Epoch Times chystá knižní vydání série o „Přízraku komunismu“
Epoch Times chystá knižní vydání série o „Přízraku komunismu“

Pravidelným čtenářům Epoch Times pravděpodobně neunikla série článků Jak přízrak komunismu vládne našemu světu. Po dvou letech překladů a publikací je nyní celá série dokončena a připravujeme její knižní vydání. Podpořte výtisk knihy prostřednictvím crowdfundingové kampaně na portálu Startovač.cz.

Kniha: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (Obsah)
Kniha: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (Obsah)

Epoch Times níže zveřejňuje na pokračování adaptaci knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu“ z dílny redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině.

Závěr: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (AKTUALIZOVÁNO)
Závěr: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu (AKTUALIZOVÁNO)

V dlouhém běhu historie zažilo lidstvo období nádhery a slávy, ale také přestálo nespočet tragédií a katastrof. Když se ohlédneme zpět, zjistíme, že předpokladem poctivé vlády, ekonomického rozmachu, vzkvétající kultury a národní prosperity je morální bezúhonnost. Naopak mravní zkaženost je předzvěstí pádu národů a zániku celých civilizací.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 2. část: Globální ambice Komunistické strany Číny
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 2. část: Globální ambice Komunistické strany Číny

omunistická strana Číny (KS Číny) při realizaci svých globálních ambicí neuznává žádná morální omezení a nedodržuje žádné zákony. Jak je diskutováno v Devíti komentářích ke komunistické straně, historie založení KS Číny je procesem postupného zdokonalování zla, které se objevovalo během historie, a to jak v Číně, tak po celém světě.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 1. část: Globální ambice Komunistické strany Číny (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmnáctá, 1. část: Globální ambice Komunistické strany Číny (AKTUALIZOVÁNO)

Přízrak komunismu se v našem světě ustavoval buď prostřednictvím otevřeně totalitní vlády, nebo skrytou subverzí. Tento proces trval velkou část moderní historie. Počátkem 20. století se v Rusku násilně chopili moci sovětští komunisté. Úspěch této revoluce vydláždil cestu hlavnímu hráči komunistického ducha: Komunistické straně Číny (KS Číny).

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmnáctá: Globalizace a komunismus (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmnáctá: Globalizace a komunismus (AKTUALIZOVÁNO)

Díky moderním komunikačním prostředkům, dopravě, počítačům a digitálním sítím se vzdálenosti zkrátily a hranice, které stály v cestě po tisíce let, jsou dnes smazány. A tak se zdá, že se svět zmenšil. Vzájemné kontakty mezi jednotlivými státy dosahují bezprecedentní úrovně.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 2. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 2. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Humbuk okolo změny klimatu vyvolaný komunistickými silami má za cíl nejen připravit cestu pro globální vládu, ale také zničit etiku výzkumu ve vědecké komunitě. Klimatologie je poměrně mladý obor, vznikl jen před několika desetiletími. Jeho hypotézy ohledně globálního oteplování jsou však již brány jako fakta.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 1. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 1. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Stvořitel poskytuje podmínky pro lidský život a pro všechny věci na zemi. Tradiční kultury zdůrazňují příznivý, symbiotický vztah mezi člověkem a přírodou. Starověký čínský filozof Tung Čung-šu v díle Hojná rosa Letopisů jar a podzimů napsal: „Všechno na zemi bylo stvořeno ku prospěchu člověka.“ [1] Zároveň si lidé musí zachovávat úctu k přírodě tím, že budou následovat principy nebe a země.

1 2 3 4