Jedna z indikací pro vzlet LZS je rekognoskace místa určité mimořádné události – velká dopravní nehoda na silnici nebo vlakové neštěstí – pohled seshora umožní lepší obhlídku místa neštěstí. Mohou se dohledat všichni postižení. (Z. Danková / ET ČR)
Jedna z indikací pro vzlet LZS je rekognoskace místa určité mimořádné události – velká dopravní nehoda na silnici nebo vlakové neštěstí – pohled seshora umožní lepší obhlídku místa neštěstí. Mohou se dohledat všichni postižení. (Z. Danková / ET ČR)
LZS má zároveň pokračovat. Kdo ji nahradí?
 
Zprávy o tom, že Letecká záchranná služba na Vysočině nebo v Brně či jinde má ukončit svoji zavedenou činnost, prosakují v tisku již od března letošního roku. V podstatě to znamená, že LZS bude pokračovat dále, ovšem s jiným provozovatelem.

Během října 2016 vydaly Výbor ČLS JEP-Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a výbor České resuscitační rady veřejné prohlášení, které se vztahuje k aktuálnímu stavu a vývoji událostí kolem výběrového řízení na nové provozovatele LZS v šesti střediscích. V něm vyjádřily obavu nad dopadem tohoto vývoje a o bezpečnost a kvalitu poskytované služby vzhledem k časové tísni, ve které se přechod na nové provozovatele odehrává. Podle posledních zpráv byly ze strany MZČR podepsány další smlouvy na provozování LZS.

„Můj čas – to je pouhopouhé prozatím“

Společnost Alfa-Helicopter, která LZS spolehlivě provozuje přes 20 let, se odmítla k aktuálním událostem vyjádřit. Oslovili jsme kancelář DSA, a. s., která se přihlásila do tendru vyhlášeného MZ.

Společnost DSA, a. s., byla založena r. 1991, o rok později zahájila leteckou činnost (aerotaxi, letecké filmování aj.), a roku 1993 začala provozovat LZS původně na třech stanovištích.

Protože Alfa-Helicopter nedává rozhovory s médii, rádi bychom se zeptali vás: Vaše společnost DSA a. s. se přihlásila do tendru vyhlášeného ministerstvem zdravotnictví (MZ)?

Ano, do všech šesti částí. DSA byla připravena podat nabídku i do původně avizovaných 8 částí na 8 let, ale to bylo bohužel vládou zrušeno.

Jak vnímáte připravované změny v provozu LZS? Jak řekl místopředseda představenstva DSA D. Tuček - jakoby měl být rozbit systém, který zde 20 let fungoval. Připadá vám to výstižné?

20161124-sluzba3
Jedna z indikací pro vzlet LZS je rekognoskace místa určité mimořádné události – velká dopravní nehoda na silnici nebo vlakové neštěstí – pohled seshora umožní lepší obhlídku místa neštěstí. Mohou se dohledat všichni postižení. (Z. Danková / ET ČR)

K 1. 1. 2017 se nepochopitelně rozšiřuje provoz státních provozovatelů o dvě stanice (Policie o Brno a AČR o České Budějovice) s tím, že jde pouze o přechodnou dobu na 4 roky. Důvodem, proč to nebude na delší dobu, je jasná deklarace státních provozovatelů, že na zajištění této činnosti nemají dostatek techniky a ani personálu. AČR bude dokonce zajišťovat tuto službu z Bechyně – a nově vybudované zázemí v Českých Budějovicích bude opuštěno. Dojde k nesmyslnému přetrhání vazeb zkušených posádek.

Dojde k nesmyslnému zpřetrhání vazeb zkušených posádek.

Finanční zátěž pro ministerstvo zdravotnictví – bude skutečně vyšší, když malé firmy přestanou LZS provozovat a službu převezme policie a armáda?

