Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola patnáctá: Komunistické kořeny terorismu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola patnáctá: Komunistické kořeny terorismu (AKTUALIZOVÁNO)

Od teroristického útoku z 11. září 2001 je západní veřejnost obeznámena s globálním teroristickým hnutím a jeho představiteli. Již méně se však ví o blízkém vztahu mezi terorismem a komunismem. Komunistická ideologie je zakořeněna v nenávisti a boji. Považuje všechny aspekty „staré společnosti“ včetně zákona a morálky za pozůstatky represivní vládnoucí třídy, která má být svržena jakýmikoli prostředky.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola čtrnáctá: Populární kultura jako bezuzdný hédonismus (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola čtrnáctá: Populární kultura jako bezuzdný hédonismus (AKTUALIZOVÁNO)

Bůh stvořil lidstvo a v průběhu dlouhého trvání dějin pro něj ustanovil ortodoxní kulturu, podle které by lidstvo mělo žít. Ačkoli se národy ve světě liší, sdílejí nápadně podobné základní hodnoty. Všechny etnické skupiny na Východě i na Západě zdůrazňují ctnosti, jako jsou upřímnost, laskavost, štědrost, spravedlnost, umírněnost, pokora, odvaha, nezištnost, a podobně.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola třináctá: Ovládnutí médií (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola třináctá: Ovládnutí médií (AKTUALIZOVÁNO)

Vliv médií v moderní společnosti je obrovský a roste každým dnem. Proniká do komunit všech velikostí, od místních až po globální. S tím, jak roste popularita sociálních médií a šíří se obsah vytvářený uživateli, internet výrazně umocnil rychlost a dosah audiovizuální komunikace.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 2. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 2. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)

Čtyři roky intenzivní indoktrinace způsobí, že absolventi vysokých škol tíhnou k liberalismu a progresivismu. Je pravděpodobnější, že bez přemýšlení přijmou ateismus, teorii evoluce a materialismus. Z mnohých se stávají úzkoprsé, rozmazlené „padavky“, které postrádají racionální uvažování a které se honí za hedonistickými tužbami, aniž by za své činy hodlaly nést zodpovědnost.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 1. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 1. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)

Vzdělání hraje v rozvoji člověka a jeho sebeuplatnění důležitou roli. Udržuje také stabilitu ve společnosti a zajišťuje budoucnost národa. Není jediné velké civilizace v dějinách lidstva, která by otázku vzdělávání zanedbávala.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola jedenáctá: Znesvěcení umění (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola jedenáctá: Znesvěcení umění (AKTUALIZOVÁNO)

V průběhu mnoha let lidské civilizace člověk rozjímal o tom, co představuje skutečnou krásu. Věřící lidé jsou si vědomi toho, že všechny divy světa mají božský původ. Umění s vnitřní hloubkou se pokouší napodobit a zobrazit krásu nebe v lidském světě. Inspirace pochází z nebes, a pokud se umělcům dostane nebeského požehnání a moudrosti, mohou se stát ve své oblasti význačnými postavami.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola desátá: Podkopávání právního systému

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola desátá: Podkopávání právního systému

Právo je mocnou silou spravedlnosti, která potvrzuje dobro a trestá zlo. Ti, kdo píšou zákony, musejí chápat, co je dobré a co je špatné. Z pohledu víry mají tato kritéria božský původ. Zákony, které řídí lidskou společnost, vycházejí z posvátných písem a učení svatých.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 2. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 2. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)

V roce 1978, poté, co státní vlastnictví a plánované hospodářství přivedlo Čínu k chudobě, byla Komunistická strana Číny (KS Číny) donucena zavést ekonomické reformy, aby se udržela u moci. Komunistické vedení se tedy vydalo na cestu „reforem a otevřenosti“, čímž přijalo prvky volného trhu. Mnozí tak získali dojem, že se strana stala kapitalistickou. To je však daleko od pravdy.