Po jedenácti letech spánku se naše Slunce začalo probouzet. (NASA)
Po jedenácti letech "spánku" se naše Slunce začalo probouzet. (NASA)

Po jedenácti letech spánku se naše obří horká hvězda Slunce začala probouzet a možná i vydechovat ve svém zívání obrovskou sluneční bouři směrem k naší planetě.

Mezitím se 8. června na fóru o vesmírném klimatu 2010 v americkém Washingtonu, D.C. shromáždili šéfové států, vědci, politici i veřejnost, aby prodiskutovali možnosti k ochraně moderního vybavení před Sluncem.

„Slunce se probouzí z hlubokého spánku a v několika příštích letech očekáváme, že zažijeme daleko vyšší stupeň sluneční aktivity,“ napsal v informačním materiálu Dr. Richard Fisher, vedoucí oddělení heliofyziky v NASA.

„Naše technologická společnost si zároveň vyvinula nevídanou citlivost na sluneční bouřky. Protnutí těchto dvou otázek je, proč jsme se sešli k debatě.“

Solární vyzařování se mění v síle i dopadu na magnetické pole Země. Záře jsou vysoce radioaktivní, ovšem lidé jsou proti této radioaktivitě chráněni atmosférou. Co trpí, je technologie. Žár ze záření může poškodit satelity a rentgenové paprsky mohou narušit radiokomunikaci.

Zřejmě nejnebezpečnějším typem záře pro člověka je vypuzování koronární hmoty (CME), ke kterému dochází během nejaktivnějšího období slunečního jedenáctiletého cyklu, což by tentokrát mělo připadnout na rok 2012.

K CME dochází, když ze sluneční koróny nebo jeho vnější atmosféry vybuchne plyn, který nese ohromné množství radioaktivního materiálu, jenž může dorazit k Zemi za 3 – 5 dnů.

Ve zprávě publikované americkou Národní akademií věd před dvěma lety, která nesla název „Závažné události kosmického klimatu – sociální a ekonomické dopady“, vědci předpověděli, že naše rozvinutá technologie je zranitelná vůči silným slunečním bouřím. V případě nejhoršího scénáře by rozvinuté země a jejich města s moderní technologií mohly čelit výpadkům proudu a devastujícím finančním ztrátám, které by činily dvacetkrát víc než ekonomické škody způsobené hurikánem Katrina.

V současné chvíli mohou NASA a představitelé účastnící se fóra o vesmírném klimatu jen poradit soukromého sektoru, leteckému průmyslu a každému, kdo podniká v elektrické energii, aby učinili zvláštní opatření pro budoucnost, kdy se kolosální solární bouře přežene Zemí.

Article in English