Kniha: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (Obsah)

Kniha: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (Obsah)

Epoch Times níže zveřejňuje na pokračování adaptaci knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu“ z dílny redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině.

Závěr: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (AKTUALIZOVÁNO)

Závěr: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (AKTUALIZOVÁNO)

V dlouhém běhu historie zažilo lidstvo období nádhery a slávy, ale také přestálo nespočet tragédií a katastrof. Když se ohlédneme zpět, zjistíme, že předpokladem poctivé vlády, ekonomického rozmachu, vzkvétající kultury a národní prosperity je morální bezúhonnost. Naopak mravní zkaženost je předzvěstí pádu národů a zániku celých civilizací.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 2. část: Globální ambice Komunistické strany Číny

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 2. část: Globální ambice Komunistické strany Číny

Komunistická strana Číny (KS Číny) při realizaci svých globálních ambicí neuznává žádná morální omezení a nedodržuje žádné zákony. Jak je diskutováno v Devíti komentářích ke komunistické straně, historie založení KS Číny

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 1. část: Globální ambice Komunistické strany Číny

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 1. část: Globální ambice Komunistické strany Číny

Počátkem dvacátého století se v Rusku násilně chopili moci sovětští komunisté. Úspěch této revoluce vydláždil cestu hlavnímu hráči komunistického ducha: Komunistické straně Číny. Mnoho západních odborníků, podnikatelů a politiků nepovažovalo čínský komunismus za komunistický, ale přinejhorším za jeho odnož. Jejich názory se však velmi vzdalují od skutečné situace.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmnáctá: Globalizace jako komunistický fenomén

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmnáctá: Globalizace jako komunistický fenomén

Za renesance vstoupily lidské dějiny do věku dramatických změn. Průmyslová revoluce, která započala koncem 18. století, značně zvýšila produktivitu. Státní moc každé země prošla obrovskými změnami a struktura světového řádu také zaznamenala radikální změny.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 2. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 2. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Humbuk okolo změny klimatu vyvolaný komunistickými silami má za cíl nejen připravit cestu pro globální vládu, ale také zničit etiku výzkumu ve vědecké komunitě. Klimatologie je poměrně mladý obor, vznikl jen před několika desetiletími. Jeho hypotézy ohledně globálního oteplování jsou však již brány jako fakta.

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Tisková prohlášení redakce deníku The Epoch Times.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 1. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 1. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Stvořitel poskytuje podmínky pro lidský život a pro všechny věci na zemi. Tradiční kultury zdůrazňují příznivý, symbiotický vztah mezi člověkem a přírodou. Starověký čínský filozof Tung Čung-šu v díle Hojná rosa Letopisů jar a podzimů napsal: „Všechno na zemi bylo stvořeno ku prospěchu člověka.“ [1] Zároveň si lidé musí zachovávat úctu k přírodě tím, že budou následovat principy nebe a země.