Brněnský hudební skladatel a muzikolog profesor Miloš Štědroň oslavil 9. února 2012 významné životní jubileum. Výročí svých sedmdesátých narozenin oslavil stylově – vydáním knihy vzpomínek a slavnostním koncertem. Autor slavného představení Divadla na provázku - Balada pro banditu, které se zapsalo do srdcí několika generací diváků, se však rozhodně do divadelního důchodu nechystá. Právě v těchto dnech připravuje společně s Milanem Uhdem ve spolupráci s Městským divadlem Brno inscenaci Divá Bára. Na slavnostním koncertě zazněl Janáček, Dvořák, ale i skladby samotného oslavence.

 

Koncert klasiky i netradičních hudebních nápadů

Slavnostní koncert k 70. výročí narození skladatele a muzikologa Štědroně se konal v Besedním domě v Brně 22. února 2012. První polovina koncertu patřila Štědroňovu tolik oblíbenému Leoši Janáčkovi. V podání Moravského komorního orchestru zazněla Janáčkova Idylla pro smyčcový orchestr pod taktovkou dirigenta Richarda Kružíka. Následovalo působivé pásmo Hukvaldských písní v provedení Pěveckého sboru Masarykovy univerzity s dirigentem Michalem Vajdou. První část zakončila skladba Otčenáš v netradičním spojení harfy (Pavla Kopecká), varhan (Ivo Bartoš) a tenoru Marka Olbrzymka v doprovodu smíšeného sboru.

Druhá polovina koncertu se nesla v duchu oslav narozenin. Před zahájením hudební produkce oslavenci poblahopřáli zástupci Masarykovy univerzity Brno a Nadace Leoše Janáčka a poté se už rozezněl projekt Kabinet WAM + WACHS v podání dua OK Percussion (Martin Opršál a Martin Kleibl), které odehrálo cyklus pro marimbu, vibrafon a bicí nástroje. Netradiční hudební zážitek z tvorby oslavence Štědroně přivodili oba hudebníci dua, kteří sehráli tento zajímavý part jako poctu W. A. Mozartovi.

 

Zaklínání a pocta Dvořákovi

Ženský sbor Kantilény s Martinem Kleiblem (bicí) pod vedením Jakuba Kleckera naservíroval posluchačům Incantamentum (Zaklínání) – tedy zajímavý hudební projekt, inspirovaný texty z antických tabulek nalezených v Pompejích. „Temný" ženský zpěv kantáty určený posmrtným mocnostem ve čtyřech částech, měl tehdy podle vzkazů z tabulek zaklínat nepřátele pisatele.

Jako poslední skladba večera zazněla AD: Allegria a e nostalgia. Štědroň věnoval skladbu velikánovi české klasické hudby Antonínu Dvořákovi. Hravá muzikální forma pro smyčce a klavír v podání Dagmar Pančochové, držitelky prestižního ocenění „diplome de soliste" z roku 2006, byla pro posluchače příjemnou tečkou za celým večerem.

 

Vzpomínková kniha k narozeninám Štědroně již v prodeji

20120224_stedron_kniha
Kniha autorky Olgy Jeřábkové - "Přijdu za poledne. Miloš."

Dva dny před slavnostním narozeninovým koncertem v Besedním domě, 20. února 2012, byla v divadle Husa na provázku pokřtěna kniha autorky Olgy Jeřábkové - "Přijdu za poledne. Miloš." Kniha je sestavena ze vzpomínek samotného Miloše Štědroně a jeho blízkých přátel a spolupracovníků, jako je například Milan Kundera, Milan Uhde, Iva Bittová, Dáša Bláhová a mnohých dalších. Knihu doplňují unikátní fotografie a dokumenty a příspěvky Štědroňových přátel tak nabízejí zajímavý pohled do života slavného skladatele.

Prof. PhDr. Miloš Štědroň, Csc je český hudební skladatel, muzikolog a pedagog. Narodil se před sedmdesáti lety, 9. února 1942 v Brně do hudební rodiny. Studoval muzikologii a bohemistiku na Filosofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně a poté vystudoval také hudební teorii na Janáčkově akademii múzických umění.

Krátce nato se začal uplatňovat také jako hudební skladatel nejrůznějších oborů a žánrů. Patří k uznávaným tvůrcům scénické hudby k filmům, muzikálům, baletu i opeře. Nejvíce se proslavil jako autor muzikálu Balada pro banditu, který byl úspěšně zfilmován. Nedávno dokončil s Milanem Uhdem úspěšnou inscenaci Leoš aneb tvá nejvěrnější (o Leoši Janáčkovi). Nyní se podílí na tvorbě muzikálu Divá Bára, který bude mít premiéru v březnu 2012 na prknech Městského divadla Brno.