20130220kour
(Anndreas Solare/AFP/Getty Images)

Pracovní komise ministerstva životního prostředí řeší čistotu ovzduší v ČR, kterou mohou poškodit i zdroje lokálního topení. Ze závěrů komise vyplývá, že domácnosti, které ve svých kotlích spalují odpadky, jako např. pet láhve, igelity, umělé hmoty a pod., mohou sklidit pokutu až dvacet tisíc.

Exhalace, které pocházejí z bezohledného spalování odpadů v rodinných domech, tvoří dost závažnou součást znečištěného ovzduší, a to nejen na Ostravsku.

Pokuta by měla být nejvýše dvacet tisíc korun, sdělil pro Aktuálně.cz ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS).

Někomu se může zdát spalování odpadů doma dobrým nápadem. Zvláště starší lidé nevěnují příliš pozornost tomu, co zde následujícím generacím zanechají. Odpadky tak zmizí, přemění se ve trochu kouře, lidé mají dojem, že je to dobré rozhodnutí.

Dojem platí do okamžku, kdy si uvědomíme, co je obsahem spalovaných odpadů. A dále jaké látky jejich spálením vzniknou a následně uniknou do ovzduší nebo zůstanou v popelu.

Pouze v případě spalování odpadu ve spalovně, cementárně nebo elektrárně, jsou tyto zdraví nebezpečné látky zachyceny také v odpadech či odpadních vodách. Domácnosti však tato zařízení nemají.

Ministr Chalupa dodal, že pokuty se týkají těch, kdo opakovaně porušují zákon o ochraně ovzduší. Spalováním pneumatik nebo plastů tak ohrožují zdraví a životy svých sousedů exhalacemi, které vycházejí z jejich komína. Stává se pak, že ovzduší v malých obcích, případně větších městech pak bývá v zimních měsících plné škodlivin, jež obsahují i rakovinotvorné látky.