Analýza situace

20110813-renminbi
Čínský 100 Yuan či Renminbi, bankovka s největší hodnotou v čínské zemi. (Brad & Ying/flickr.com)

22. července oznámila devizová burza, že čínská měna jménem Renminbi (RMB) pokračuje v největším posilování v novodobé historii, a to o 22 procent za posledních šest let. Tím dosáhla hodnoty 6.44495 RMB za americký dolar (USD).

Od chvíle, kdy v roce 2005 skončila přímá závislost čínské měny na americkém dolaru, když v té době byla hodnota RMB 8.110 za 1 USD, je toto nejvyšší dosud zaznamenaný kurz.

Ve stejné době, tedy v červenci letošního roku, ohlásil americký statistický úřad, že přebytek zahraničního obchodu Číny je větší než tři biliony dolarů.

Velká Epocha se dotázala dvou analytiků, kteří statistiky podrobili analýze a pokusili se vyhodnotit účinky současné situace na celkovou čínskou ekonomiku.

Dr. Jian Tianlun, bývalý zaměstnanec Čínské lidové banky a v současné době působící v USA, analyzoval nedávno publikovaný Článek IV., tedy zprávu o čínské ekonomice, který vydal Mezinárodní měnový fond (MMF).

Jeho detailní analýza ukazuje, že v loňském roce zanedbáváním dopadu inflace na ekonomiku, ve skutečnosti RMB oslabil vzhledem k čínským obchodním partnerům o 2 procenta, avšak vzhledem k americkému dolaru posílil o 8 procent.

Pan Jian zkoumal tři metody, které MMF používá k ohodnocování RMB, a říká: „Takže bez ohledu na to, která metoda ocenění se použije, RMB je stále podhodnocený." Tyto metody ukazují, že je RMB podhodnocen v rozpětí od 3 do 23 procent.

 Jian dále objasňuje: „Konkrétně, od doby co kurz měny prošel v červenci roku 2005 reformou, RMB posílil o 22 procent oproti dolaru a 8 procent oproti euru. Zároveň ale oslabil o 12 procent vůči japonskému jenu a o 17.7 procent k brazilské liře. To ukazuje, že RMB nejde oceňovat ve vztahu ke každé měně stejným způsobem."

 

Forex – měnový trh

„Velká změna na trhu s měnami znamenala rovněž velkou změnu v obchodních vztazích mezi Čínou a jejími světovými obchodními partnery," říká Jian. „Od roku 2002 do první čtvrtiny roku 2011 se snížil vývoz do USA ze 23 procent na 18, zatímco vývoz do Brazílie se zvýšil ze 3 na 6 procent; vývoz do Evropy se zvýšil z 18 procent na 22; a vývoz do Asie se snížil z 52 procent na 48."

 Jian věří, že "změna v exportní strategii vzhledem ke změnám v regionálním obchodu je prvním důvodem pro nepřetržité zvyšování přebytků zahraničního obchodu v pevninské Číně".

 Protože byl RMB podhodnocený po dlouhé časové období, tak mnoho investorů předpovídá, že se bude dále zhodnocovat; tato předpověď způsobila obří investice do Číny. "Bez ohledu na to, do čeho konkrétně investujete, zhodnocení RMB samo o sobě vám přinese ohromnou návratnost investic." Jian tvrdí, že toto je dalším důvodem pro rostoucí přebytek zahraničního obchodu v Číně.

 „Třetí důvod pro rostoucí přebytek zahraničního obchodu je zmezinárodnění RMB. Čínský vývoz se obchoduje v dolarech, ale dovozy jsou zaplacené za RMB; přebytek zahraničního obchodu má tedy za následek zvýšené rezervy dolaru."

 Profesor Frank Xie z obchodní fakulty na Univerzitě v Drexelu argumentuje, že příliv takzvaných "horkých peněz", které přineslo zhodnocení RMB, pomáhal řídit čínskou ekonomiku. Avšak kvůli limitům čínské komunistické strany (ČKS), které se vztahují na zahraniční investice do Číny, není počet investic velký.

 Ve skutečnosti jsou mnohé z těchto „horkých peněz“ vlastními úsporami čínských občanů. Mnoho zkorumpovaných úředníků totiž přesouvá jejich fondy, kterých se zmocňují ilegálními způsoby, ven ze země a potom je přesměrují zpět do Číny jako takzvané "horké peníze". Z toho důvodu je růst zahraničního obchodu především vedlejším důsledkem vývozu.

 

Kurz RMB

Profesor Xie věří, že základní příčina neúspěchu reformy v roce 2005 tkví stále v tom, že ČKS manipuluje s kurzem měny.

Jak to vidí Jian, významnější ekonomické problémy Číny leží v tom, že RMB je podhodnocený a že úrokové sazby jsou také na velmi nízkých úrovních (nízké úrokové sazby zabrání RMB rychlejšímu zhodnocování). Od té doby, co je hlavní úroková sazba menší než inflace, se lidé stále více přiklánějí k investování do realit, akcií a podobně, čímž ještě více nafukují „realitní bublinu“. Podhodnocený RMB způsobil problémy v čínské ekonomické struktuře a vedl lidi ke zbytečným investicím a jiným nestabilitám.

Jian poukazuje na to, že nejlepším způsobem, jak vyřešit problém struktury čínského ekonomického růstu, je v první řadě významné zhodnocení RMB. Toto je podle něho cesta k lepšímu zužitkování zdrojů a zvýšení části HDP, která pramení z domácí spotřeby.

 

Závěrem

Ekonom Dr. Jian Tianlun věří, že i když se zdají být RMB na povrchu zhodnocovány, jsou i nadále podhodnoceny. Změny v čínské struktuře obchodování, očekávané zhodnocení RMB a zmezinárodnění RMB jsou tři důvody pro rostoucí čínské devizové rezervy. Nejdůležitějším úkolem při řešení čínských ekonomických problémů je tedy ostré zhodnocení RMB.