Býček Janoš v Kapikule. (Animals`Angels International)
Býček Janoš v Kapikule. (Animals`Angels International)
ZO ČSOP, Společnost pro zvířata (Society for Animals), upozorňuje českou vládu, že naše hospodářská zvířata za účelem porážky podstupují strastiplné cesty z ČR, a to dokonce i do zemí mimo EU. Navíc je ČR třetím největším vývozcem hospodářských zvířat do Turecka. Loni na tamních hrůzných jatkách skončilo skoro 30 tisíc býčků, krav a jalovic z naší malé země.

Společnost s pomocí petice upozorňuje, že utrpení, které naše zvířata zažívala, je nepopsatelné.

Společně s Compassion in World Farming žádají ochránci premiéra ČR, aby se zasadil o ukončení tohoto týrání hospodářských zvířat, neboť zvířata lze porážet co nejblíže místu jejich chovu. Není nutno přepravovat živá zvířata na dlouhé vzdálenosti.

Do vzdálených zemí lze namísto toho přepravovat maso a živočišné produkty. Zvířata poté nebudou trpět na dlouhých strastiplných cestách a při dlouhém čekání namačkaná jedno na druhém v horku, bez vody a krmení, vyčerpaná, zraněná, dokonce rodící mláďata. Stává se, že přepravována jsou i zvířata nemocná, zraněná či vysokobřezí. Transportní vozidla bývají přeplněná, zvířata v nich natlačená trpí dlouhé hodiny i dny žízní, hladem, přehřátím, vyčerpáním, zraněními.

„Předpisy EU takové jednání se zvířaty zakazují – jejich znění musí být vymahatelné a realizované i v praxi, nejen na papíře,“ upozorňují ochránci. 

20161012-jatka2
 
Jeden z mnoha smutných příběhů českých hospodářských zvířat

Organizace Animals´Angels dlouhodobě sleduje přepravu zvířat na dlouhé vzdálenosti a dokumentuje jejich nesmírné utrpení. Podává stížnosti ke kompetentním úřadům a usiluje o celoevropský zákaz převážet zvířata déle než 8 hodin.

V září 2016 pobýval jejich tým v Kapikule na hranicích s Tureckem. V provizorním ustajovacím prostoru našli české býčky určené na jatka v Istanbulu, kteří tu byli už dva dny bez možnosti se schovat před sluncem. Jeden z býčků, kterého pojmenovali Janoš, kulhal na všechny čtyři nohy a nechtěl se vůbec hýbat. Přesto byl bez jakéhokoli ošetření naložen na kamion a spolu s ostatními odvezen na jatka. Právní předpis na ochranu zvířat ale zakazuje převážet zvířata nezpůsobilá k přepravě. Tento smutný příběh znovu dokazuje, že přepravu zvířat z ČR do Turecka je třeba ukončit.

ČSOP poukazovala i na pomoc s peticí.
Světový den za ukončení...

29. srpen byl vyhlášen Světovým dnem za ukončení utrpení zvířat při přepravě. Den byl poprvé stanoven v letošním roce, a to u příležitosti dvacetiletého neštěstí, kdy se 29. srpna 1996 při požáru lodi během přepravy v Indickém oceánu utopilo nebo uhořelo 67 488 ovcí. Ve světě se obvykle v tento den konají akce s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě. Letos podobná akce proběhla i v Praze.

„Premiér vlády Bohuslav Sobotka osobně již obdržel žádost v rámci Světového dne proti přepravě hospodářských zvířat a za ukončení jejich utrpení při přepravě. Společnost pro zvířata žádá Parlament, aby zakázal export živých hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU. V mnoha cílových zemích jsou porážena brutálním způsobem bez omráčení. Ačkoli v ČR platí unijní nařízení Rady č.1/2005 o ochraně zvířat během přepravy, jeho dodržování a uplatňování v praxi je naprosto nedostatečné. Jediným řešením je úplný zákaz exportu živých zvířat z ČR do zemí mimo EU. Je morálně nepřijatelné, aby ČR porušovala vlastní zákony na ochranu zvířat kvůli zisku z tak krutého obchodu,“ sdělují ochránci.