Začala se objevovat spousta důkazů, které ukazují, že vakcína proti covidu-19 má potenciál vážně narušit imunitní systém lidského těla. Tato nová japonská studie poskytuje další důkazy o rozsahu tohoto jevu.

Očkování a potlačení imunosuprese rakoviny

Ukázalo se, že mRNA vakcína má nejen potenciál vyvolat rakovinu, ale může také oslabit schopnost imunitního systému rozpoznat a potlačit rakovinné nádory.

Ve studii publikované v říjnu loňského roku Konstantin Fohse a jeho kolegové uvedli, že očkování vakcínou BNT162b2 moduluje vrozené imunitní reakce, což vede k oslabení imunitního dohledu nad rakovinou.

Poškození způsobené vakcínami proti covidu by bylo menší, kdyby očkování nebylo tak rozšířené a dávky vakcín nebyly tak vysoké kvůli posilujícím dávkám.

Japonští vědci zjistili, že na každou dávku vakcíny Pfizer-BioNTech připadá přibližně 13 bilionů molekul SARS-CoV-2 mRNA-LNP. U společnosti Moderna je to 40 bilionů. Vzhledem k tomu, že průměrné lidské tělo má asi 37,2 bilionu buněk, jedna dávka mRNA-LNP vakcíny by měla dostatek molekul, aby se rozšířila do každé lidské buňky.

Jak jsem již napsal dříve – v rozporu s tvrzením Centra pro kontrolu a prevenci nemocí – „poté, co tělo vyvolá imunitní reakci, všechny složky vakcíny zlikviduje“, protože uridiny v normální RNA jsou nyní v této mRNA-LNP nahrazeny pseudouridiny, tudíž víme, že modifikovaná RNA nyní žije v těle celé měsíce a může se dokonce dostat do malých dětí prostřednictvím mateřského mléka.

Japonská studie byla napsána před říjnem 2023 s využitím informací z roku 2022 a starších. Vzhledem k tomu, že očkování proti covidu v mnoha zemích pokračuje, je děsivé pomyslet na to, kolik lidí může zemřít nebo onemocnět rakovinou, pokud bude trend z roku 2022 pokračovat.

Nejistá budoucnost

Vzhledem k tomu, že úřady po celém světě stále tvrdí, že je vakcína proti covidu-19 „bezpečná a účinná“, a nadále prosazují očkování, je nejisté, jaká bude budoucnost.

Důvodem je skutečnost, že molekuly mRNA-LNP vakcíny proti covidu-19, které se již nacházejí v tělech stovek milionů lidí, v nich zůstanou a budou nadále produkovat S protein, narušovat imunitní systém a způsobovat rakovinu a další onemocnění.

Studie, jako je ta, kterou provedli japonští vědci, měly být provedeny v zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada a Velká Británie, a měly být publikovány ve špičkových lékařských časopisech bez cenzury, abychom se mohli poučit z chyb a zabránit tomu, aby se chyby opakovaly. To se bohužel nestalo.

Doufejme však, že stále více vědců a výzkumníků bude mít odvahu poukázat na zcela zřejmou skutečnost: vakcína proti covidu-19 není bezpečná.

Stojí za zmínku, že lékařský časopis Cureus byl nedávno, v prosinci 2022, převzat skupinou Springer Nature. Tato skupina vlastní také renomované vědecké publikace, jako jsou NatureNature Medicine.

Poškození vakcínou proti covidu bylo pro vědce a lékařské časopisy tabuizovaným tématem. Mnoho lidí bylo potrestáno, když se pokusili vzepřít cenzuře. Je osvěžující, že Springer Nature japonskou studii zveřejnil.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory Epoch Times. Epoch Times Zdraví vítá odbornou diskusi a přátelskou debatu.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři
Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři

24. května vyvrcholilo jedno z největších letošních cvičení Pozemních sil Armády ČR s názvem Joint Fires 2024. Kromě něj se naše armáda zapojila v květnu i do několika mezinárodních cvičení.

Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny
Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny

Spojené státy a Evropská unie (EU) vyjádřily obavy z nadměrné výrobní kapacity Číny v různých odvětvích, od oceli a hliníku až po lithiové baterie, nové energetické produkty, elektromobily a solární panely.

Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident
Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident

Tisíce lidí dnes oslavily s českým národním hokejovým týmem v Praze zisk titulu mistrů světa.