Author: Charta 2022

Trvání stavu pandemické pohotovosti je nedůvodný a protiústavní zásah do práv a svobod občanů: Charta 22

Trvání stavu pandemické pohotovosti je nedůvodný a protiústavní zásah do práv a svobod občanů: Charta 22

Signatáři Charty 2022 prohlašují, „že pro trvání stavu pandemické pohotovosti neexistuje žádný objektivní důvod“. Apelují na zákonodárce, aby bezodkladně učinili kroky pro jeho „okamžité ukončení“. V dopise členům Parlamentu ČR uvádějí, že na základě oficiálních dat publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Státním zdravotním ústavem „je prokázáno, že v současné době je trvání stavu pandemické pohotovosti zcela neodůvodněné a jejich základní povinností je ho ukončit“…