20130603 záplavy
Ministerstvo zdravotnictví radí, jak lidkvidovat nepříjemné plísně, ilustr. foto. (Ethan Miller/Getty Images)

S nadměrnou vlhkostí, která se vyskytuje po záplavách, uvádí ministerstvo zdravotnictví rady, jak lidkvidovat nepříjemné plísně.

Na plíseň, jež naroste na stěnách budovy, je doporučeno použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky. Podle rozsahu plísně je nutno zvolit vhodný aplikační postup, jako je postřik, omytí, otření včetně různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně.

Po ukončené dezinfekci je nutné zbytky plísně odstranit ještě mechanicky – oškrábat nebo otlouci na omítku.

Rozhodně není vhodné odstraňovat plíseň za sucha ještě před použitím aplikačního přípravku, protože pak hrozí rozptýlení zdraví škodících výtrusů. Při likvidaci plísně je potřeba používat ochranné pomůcky a také chránit dýchací cesty.

Není od věci odstranit primární příčiny - stavební či teplotně vlhkostní poměry, které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní.

Po dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku. Nedoporučuje se provádět jiné práce, dokud stěny nezaschnou. Je potřeba zajistit vhodné proudění vzduchu intenzivním a častým  větráním.

Pokud je likvidace plísní dle výše uvedených pravidel neúspěšná, doporučuje ministerstvo zdravotnictví obrátit se na místně a věcně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo specializovanou firmu. 

 

Čtěte také:

Povodně v Praze, 3. června - hostivařská přehrada (video)

Povodně v Praze, 3. června - velká voda obrazem

Povodeň: Druhý den stavu nouze v ČR pokračuje

Povodně na prkně aneb ne každému záplavy vadí (video)

Praha: Metro opět ohroženo vodou