49

Speciální vydání redaktorů Epoch Times ČR o českých osobnostech.

Kategorie:

Popis

Pojďte se společně s námi začíst do moudrostí 23 významných českých osobností.

Mnozí lidé dnes hovoří o morálním úpadku společnosti. Někteří hledají cestu z finanční krize. Řešení se často hledá v označování viníků současné situace.

Obviňování vlád, systému, podnikatelů a podobně ovšem nepřináší kýžené výsledky a vytváří nepřátelství a napětí ve společnosti.

Historie poukazuje na to, že finanční krize, ekonomická krize a další sociální napětí jsou především krizemi vytvářenými úpadkem lidské morálky. Cestu z krize musí každý hledat sám za sebe. Kultivováním ctností a morálním chováním může jít každý příkladem.

V tomto speciálním vydání se vracíme ke kořenům českého národa, poodhalujeme základy myšlení významných postav české historie a hodnoty, které podle nich přinášejí lidem a společnosti štěstí, harmonii, prosperitu a klid v duši.

Posbírali jsme citáty a záznamy z životů českých vládců, spisovatelů, umělců a myslitelů, jejichž receptem na dobrý a úspěšný život bylo pěstování ctností, dodržování morálních zásad a společenské etiky.

Výtisk má svým dílem napomoci k oživování kořenů české společnosti a dotknout se toho, na čem byla postavena nejslavnější historie české země.

Mnozí velcí mužové a ženy české historie prošli mnoha těžkostmi, a i když neměli vždy štěstěnu na svojí straně, svoje snažení o lepší svět nevzdávali a zanechali po sobě následování hodný odkaz.

Vydání věnujeme všem, kdo se snaží vzdělávat a podporovat udržování morálních hodnot ve společnosti.

Milan Kajínek

Šéfredaktor Epoch Times ČR

Mohlo by se Vám líbit…