Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola patnáctá: Komunistické kořeny terorismu

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola patnáctá: Komunistické kořeny terorismu

Terorismus byl pro komunisty důležitým nástrojem k šíření jejich ideologie po celém světě. Dnes e například o islámském terorismu hovoří především ve spojitosti s fašismem a spojení islámu s radikálními myšlenkami nazývají Islamofašismus. Z různých důvodů se nehovoří o tom, že právě radikální islám má ve skutečnosti komunistický původ.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola čtrnáctá: Populární kultura jako bezuzdný hédonismus

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola čtrnáctá: Populární kultura jako bezuzdný hédonismus

Ačkoliv současná populární kultura propaguje hédonismus, filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, tradiční kultury národů ve světě mají ve skutečnosti jiné nápadně konzistentní jádro. Všechny etnické skupiny na Východě i Západě zdůrazňují ctnosti, jako jsou upřímnost, laskavost, štědrost, spravedlnost, umírněnost, pokora, odvaha, nezištnost, a podobně...

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola třináctá: Ovládnutí médií

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola třináctá: Ovládnutí médií

Vliv médií v moderní společnosti je obrovský a roste každým dnem. Proniká do komunit všech velikostí, od místních až po ty globální. Média ovlivňují, co lidé uvidí a také jak to interpretují. Jsou schopna ovlivňovat první dojmy lidí na určité téma, a tak mají značnou moc při vytváření psychologického procesu ovlivňujícího pozdější chování a myšlení jedince...

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 2. část: Sabotování školství

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 2. část: Sabotování školství

I když komunismus nejvíc ovlivňuje univerzity, dotkl se také výuky na základních a středních školách. Podkopal u dětí intelektuální vývoj a rozumovou vyspělost, čímž se staly náchylnější k levicovým vlivům na vysoké škole.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 1. část: Sabotování školství

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 1. část: Sabotování školství

Vzdělání hraje v rozvoji jedince a jeho sebenaplnění důležitou roli, udržuje stabilitu ve společnosti a zajišťuje budoucnost národa. Není jediné velké civilizace v dějinách lidstva, která by otázku vzdělávání zanedbávala.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola jedenáctá: Znesvěcení umění

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola jedenáctá: Znesvěcení umění

Lidská civilizace vytvořila nespočet knih o tom, co představuje skutečnou krásu. Teisté jsou si vědomi, že všechny divy světa pocházejí z nebe. Umění s vnitřní hloubkou se pokouší napodobit a zobrazit krásu nebe v lidském světě. Inspirace umělců pochází od bohů.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola desátá: Použití práva ke konání zla

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola desátá: Použití práva ke konání zla

Právo je mocnou silou spravedlnosti, která potvrzuje dobro a trestá zlo. Ti, kteří píšou zákony, musí určit, co je dobré a co je špatné. Z hlediska víry pocházejí tato kritéria od bohů. Zákony, které řídí lidskou společnost, vycházejí ze svatých písem.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 2. část: Ekonomická past komunismu

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 2. část: Ekonomická past komunismu

Marx v Komunistickém manifestu uvádí: „V tomto smyslu může být teorie komunistů shrnuta do jediné věty: zrušení soukromého vlastnictví.“ Tím se odkazuje na systém veřejného vlastnictví, v němž je plánovaná ekonomika závazná.