Mezi příkopy a valy: Premiéra dokumentárního snímku v pražských prostorech La Fabrika
Mezi příkopy a valy: Premiéra dokumentárního snímku v pražských prostorech La Fabrika

„My jsme viděli vysoké komíny a z těch opravdu šlehal plamen a šel dým. Tak jsme se ptali: ,Co to je?‘ Ti vězni používali takový černý humor, tak řekli: ,To je výborný, tam jsou pekárny, ty pečou výborný chleba…‘ Když jsme se pak dozvěděli, že to jsou plynové komory..."