Světový den vody –⁠ „Urychleme změnu,“ dokud je čas…

Světový den vody –⁠ „Urychleme změnu,“ dokud je čas…

„Miliardami z evropských i národních dotačních programů podporujeme a nadále budeme podporovat tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, směřujeme finance na péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení skladby lesů nebo revitalizaci vodních toků,“ uvádí náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová.

Tématem schůzky Lipavského s generálním tajemníkem OSN byl válečný konflikt na Ukrajině a Černomořská obilná iniciativa

Tématem schůzky Lipavského s generálním tajemníkem OSN byl válečný konflikt na Ukrajině a Černomořská obilná iniciativa

Tématem schůzky s António Guterresem ve čtvrtek 23. února byla především ruská agrese na Ukrajině a s ní související tzv. Černomořská obilná iniciativa. Ta byla minulý rok uzavřena pod vedením OSN a výrazně přispěla k omezení dopadů globální potravinářské krize... Proběhlo hlasování o rezoluci vyzývající Rusko k okamžitému stažení sil z Ukrajiny, které Valné shromáždění drtivou většinou přijalo.

Velvyslanec V. Bálek byl zvolen předsedou Rady OSN pro lidská práva

Velvyslanec V. Bálek byl zvolen předsedou Rady OSN pro lidská práva

Ministr zahraničí Jan Lipavský k tomu uvedl: „Jde o další diplomatický úspěch Česka a potvrzení našeho dobrého jména v oblasti podpory a ochrany lidských práv ve světě. Zvolení pana velvyslance Bálka je vyústěním dlouhodobého zájmu Česka o lidská práva…

OSN se považuje za „majitele vědy“

OSN se považuje za „majitele vědy“

Organizace spojených národů tvrdí, že „vlastní vědu“. Spolupracuje proto s velkými technologickými platformami na manipulaci s výsledky vyhledávání a nalévá obrovské množství peněz do globalistických médií, aby zajistila, že budeme číst jen tu jejich verzi „vědy“...

19 států bude vyšetřovat banky kvůli závazkům ve stylu ESG vůči Alianci OSN

19 států bude vyšetřovat banky kvůli závazkům ve stylu ESG vůči Alianci OSN

Válka mezi státy a bankami ohledně environmentálního, sociálního a správního skóre (ESG) a podobných praktik se dostala až na práh Organizace spojených národů – vrchní státní zástupci 19 států USA zahájili vyšetřování závazků velkých finančních institucí vůči „Bankovní alianci nulových emisí“, kterou svolala OSN.

UNESCO se pouští do boje proti tomu, co označuje za „konspirační teorie“, klíčové jsou školy

UNESCO se pouští do boje proti tomu, co označuje za „konspirační teorie“, klíčové jsou školy

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, známější pod zkratkou UNESCO, stupňuje svůj globální boj proti myšlenkám a informacím, které považuje za „dezinformace“ a „konspirační teorie“. UNESCO letos v létě vydalo na toto téma rozsáhlou zprávu pro pedagogy, ve které konstatuje, že konspirační teorie způsobují „značné škody“ a tvoří „páteř mnoha populistických hnutí“.

Odborníci označují tlaky OSN a Světového ekonomického fóra na farmáře za „válku“

Odborníci označují tlaky OSN a Světového ekonomického fóra na farmáře za „válku“

Podle názoru některých odborníků, které sdělili The Epoch Times, stupňující se tlaky na regulace v zemědělství od Kanady, přes Holandsko až po Srí Lanku úzce souvisejí s cíli udržitelného rozvoje „Agendy 2030“ OSN a jejími partnery, jako např. Světového ekonomického fóra (WEF)...

Alex Newman: Co je v pozadí restrikcí v zemědělství v rámci Agendy OSN 2030?

Alex Newman: Co je v pozadí restrikcí v zemědělství v rámci Agendy OSN 2030?

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 je podkladem pro vládní politiky zaměřené na omezení zemědělství a transformaci potravinových systémů v různých částech světa. Agenda 2030 „pokrývá každý prvek lidského života, každý prvek ekonomiky“, včetně globálního přerozdělování bohatství nejen uvnitř jednotlivých národů, ale také mezi národy, říká novinář Alex Newman...