Nebezpečenstvo pýchy: „Smrť Milóna z Krotónu”
Nebezpečenstvo pýchy: „Smrť Milóna z Krotónu”

Už ste niekedy videli niekoho, kto sa pokúšal predvádzať sa a potom za svoje činy okamžite znášal následky? V starovekom Grécku sa pýcha občas považovala za nebezpečnú. Mýty o Ikarusovi letiacom príliš vysoko k slnku a Narcisovi hľadiac na svoj vlastný odraz slúžili ako varovné príbehy, ktoré odhaľovali nebezpečenstvo pýchy, arogancie a márnivosti.  Milón z Krotónu, dnes populárny v oblasti fitness, bol ďalším občanom starovekého Grécka, ktorého životný príbeh môže slúžiť ako varovanie pred následkami pýchy.