20130424viet-komun
Setkání MV s druhou generací vietnamské komunity v ČR. (MV ČR)

Vietnamci jsou v ČR následně po Slovácích a Ukrajincích třetí nejpočetnější národnostní menšinou. Jejich příchod na území se datuje již od roku 1957 a pokračoval zejména po roce 1973. Tehdy se jednalo o státní program ČSSR přizvání obyvatel země se stejným politickým zaměřením, aby sem přišli za prací i na studia. Přibližně čtyři pětiny Vietnamců jsou buddhistického vyznání.

Po sametové revoluci se mnoho Vietnamců rozhodlo zde zůstat a nevrátit se do své země, protože zdejší situace pro ně byla ekonomicky výhodnější. Další příliv nastal v 90. letech a počet migrantů se stále zvyšuje. Druhou generaci Vietnamců tvoří již zde narozené děti, které jsou již silně ovlivněny českou společností.

Ministerstvo vnitra usiluje o koordinaci politiky integrace cizinců žijících na území ČR. Společné setkání zástupců MV s vietnamskou mládeží, především se studenty a absolventy VŠ žijícími v ČR, bylo uspořádáno 17. dubna.

MV považuje integraci zástupců 2. generace imigrantů z Vietnamu za vysoce důležitou a usiluje o co nejširší nabídku integračních opatření odpovídající reálným potřebám integrace vietnamské komunity do české společnosti.

Jednání zahájil velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v ČR pan Do Xuang Dong, jenž také vietnamskou delegaci vedl. Mezi tématy, která přítomní řešili, byla problematika studentských víz, setrvání na území ČR po ukončení studia, pomoci Vietnamské komunitě v oblasti integrace, získávání občanství a další. Ministerstvo vnitra vnímá toto setkání jako první významný krok hlubšího dialogu o integraci Vietnamců v ČR.