Duben přivádí zelené jaro spolu se zpěvem ptáků. Jakým zvykům se lidé oddávají v jarním měsíci?
Duben přivádí zelené jaro spolu se zpěvem ptáků. Jakým zvykům se lidé oddávají v jarním měsíci?

Duben přináší tradiční aprílové žertování, či řadu svatých a pranostik. V dubnu obvykle probíhá i tzv. aprílové počasí – jak se zdá, dokonce i příroda s námi žertuje při náhlých zvratech povětrnostních vlivů.