49

Speciální vydání redaktorů Epoch Times ČR zaměřené na fyzické a duševní zdraví.

Kategorie:

Popis

Nahlédněme společně do vztahů mezi chováním a myšlením člověka a stavem jeho fyzického těla. Nemoc nebo zdraví jsou různé stavy a každý má za sebou nutně nějaké příčiny.

Celostní medicína vyžaduje aktivní účast člověka na jeho uzdravení. Hledá příčiny nemocí na straně toho, kdo onemocněl, v jeho životním stylu, chování a myšlení. Pochopení, že nemoc není pouze něco vnějšího, ale že vzniká také aktivní účastí člověka, vede k odlišnému řešení otázky, jak dosáhnout a udržet si zdraví a harmonii při výzvách každodenního koloběhu života.

Současná doba člověka stále více připravuje o jeho přirozené prostředí a základní prostředky zabezpečující jeho zdraví. Pohyb v přírodě nahrazuje život ve městě, chůzi lesem nahrazuje jízda autem nebo hromadnou dopravou, manuální práci sezení u počítačů. V důsledku razantní změny životního stylu a životního prostředí vznikají také mnohé civilizační nemoci.

Jak zpomalit, vyvážit svůj životní styl a nalézt rovnováhu nemusí být velmi těžká otázka a už vůbec nemusí být finančně nákladná. Není to ale ani tak, že by se dalo něco z toho získat bez práce nebo bez obětí.

V tomto vydání se pokusíme přinést množství jednoduchých odpovědí na tyto zásadní životní otázky.

Přejeme vám hodnotné a inspirativní čtení.

Šéfredaktor
Milan Kajínek

Datum vydání: prosinec 2016
Copyright: © 2016 Milan Kajínek. Všechna práva vyhrazena.
Vydavatel: Milan Kajínek, Železničářů 1343/17, 170 00 Praha 7
IČO: 72858290
ISSN: 2533-4670
OBSAH: 52 stran

Mohlo by se Vám líbit…