Okouzlující přílivový ostrov Mont-Saint-Michel, pocházející z doby před více než 1 300 lety, je jednou z nejúchvatnějších francouzských památek. Tato osamělá skála ležící 1 km od severozápadního pobřeží země zahrnuje opatství připomínající pevnost s malou vesnicí okolo a působí úchvatně.

Připomíná sice fantastické místo pro natáčení seriálu Hra o trůny, ale národem milovaný Mont-Saint-Michel se zrodil už na počátku 8. století a má velmi pestrou historii. I když se jedná o významný turistický cíl, žije na ostrově jen malý počet stálých obyvatel, čítající zhruba 25 osob, včetně mnichů a jeptišek z opatství.

Poprvé o hoře, která se nachází v departementu La Manche v západní Normandii, snil biskup Aubert z Avranches, který v roce 708 nechal na skalnatém výběžku postavit svatyni na počest archanděla Michaela – nebeské bytosti, která svrhla Satana z nebe. Podle legendy navštívil anděl biskupa ve vidění celkem třikrát a pokaždé ho vyzval, aby na tomto místě postavil svatyni.

Krásný pohled na krajinu Le Mont Saint-Michel, Normandie, Francie. (Profimedia)
Mont Saint Michel, Normandy, France (Profimedia)
Socha archanděla Michaela, který drtí zlého draka pod nohama, stojí na vrcholu vysoké věže, která se tyčí do výšky 90 metrů. (Kamel15 / CC BY-SA 3.0 DEED)

O dvě stě let později předal vévoda z Normandie toto místo benediktinským mnichům, kteří pod dohledem slavného normanského krále Viléma Dobyvatele začali pozvolna budovat opatský kostel. S rozrůstajícím se gotickým opatstvím, jehož honosný románský kostel byl dokončen v 11. století, se rozrůstala i okolní vesnice a v době svého největšího rozkvětu žilo na hoře 400 obyvatel.

Celá stavba, jejíž obytné domy byly postaveny jeden na druhém jako strukturální analogie společenství, patřila k nejnáročnějším stavebním projektům středověku. Bůh a kostel jsou na vrcholu, následuje opatství, velké sály, obchody a obytné domy a dole se nacházejí domy zemědělců a rybářů.

(Ilya Shimanskiy / Getty Images)
(Profimedia)

Průvodkyně Anne Le Pageová ve videu DW Travel vypráví: „Je těžké uvěřit, jak zde na mohyle postavili takovou stavbu. Mont Saint-Michel je jako skalní kužel; něco jako pyramida.“

Mytologie a duchovní zápal se po staletí vznášely okolo vysokých věží ostrova a přitahovaly křesťanské poutníky z dalekých krajů. Původně se pobřeží nacházelo mnohem dále od ostrova: celých 7 kilometrů. Přesto se návštěvníci kláštera nenechali odradit.

Dnes na ostrov vede 2 500 metrů dlouhý most postavený v roce 2014, který nahradil starou tradiční hráz a po kterém se na ostrov dostanete pěšky nebo kyvadlovou dopravou. Jelikož se příliv a odliv liší až o 45,9 metru, může být přechod přes přílivové písky namísto mostu nebezpečný. Nebezpečí utonutí hrozí i v hlubokém bahně a tekutém písku.

(Profimedia)
Mont Saint Michel, Normandy, France (JJFarquitectos/ Envato)
Záběr na Mont Saint Michel při jarním západu slunce. (Profimedia)

V průběhu stoleté války – série ozbrojených konfliktů mezi Anglií a Francií v letech 1337 až 1453 – byly na úpatí ostrova postaveny hradby, které měly bránit anglickým útočníkům, v důsledku čehož se snížil i počet poutníků.

Úžasnou minulost a nezdolného ducha Mont Saint-Michel připomíná několik fascinujících artefaktů: Dvě kovaná děla, opuštěná útočníky při neúspěšném obléhání v roce 1434, jsou umístěna na vnější obranné zdi.

(Greenshed / Public Domain)

Před vchodem do farního kostela Saint-Pierre postaveného v 15. a 16. století se nachází socha Johanky z Arku.

Mladá venkovská dívka z městečka Orléans, stejně jako před staletími biskup Aubert, tvrdila, že má zázračná vidění od archanděla Michaela. Hluboce dojata vzdorem na Mont Saint-Michel, uspěla v čele sil, které zahnaly Angličany při obléhání Orléansu.

(Dennis Jarvis/ Wikimeida)

V době Francouzské revoluce (1789–1799) zůstalo v opatství už jen několik mnichů a v roce 1791 byla budova přeměněna na vězení. Po jeho uzavření o 70 let později, za vlády Napoleona III., bylo přes 600 vězňů přemístěno do jiných zařízení.

Spisovatel Victor Hugo byl při příjezdu na horu v roce 1836 ohromen její nádherou a nazval Mont Saint-Michel „vskutku nejkrásnějším místem na světě“.

Po mnoha desetiletích byl Mont Saint-Michel po kampani vedené spisovatelem prohlášen za historickou památku.

Přibližně za sto let, v roce 1979, zařadilo UNESCO Mont Saint-Michel a jeho zátoku na seznam světového dědictví. Pro obyvatele je však ostrov stále živým a dýchajícím domovem.

Rok co rok na obyvatele ostrova a miliony návštěvníků dohlíží socha archanděla Michaela, bojovníka s mečem vztyčeným na vrcholu neogotické věže ve výšce 300 metrů.

Prohlédněte si několik dalších fotografií níže:

(Yves/ Pixabay)
Katedrála Mont Saint-Michel. (felix960588/ Vecteezy)
(Tango7174/ Wikimedia)
(Deborah Lynn Guber/ Flickr)
(Deborah Lynn Guber/ Flickr)
(Deborah Lynn Guber/ Flickr)

Podělte se s námi o své příběhy na adrese namety@epochtimes.cz a pokračujte v získávání každodenní dávky inspirace přihlášením se k odběru newsletteru Inspirace

ete

Epoch sdílení

Facebook
Twitter
LinkedIn
Truth Social
Telegram