Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 1. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 1. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)

Podíváme-li se na země, které po pádu Sovětského svazu opustily komunismus nebo socialistický ekonomický model, mohli bychom si myslet, že cíle komunistického přízraku nebyly naplněny. Skutečnost však není tak jednoduchá. Metody přízraku nenásledují jeden konkrétní vzorec. K dosažení většího cíle může opustit určité formy, a místo toho přijme jiné, tak aby vyhovovaly historické či společenské situaci. Platí to obzvláště v ekonomické sféře.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 2. část:  Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 2. část: Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)

V komunistické doktríně se žádný prostředek nepovažuje za příliš extrémní. Komunistické strany veřejně prohlašují, že násilí a lži jsou jejich nástroji na podmanění a ovládnutí světa. Od chvíle, kdy se komunistický režim poprvé objevil v Sovětském svazu, během jediného století přivodil smrt zhruba sto milionům lidí.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 1. část: Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 1. část: Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)

Komunistická ideologie nezmizela s koncem studené války v propadlišti dějin. Před pádem komunistických režimů ve východní Evropě i po něm se skrze subverzi rozšířily marxistické myšlenky do celého svobodného světa a mnoha demokraticky zvolených vlád se zmocnila levicová hnutí.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 2. část: Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 2. část: Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)

Dalším nástrojem, jejž komunistický přízrak použil ke zničení rodiny, je feministické hnutí. Když toto hnutí v 18. století začínalo, objevilo se nejdříve v Evropě. Toto období bývá někdy označováno také jako první vlna feminismu.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 1. část:  Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 1. část: Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)

Rodina je stavebním kamenem lidské společnosti a umožňuje lidem nejen vychovávat děti ve stabilním a pečujícím prostředí, ale také předávat znalosti z jedné generace na další. Manželství je posvátná instituce uspořádána nebesy pro lidstvo, aby vytvářelo rodiny a chránilo tradiční dědictví a morálku.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestá: Vzpoura proti Bohu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestá: Vzpoura proti Bohu (AKTUALIZOVÁNO)

Téměř všechny národy světa se mohou pochlubit svými vlastními starodávnými mýty a legendami, které pojednávají o tom, že člověka stvořil Bůh ke svému obrazu. Tyto dávné příběhy zároveň ustavují pro lidi základy morálky a kultury a zanechávají cestu k návratu do nebe pro ty, kteří v Boha věří. Na Východě i Západě můžeme najít záznamy a legendy o tom, jak Nü-wa a Jehova stvořili své lidi.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola pátá, 2. část: Infiltrace Západu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola pátá, 2. část: Infiltrace Západu (AKTUALIZOVÁNO)

V 60. letech 20. stol. je „revoluce v ulicích“ západní mládeže v plném proudu. Jeden intelektuál však jejich naivitu, upřímnost ani idealismus nesdílí. „Když skutečný radikál zjistí, že mít dlouhé vlasy způsobí psychologické překážky v komunikaci a organizaci, ostříhá se,“ prohlašuje Saul Alinsky, radikální aktivista, který píše knihy, vyučuje studenty a osobně kontroluje, jakým způsobem jsou jeho teorie zaváděny do praxe. Nakonec se na několik dalších desetiletí stane „para-komunistickým“ agitátorem s tím nejzhoubnějším vlivem.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola pátá, 1. část: Infiltrace Západu (AKTUALIZOVÁNO)

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola pátá, 1. část: Infiltrace Západu (AKTUALIZOVÁNO)

Americké prezidentské volby roku 2016 patřily mezi nejdramatičtější za posledních několik desetiletí. Volební klání bylo plné překvapivých zvratů, které pokračovaly i dlouho po volbách. Vítěz a kandidát za Republikánskou stranu Donald Trump se ocitl v obležení negativní mediální publicity a protestů ve městech po celé zemi.