Pro MZ možná ne, protože hradí státním provozovatelům pouze část nákladů. Ale pro rozpočet ČR, tedy pro nás všechny, jde o výrazné zdražení. Nestátní provozovatelé zajišťují provoz vrtulníků LZS za cenu cca 48 milionů Kč ročně. V této ceně je zahrnuto úplně vše. Policie zveřejnila částku 58 mil. ročně a AČR dokonce 125 mil. ročně. Navíc státní provozovatelé nemají v této částce zahrnuté pořízení vrtulníku a výcvik posádek.

Státních provozovatelé deklarují, že na zajištění této činnosti nemají dostatektechniky a ani personálu. 

Bylo řečeno, že armáda a policie nemají kapacity, navíc to bude v rozporu s legislativou. Kterou legislativu máte na mysli? 

Provoz LZS je obchodní letecká doprava. Provozovatel této činnosti musí být držitelem licence k obchodní letecké dopravě a musí mít osvědčení leteckého provozovatele, tzv. AOC, což je nezbytný požadavek nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.216/1008 a Nařízení Komise (EU) č.965/2012.

Státní provozovatelé tyto podmínky nesplňují. Také jejich vrtulníky nejsou v rejstříku civilních letadel, jak požaduje Nařízení Komise (EU) č.965/2012.

20161124-sluzba
Jedna z indikací pro vzlet LZS je rekognoskace místa určité mimořádné události – velká dopravní nehoda na silnici nebo vlakové neštěstí – pohled seshora umožní lepší obhlídku místa neštěstí. Mohou se dohledat všichni postižení. (Z. Danková / ET ČR)

Odborníci se shodují, že levněji, než dosud od malých firem, nelze LZS provozovat. Ministr Babiš tvrdí pravý opak. Co k tomu můžete dodat?
 
Odborníci mají pravdu. Jsme jedna z firem, která provoz LZS v ČR zahajovala, a současný stav LZS jasně ukazuje, jak velmi kvalitní službu jsme dokázali vybudovat. Provoz LZS v ČR je na světové úrovni. A co se cen týče, tak to jasně dokazují rozbory státních provozovatelů, kde přiznávají až násobně vyšší ceny než nestátní provozovatelé. 

Volebním programem pana Babiše tuším bylo, že stát nemá podnikat a že stát neumí hospodařit. Takže tomu kroku vůbec nerozumím – rozbijeme velmi kvalitní a cenově přijatelnou službu LZS, na 4 roky ji destabilizujeme už jen tím, že ji bude zajišťovat 5 subjektů, a pak vše zestátníme? Navíc projekt založení státní firmy od roku 2021 počítá se zajištěním 8 stanic LZS (Policie a AČR opět pouze na jednom středisku), s nákupem 10 vrtulníků a s provozními náklady na běžný provoz vyššími, než mají nestátní provozovatelé. Z ekonomického hlediska tedy naprosto nepochopitelné. Dalším velmi vážným problémem budou posádky. Policie i AČR deklarují, že nemají dostatek personálu a nejsou schopni vycvičit za 4 roky posádky pro zajištění LZS v ČR. Nestátní provozovatelé, s perspektivou ukončení provozu LZS za 4 roky, zruší veškeré výcviky nových posádek, které měly být nasazovány v budoucnosti, a tím dojde k personálnímu kolapsu.

Děkujeme office DSA, a. s. za rozhovor.


ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. je obchodním leteckým dopravcem specializovaným na oblast letecké záchranné služby. V tomto oboru společnost působila nepřetržitě od roku 1992, kdy se stala prvním nestátním poskytovatelem této služby v ČR. Provozování vrtulníků pro potřeby letecké záchranné služby představuje 98 % celkové činnosti firmy. Pro tuto činnost je ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., personálně i technicky vybavena v souladu s příslušnými leteckými předpisy České republiky a Evropské unie. Původně studentský projekt má 220 tisíc uživatelů a na kontě desítky výjezdů měsíčně k tísňovým výzvám přijatým cestou mobilní aplikace. Prozatím společnost nedává souhlas k rozhovorům s médii.