Republikáni z výboru pro dohled žádají o transparentnost ohledně 113-miliardové pomoci Ukrajině

Výbor zaslal ministerstvu obrany, ministerstvu zahraničí a Agentuře pro mezinárodní rozvoj dopis, v němž je žádá o poskytnutí dokumentů a informací, aby se zajistilo, že se těmito prostředky nemrhá a nejsou zneužívány.