Author: Lynn Uzzellová

Jak můžeme překonat polarizaci společnosti

Jak můžeme překonat polarizaci společnosti

Společnost je rozdělená – a to nejen politicky. Hádky jsou stále toxičtější, osobní urážky běžné. Jak lze tuto polarizaci překonat? Možná by nás mohlo inspirovat poučení z historie, ze života otce americké ústavy Jamese Madisona.