Názor: Ministr Válek chystá novou covidovou vyhlášku. Každý je podezřelý z nákazy

Názor: Ministr Válek chystá novou covidovou vyhlášku. Každý je podezřelý z nákazy

Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví staví onemocnění covid-19 do role výjimečného onemocnění mimo dosud platný lékařský systém. I zdraví lidé mají být dál zbytečně testováni a sledováni za miliardy korun. Vyhláška znamená velké dopady na životy lidí i jejich peněženky. Vyhláškou totiž získává nemoc covid-19 de iure zvláštní postavení, které měla dosud „pouze” de facto...

Jak poznat, že žijete v diktatuře

Jak poznat, že žijete v diktatuře

Jak v totalitní společnosti probíhají volby, kontrola institucí, školství, kult osobnosti. Kdo jsou nepřátelé režimu, k čemu slouží represe nebo armáda totalitní společnosti...

Patří kůň do národního parku?

Patří kůň do národního parku?

Když jsem shlédl krátký dokument o využití chladnokrevných koní, znovu jsem si uvědomil, jak je důležité, aby naše lesy spravovali lesníci – srdcaři, nikoliv ziskaři sloužící komukoliv i na úkor lesa. Ve své 60. leté praxi počínaje lesním učněm, lesníkem až po fořta, jsem obdivoval práci a souhru Pana kočího (nikoliv člověka u koní) a koně. Jejich práce jsem si vážil a jako vedoucí pracovník na své lesní správě, vždy jsem ji prosazoval jako šetrnou technologii pro celý lesní ekosystém, ale i následně i technologii ekonomickou, při zahrnutí všech výhod z ní vyplývajících...

Korespondenční hlasování je hazardem s důvěrou ve výsledky voleb

Korespondenční hlasování je hazardem s důvěrou ve výsledky voleb

Nyní by měla česká veřejnost zpozornět. Mapy s podrobnými volebními výsledky jsou známy i u nás a ví se tedy, jak jsou politické strany a hnutí úspěšné v jednotlivých městech a jejich čtvrtích (nebo v zahraničí). Co kdyby se podobně jako Google začaly chovat média a politické neziskovky a cíleně zvyšovaly volební účast ve vybraných volebních obvodech nebo u pracovníků těch organizací, kde je vyšší potenciál volebního zisku stran, které prosazují jejich zájmy?


Adam Smith: Teorie mravních citů

Adam Smith: Teorie mravních citů

„Jestliže k známému tvrzení, že stěží lze být dobrým ekonomem bez studia Bohatství národů, přidáme jako druhou premisu poznatek, že stěží může někdo plně pochopit teorii spontánního řádu rozvinutou v Bohatství národů, pokud nezná Teorii mravních citů, pak z nich po způsobu prostého sylogismu plyne závěr, že stěží může být někdo dobrým ekonomem, pokud nezná Teorii mravních citů.“

Když si adoptujete dvě koťata z kontejneru – 2. díl

Když si adoptujete dvě koťata z kontejneru – 2. díl

Jak jde čas, adoptovaná koťata rostou. Znají už rytmus fungování domácnosti a jak se domáhat svých kočičích práv. Ráno, sotva otevřu dveře, vřítí se kočky pod nohy, protahují se a kocour hned spustí motor. Ve chvilce kocour burácí jako bombardér B52. Kočka ne, ta raději loudí nějakou dobrotku.

Zákon o digitálních službách chce předat do Bruselu další kompetence

Zákon o digitálních službách chce předat do Bruselu další kompetence

Evropská komise 15. prosince 2020 předložila dva důležité legislativní návrhy – Zákon o digitálních službách a Zákon o digitálních trzích. V jejich důsledku hrozí, že členské státy přijdou o možnost regulovat velké sociální sítě, a tedy i bránit jim v tom, aby mazaly a blokovaly i české uživatele za legální obsah.

YouTube smazal video obsahující prohlášení českých politiků a MUDr. Kubka jako „zdravotnickou dezinformaci”

YouTube smazal video obsahující prohlášení českých politiků a MUDr. Kubka jako „zdravotnickou dezinformaci”

Níže zveřejněné video bylo 5. ledna 2021 platformou YouTube smazáno z důvodu: „zdravotnická dezinformace”. Video obsahuje výpovědi českých politiků a prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka. Slovy nejvyšších vládních představitelů je zde vysvětlováno, jak se vytvářejí statistiky a jak vznikají oficiální počty úmrtí lidí na nemoc covid-19. Video také ukazuje, jak se změnily postoje předsedy České lékařské komory od doby prasečí chřipky H1N1 na povinné očkování.