Spojená Česko-Slovenská pobočka deníku The Epoch Times provozovaná společností EpochMedia, s. r. o. je větví anglicko-jazyčné centrály v New Yorku. Její obsah je pouhým zlomkem mediální produkce newyorského deníku TheEpochTimes.com.

Vydavatelem newyorského deníku The Epoch Times je nezisková organizace The Epoch Times Association, Inc., a 501(c)(3)), odhodlaná hledat pravdu prostřednictvím přesné a nezávislé žurnalistiky.

Stojíme mimo politické zájmy a snahy o zisk. Naším záměrem je vzdělávat čtenáře, přesně informovat o nejkritičtějších událostech dnešní doby, rozšiřovat mysl a pozvedat společnost. Dobře informovaná společnost je základním kamenem prosperující demokracie.

Jako nezávislé médium zkoumáme problémy, které jsou přehlížené nebo kterým se ostatní mediální výstupy vyhýbají. Děláme to, protože se domníváme, že žurnalistika musí být skutečně zodpovědná – vůči společnosti.

Snažíme se vyzdvihovat řešení a to, co je ve společnosti dobré, namísto vyzdvihování konfliktů, které nás rozdělují. Uvědomujeme si hodnotu tradičního umění a jeho schopnost inspirovat lidstvo k nejvyšším ideálům.

V naší redakci a při našem reportování jsme odhodláni být upřímní, čestní a soucitní.

Stojíme proti systematickému ničení tradiční kultury ničivými ideologiemi, jako je komunismus, který i nadále poškozuje společnosti po celém světě. Inspirovaly nás k tomu vlastní zkušenosti.

Společnost Epoch Times byla založena v roce 2000 a přináší důvěryhodné a necenzurované zpravodajství lidem utlačovaným lžemi a násilím komunismu.

Plnění tohoto poslání je naší vášní a naší největší ctí.

Poskytujeme kritickou hloubkovou analýzu, která byla často přehlížena jinými médii hlavního proudu.

Naše historie

Společnost založila skupina Číňanů žijících v USA poté, co se stali svědky krvavého potlačení studentského povstání na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989 či začátku pronásledování duchovní praxe Falun Gong v Číně v roce 1999.

Nejprve začali vydávat noviny v čínském jazyce. Vzali tím na sebe a své blízké velké riziko. Někteří reportéři působící v Číně byli uvězněni a mučeni. Navzdory rizikům však viděli rostoucí potřebu necenzurovaného zpravodajství o událostech probíhajících v Číně.

Místní regionálními vydání brzy následovaly. Dnes jsou čínsko-jazyčné Epoch Times největšími novinami vydávanými v čínštině mimo kontinentální Čínu a Tchaj-wan.

Anglické vydání časopisu Epoch Times začalo na internetu v září 2003 a v srpnu 2004 v New Yorku jako tištěné noviny.

Náš dosah

Epoch Times produkuje noviny, které získaly několik ocenění a zpravodajské platformy s cílem stát se světovým producentem zpravodajství s pozitivním vlivem na společnost. 

Vydáváme zpravodajství v 23 jazycích ve 35 zemích na pěti kontinentech. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout tiskové verze v čínštině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině, hebrejštině, japonštině, korejštině, indonéštině, stejně jako webové verze v češtině, slovenštině, ukrajinštině, bulharštině, rumunštině, vietnamštině, švédštině, turečtině, portugalštině, italštině a perštině.

Epoch Media Group

Epoch Times je součástí skupiny Epoch Media Group (EMG), globální zpravodajské a zábavní společnosti založené v New Yorku. Díky jedinečnému umístění médií stojí EMG v popředí vydavatelství digitálního video obsahu. V rámci multižánrových platforem vyrábí společnost EMG vysoce kvalitní obsah ve 23 světových jazycích, aby uspokojila rozmanité požadavky rostoucího publika.

Více…