Kouzlo knihovny
Kouzlo knihovny

V nedávné době se čtenáři dostali pouze ke knihovnímu okénku, kde si mohli po předešlé domluvě vyměnit přečtené knihy za nové. Knihovníci pečlivě jednotlivé svazky dezinfikovali, ukládali nebo připravovali knihy předem objednané

Bolí autobus bříško?
Bolí autobus bříško?

Vůz se rozjíždí a vtom se ozve zvuk, asi trochu porouchaná vzduchotechnika. Chlapec strne, vytáhne krček ze šály a podezíravě si měří spolucestující. Na nejbližší křižovatce autobus zastaví. Maminka stáhne synka zpět do sedačky...

Koldomy: Vývoj architektury kolektivního bydlení – myšlenky a historie
Koldomy: Vývoj architektury kolektivního bydlení – myšlenky a historie

Co jsou to Koldomy? Jedná se o komunitní a kolektivní bydlení, které je založené na sdílení prostoru a vybavení členy širší komunity. Sociolog Jiří Musil ve své knize Sociologie bydlení [1] z roku 1971 upozorňuje, že „dnešní bydlení, skutečnost, že bydlíme v uzavřených a plně vybavených individuálních bytech, je specifickou věcí naší doby...

Letecký souboj nad Stavenovem
Letecký souboj nad Stavenovem

Já vám dnes chci přiblížit několikaminutový zážitek, ke kterému se budu ještě dlouho vracet. Při cestě za fotodokumentací do údolí Doubravy, jsme zastavili u rybníku Stavenov. Následovala obvyklá obhlídka osazenstva. Ale co to? Volavky se zvedají z rákosí, na rybníku se něco děje…